Tips voor opiniestukken

Deze pagina is tot nu toe gelezen door: 137 lezers

Hoe schrijft je een opiniestuk? Wat is een goede structuur? Wanneer is het beste moment om de redactie met een opinie te benaderen?

In de rubriek ‘columns’ geven wij tips voor columnisten. Opiniestukken hebben veel gemeen met columns. Belangrijk onderscheid is dat columns een breder spectrum bevat en niet per se een mening uitdragen.

Wat maakt een goed opiniestuk?

Naast de tips voor columnisten gelden een aantal extra aspecten. Onderstaand delen we een lijst met schrijftips van: opiniestukken

Tussen 2011 en 2017 was genoemde site een opstap en platform voor opiniemakers, beheerd door Arnold Vonk.

Inhoud

 1. Eén kwestie tegelijk opdat lezers het eens of oneens met u kunnen zijn.
 2. Schrijf als expert en toon dat aan in uw verhaal.
 3. Usual suspects maken minder kans. Zoek partners/bronnen/voorbeelden in een onverwachte hoek
 4. Mijd dalperiodes: Rond vakantietijd en feestdagen is de kans groot dat veel lezers zich met andere dingen bezig houden .
 5. Het stuk moet persoonlijke elementen bevatten. Naast uw mening ook iets extra’s van/ over uzelf

Structuur

 1. Schrijf kop en intro pas als de bodytekst af is.
 2. Focus op één onderwerp. Bijv,: Een antwoord op de vraag: ‘Wat moet wie waar veranderen?’ is genoeg.
 3. Houd het kort. De lezer mijdt ‘longreads’ online . Ook hier geldt 600 woorden als omvang is een omvang van een compact verhaal.
 4. Structureer: bewering-argumenten-conclusie.
 5. Begin elke alinea scherp. Een kernzin hoort aan het begin. En plaats aan het begin van die zin een signaalwoord.

Argumentatie

 1. Kijk uit met het alleen maken van een analyse, want dat is geen opiniestuk, kom altijd met een stelling.
 2. Benoem sancties/nadelige gevolgen (wat gaat er fout als….) Het signaal in een opiniestuk kan soms erger voorkomen.
 3. Laat zien dat inconsistent gedrag fout is. Betoog dat wie A  heeft gezegd, ook B moet zeggen.
 4. Schrijf – als dat zo is- dat velen u al voor gingen in uw stellingname.
 5. Pas op met drogredenen. Veel lezers zijn er allergisch voor, waardoor jij zelf jouw verhaal onderuithaalt.

Een drogreden is geen sterk argument, want bij een drogreden klopt er iets niet in de argumentatie.

Schrijf niet met een ad hominem argument (op de man spelen). Dat is een poging om, al dan niet middels een drogreden, een opponent in diskrediet te brengen. Het is een oneigenlijke tegenwerping die betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, niet op de bewering zelf. Wees je daarom bewust.

Zie ook: Wilt u meer of minder drogredenen?

Stijl

 1. Schrijf als een journalist. Volg de actualiteit en vooral wat jouw lezers willen weten.
 2. Wees niet te zakelijk. Verontwaardiging en een emotie mag best.
 3. Gebruik voorbeelden. Een goed voorbeeld is vaak het sterkste argument.
 4. Maak een metafoor compleet. Lezers dwalen snel af bij een manke, slechte vergelijking.
 5. Blijf beleefd. Pak tegenstanders aan op hun woorden en daden.

Aankleding

 1. Waaruit blijkt dat jij (schrijf) expert bent?  Dat moet uit relevante informatie blijken.
 2. Zoek waar nodig een een bekende medeschrijver. Bekende opiniemakers trekken meer aandacht dan onbekende.
 3. Schrijf een stellige kopalinea (een compacte zin die het artikel onder de aandacht brengt, waarin je jouw conclusie al duidt. Die moet ook blijken uit de koptekst).
 4. Stel dus geen vraag in de kop. Laat juist zien wat uw antwoord is op een vraagstuk.
 5. Houd rekening met Twitter. Gebruik in de kop een woord dat al als hashtag wordt gebruikt.