Tips voor opiniestukken

Deze pagina is tot nu toe gelezen door: 581 lezers

Hoe schrijft je een opiniestuk? Wat is een goede structuur? Wanneer is het beste moment om de redactie met een opinie te benaderen?

In de rubriek ‘columns’ geven wij tips voor columnisten. Opiniestukken hebben veel gemeen met columns. Belangrijk onderscheid is dat columns een breder spectrum bevat en niet per se een mening uitdragen.

Socratisch denken

Het gebruik van Socratische vragen en de Socratische methode bij het beïnvloeden, leiden en coachen om kritisch denken toe te passen. Dit kun je ook doen door aan jezelf deze vragen te stellen. Door deze te beantwoorden kun je beter bepalen of het een evenwichtig stuk is dat niet te veel gaten laat vallen.

1. Verhelderend denken en begrijpen

 • Kan ik een voorbeeld geven?
 • Kan ik dit nader toelichten?
 • Zeg ik  X?
 • Wat is het probleem dat ik probeer op te lossen / duiden?

2. Uitdagende veronderstellingen

 • Is dat altijd zo?
 • Neem ik X aan?
 • Ben ik  het ermee eens dat X?
 • Als dat voor één X geldt, geldt dat dan voor alle X?

3. Onderzoek van bewijs en beweegredenen

 • Waarom zeg ik dat?
 • Hoe weet ik dat?
 • Welke gegevens zijn er om dit te ondersteunen? Waarom?

4. Alternatieve gezichtspunten en perspectieven overwegen

 • Zijn er alternatieven?
 • Wat is de andere kant van het argument?
 • Wat maakt mijn standpunt beter?
 • Wat zou X hiervan zeggen?
 • Kan ik gevallen bedenken waarin dat niet waar is?

5. Overwegen van implicaties en gevolgen

 • Wat zou de implicatie zijn?
 • Zijn er bijwerkingen?
 • Wat als ik het mis heb?
 • Hoe kan ik erachter komen?
 • Als dit waar is, betekent dit dan dat X ook waar is?
 • Waar moet ik nog meer aan denken?

6. Metavragen

 • Waarom heb ik die vraag gesteld?
 • Wat betekent dat?
 • Wat zou ik nog meer kunnen vragen?
klik voor Engelstalige bron
   

Wat maakt een goed opiniestuk?

Naast de tips voor columnisten gelden een aantal extra aspecten. Onderstaand delen we een lijst met schrijftips van: opiniestukken.nl

Tussen 2011 en 2017 was genoemde site een opstap en platform voor opiniemakers, beheerd door Arnold Vonk.

Inhoud

 1. Eén kwestie tegelijk opdat lezers het eens of oneens met u kunnen zijn.
 2. Schrijf als expert en toon dat aan in uw verhaal.
 3. Usual suspects maken minder kans. Zoek partners/bronnen/voorbeelden in een onverwachte hoek
 4. Mijd dalperiodes: Rond vakantietijd en feestdagen is de kans groot dat veel lezers zich met andere dingen bezig houden .
 5. Het stuk moet persoonlijke elementen bevatten. Naast uw mening ook iets extra’s van/ over uzelf

Structuur

 1. Schrijf kop en intro pas als de bodytekst af is.
 2. Focus op één onderwerp. Bijv,: Een antwoord op de vraag: ‘Wat moet wie waar veranderen?’ is genoeg.
 3. Houd het kort. De lezer mijdt ‘longreads’ online . Ook hier geldt 600 woorden als omvang is een omvang van een compact verhaal.
 4. Structureer: bewering-argumenten-conclusie.
 5. Begin elke alinea scherp. Een kernzin hoort aan het begin. En plaats aan het begin van die zin een signaalwoord.

Argumentatie

 1. Kijk uit met het alleen maken van een analyse, want dat is geen opiniestuk, kom altijd met een stelling.
 2. Benoem sancties/nadelige gevolgen (wat gaat er fout als….) Het signaal in een opiniestuk kan soms erger voorkomen.
 3. Laat zien dat inconsistent gedrag fout is. Betoog dat wie A  heeft gezegd, ook B moet zeggen.
 4. Schrijf – als dat zo is- dat velen u al voor gingen in uw stellingname.
 5. Pas op met drogredenen. Veel lezers zijn er allergisch voor, waardoor jij zelf jouw verhaal onderuithaalt.

Een drogreden is geen sterk argument, want bij een drogreden klopt er iets niet in de argumentatie.

Schrijf niet met een ad hominem argument (op de man spelen). Dat is een poging om, al dan niet middels een drogreden, een opponent in diskrediet te brengen. Het is een oneigenlijke tegenwerping die betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, niet op de bewering zelf. Wees je daarom bewust.

Zie ook: Wilt u meer of minder drogredenen?

Stijl

 1. Schrijf als een journalist. Volg de actualiteit en vooral wat jouw lezers willen weten.
 2. Wees niet te zakelijk. Verontwaardiging en een emotie mag best.
 3. Gebruik voorbeelden. Een goed voorbeeld is vaak het sterkste argument.
 4. Maak een metafoor compleet. Lezers dwalen snel af bij een manke, slechte vergelijking.
 5. Blijf beleefd. Pak tegenstanders aan op hun woorden en daden.

Aankleding

 1. Waaruit blijkt dat jij (schrijf) expert bent?  Dat moet uit relevante informatie blijken.
 2. Zoek waar nodig een een bekende medeschrijver. Bekende opiniemakers trekken meer aandacht dan onbekende.
 3. Schrijf een stellige kopalinea (een compacte zin die het artikel onder de aandacht brengt, waarin je jouw conclusie al duidt. Die moet ook blijken uit de koptekst).
 4. Stel dus geen vraag in de kop. Laat juist zien wat uw antwoord is op een vraagstuk.
 5. Houd rekening met Twitter. Gebruik in de kop een woord dat al als hashtag wordt gebruikt.