Voor alle persberichten, verslagen en kopij voor artikelen hanteren wij onderstaande richtlijnen. Indien u daar rekening mee houdt, zal niets publicatie in de weg staan.

Aanleveren

Klik op kopij insturen

Copyright 2017 e.v.

Als u teksten of foto's aanlevert dan dient u ons te vrijwaren van claims onder copyright. Wij doen binnen ons vermogen er alles aan om copyright schending te voorkomen, maar zijn daarbij afhankelijk van degene die de kopij aanlevert.

voor kopij leveranciers

Wij verwachten van u dat u er alles aan doet om onjuist fotogebruik te voorkomen.
 • Wij verwachten van u dat u de bron van aangeleverde foto's bent of kent en zorg draagt dat wij die foto mogen plaatsen (vrij van copyright). Bij twijfel dient u  dit  melden in uw persbericht.
 • Indien U geen foto aanlevert, plaatsen wij foto’s waarop geen auteursrechten zitten, CreativeCommon-foto’s met de juiste licentie of onze eigen gemaakte foto’s.

voor vermeende copyright eigenaren

Helaas komt het soms toch voor dat er een foto wordt gepubliceerd waarvoor niet de juiste toestemming blijkt te zijn verkregen. Bent u van mening dat dit laatste het geval is, neem dan direct contact met ons op. Indien wij uw gelijk herkennen, dan zullen wij de betreffende foto(s) ten spoedigste verwijderen van onze nieuwssite.

Opgesteld per 2017, bij overgang naar andere site eigenaar.

Wat publiceren wij

 • Artikelen over onderwerpen die binnen de grenzen van Maassluis afspelen.
 • Artikelen over onderwerpen die buiten de grenzen van  Maassluis afspelen, maar in onze ogen relevant zijn.
 • Ingezonden stuk van lezers: mits de inhoud naar ons oordeel relevant is en bijdraagt.

Wat weigeren wij

 • Artikelen met een commerciële lading zonder verder toegevoegde waarde (ter onzer beoordeling)
 • Artikelen met inhoud die de reguliere fatsoensregels te buiten gaan. (zie pagina Omgangsvormen)
 • Ingezonden stuk van lezers: indien de inhoud naar ons oordeel weinig relevant is en niet bijdraagt.
Omgangsvormen

Toetsing

Voor artikelen die ons aangeboden worden maken wij altijd een afweging tussen “wat je aandacht geeft groeit” en “niet verder kijken dan je neus lang is”. Dat wordt ook nog getoetst aan algemene fatsoensnormen en de mate van lokaal maatschappelijk belang. In deze tijd van framing, hypen en fakenews moeten we er voor waken dat we onbedoeld olie op een marginaal vuurtje gooien. Wij kunnen die afweging niet altijd 100% maken. Het blijft onze keus om een artikel niet/wel te plaatsen (wat voor de één als censuur overkomt en voor de ander als een terechte keus).

Vrijheid van meningsuiting

Wij zijn het niet altijd eens met de inhoud van ingezonden stukken, maar dat is op zich geen reden om af te zien van publicatie.

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”

Evelyne Beatrice Hall (1906) over de grondhouding van filosoof Voltaire,

 

Publicatie snelheid

 • Weest tijdig met uw kopij. Dat geeft ons de gelegenheid ook op tijd te publiceren.
 • Wij worden qua timing beïnvloed door het totaal aanbod van artikelen.
 • Hoe beter en compacter geschreven, des te sneller kan het worden verwerkt.
 • Een meegeleverde foto van goede kwaliteit maakt het mogelijk een artikel snel compleet te maken.

 

Moment van publicatie

 • Wij spreiden de artikelen over de dag en de week voor een evenredig leesaanbod.
 • Artikelen met een hoge nieuwswaarde krijgen voorrang.
 • Artikelen met een bepaalde geldigheid worden tijdig gepubliceerd (zoals agenda items).
 • Artikelen met een embargo datum + tijd verschijnen pas na dat door u aangeven moment

Foto’s

 • Headerfoto’s worden door ons gereduceerd naar formaat 1140×410
 • bij geringe beeldkwaliteit houden wij ons het recht voor de foto niet te plaatsen.
 • bij voorkeur aangeleverd in landschap stand (liggend).
 • in portret stand (staand) aangeleverd, worden door ons passend gemaakt.
 • hebben een formaat van 600×400 of groter. (kleiner wordt in principe door ons niet overgenomen)
 • Wij vermelden zoveel mogelijk de maker of bron onder een foto [ © xxx ]; indien onbekend dan staat er © PR.
 • NB: Mocht u van mening zijn dat een foto ten onrechte gebruikt is, laat het ons dan weten. Dan is dat ter goeder trouw gebeurd, wij zullen die foto dan op uw verzoek verwijderen.

Omvang van de tekst

 • Compacte berichten zijn kleiner dan 250 woorden.
 • Uitgebreide artikelen lopen van 250 tot 500 woorden.
 • Columns en politiek stukken variëren van omvang tussen de 250 en 1250.

Redigeren

 • Naast het redigeren op omvang, controleren wij op correct Nederlands en algemene leesbaarheid.
 • Wij behouden ons het recht voor om artikelen in te korten of tekstueel aan te  passen.
 • Wij redigeren indien het ons inziens vereist is om het artikel voldoende leesbaar te maken.
 • Indien geen foto is meegeleverd, doen wij ons best als nog een geschikt exemplaar te vinden.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.