Laatste wijziging:
donderdag, 6 december, 2018

Voor alle persberichten, verslagen en kopij voor artikelen hanteren wij onderstaande richtlijnen. Indien u daar rekening mee houdt, zal niets publicatie in de weg staan.

Aanleveren

Klik op kopij insturen

Wat publiceren wij

 • Artikelen over onderwerpen die binnen de grenzen van Maassluis afspelen.
 • Artikelen over onderwerpen die buiten de grenzen van  Maassluis afspelen, maar in onze ogen relevant zijn.

Wat weigeren wij

 • Artikelen met een commerciële lading zonder verder toegevoegde waarde (ter onzer beoordeling)
 • Artikelen met inhoud die de reguliere fatsoensregels te buiten gaan. (zie pagina Omgangsvormen)
Ongangsvormen

Toetsing

Voor artikelen die ons aangeboden worden maken wij altijd een afweging tussen “wat je aandacht geeft groeit” en “niet verder kijken dan je neus lang is”. Dat wordt ook nog getoetst aan algemene fatsoensnormen en de mate van lokaal maatschappelijk belang. In deze tijd van framing, hypen en fakenews moeten we er voor waken dat we onbedoeld olie op een marginaal vuurtje gooien. Wij kunnen die afweging niet altijd 100% maken. Het blijft onze keus om een artikel niet/wel te plaatsen (wat voor de één als censuur overkomt en voor de ander als een terechte keus).

Vrijheid van meningsuiting

Wij zijn het niet altijd eens met de inhoud van ingezonden stukken, maar dat is op zich geen reden om af te zien van publicatie.

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”

Evelyne Beatrice Hall (1906) over de grondhouding van filosoof Voltaire,

 

Publicatie snelheid

 • Weest tijdig met uw kopij. Dat geeft ons de gelegenheid ook op tijd te publiceren.
 • Wij worden qua timing beïnvloed door het totaal aanbod van artikelen.
 • Hoe beter en compacter geschreven, des te sneller kan het worden verwerkt.
 • Een meegeleverde foto van goede kwaliteit maakt het mogelijk een artikel snel compleet te maken.

Moment van publicatie

 • Wij spreiden de artikelen over de dag en de week voor een evenredig leesaanbod.
 • Artikelen met een hoge nieuwswaarde krijgen voorrang.
 • Artikelen met een bepaalde geldigheid worden tijdig gepubliceerd (zoals agenda items).
 • Artikelen met een embargo datum + tijd verschijnen pas na dat door u aangeven moment

Foto’s

 • Headerfoto’s worden door ons gereduceerd naar formaat 1140×410
 • bij geringe beeldkwaliteit houden wij ons het recht voor de foto niet te plaatsen.
 • bij voorkeur aangeleverd in landschap stand (liggend).
 • in portret stand (staand) aangeleverd, worden door ons passend gemaakt.
 • hebben een formaat van 600×400 of groter. (kleiner wordt in principe door ons niet overgenomen)
 • Wij vermelden zoveel mogelijk de maker onder een foto [ © xxx ] ; indien onbekend dan staat er © PR.

Omvang van de tekst

 • Compacte berichten zijn kleiner dan 250 woorden.
 • Uitgebreide artikelen lopen van 250 tot 500 woorden.
 • Columns en politiek stukken variëren van omvang tussen de 250 en 1250.

Redigeren

 • Naast het redigeren op omvang, controleren wij op correct Nederlands en algemene leesbaarheid.
 • Wij behouden ons het recht voor om artikelen in te korten of tekstueel aan te  passen.
 • Wij redigeren indien het ons inziens vereist is om het artikel voldoende leesbaar te maken.
 • Indien geen foto is meegeleverd, doen wij ons best als nog een geschikt exemplaar te vinden.