© Jelle Ravestein

Column: Sneeuw

Rustig dwarrelen de vlokjes naar beneden, elk met een briljant idee voor de toekomst. En er zijn héél veel sneeuwvlokjes! Er is nog van alles mogelijk. Ik laat ze op me inwerken, ze smelten al zodra ze mij aanraken. Mijn gedachten nemen een hoge vlucht. Moet ik? Zal ik? Ze razen door mijn hoofd …

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Erfenis

Als we het er over eens zijn, dat slavernij en alles wat daarbij hoort, een inktzwarte bladzijde in onze geschiedenis is, waarom zijn we er dan zo op gebrand om de uitlopers van die zwarte bladzijde tot cultureel erfgoed te verklaren? Waarom zouden we degenen die wél de last van het verleden meedragen en maar niet kunnen afwerpen, blijven dwarszitten met dat erfgoed?

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Levenslessen van zeezeilers

Ik heb geen statistische gegevens bij de hand, maar ze zouden zo maar eens gelijk kunnen hebben. Kortom, ga je eigen gang, knuffel bij tegenwind, en leef zoveel mogelijk buiten.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Trump in je broekzak

Vanaf 2018 is het mogelijk dat alle veiligheidsdiensten in Amerika kunnen nagaan, wanneer jij in de Koningshoek je boodschappen deed, en waar je daarna naar bent toegegaan.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Columm: Moord in Maassluis

Er heeft zich aan de Govert van Wijnkade een dramatisch voorval afgespeeld. Ik adviseer mijn cliënten zo weinig mogelijk, het liefst niets te zeggen.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Gescheiden vakantie

Als jij je plastic op de parkeerplaats achter de Koningshoek aanbiedt, denk je daarmee goed werk te doen. Dat geldt ook voor de andere plaatsen waar je gescheiden afval kwijt kunt.
Ja, Ja… wij zijn het geloof daarin aan het kwijt raken, want …

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: 60 is precies middenin

En ik ontwaar daar altijd iets van de jonge mens die in een bejaard lichaam woont. Niemand wil dat eigenlijk.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Arm en schuldig

Als aan de arme mensen een gedeelte wordt kwijtgescholden, moeten de rijkeren meer betalen. En dat moet stoppen. Arme mensen mogen geen kwijtschelding krijgen, omdat rijke mensen anders teveel betalen. Dát staat er …

LEES MEER →