2024-01-24 De Beentjes van St. Hildegard

Alzheimer veinzen om van je bedillerige partner te slim af te zijn. Wie herkent dat niet?

LEES MEER →

Wilgenrijk en WDevelop sluiten koop- & realisatieovereenkomst

De ontwikkeling van de drie deelplannen van WDevelop omvat totaal 260 huizen en appartementen en zal gefaseerd worden gerealiseerd.

LEES MEER →

Bezorgde Bewoners Belangengroep

Met een druk metrostation waar de parkeerplaats al bomvol staat en er veel wordt geparkeerd in de wijk – zelfs door reizigers – is het al druk. Nu nog eens 500 woningen met 500 auto’s toevoegen lijkt ons een slecht plan.

LEES MEER →

Workshop ‘bloemstukjes maken’

voor de liefhebbers volop gelegenheid

LEES MEER →

Wilgenrijk, wonen op niveau

De appartementen hebben 2 kamers en een netto huurprijs van € 650,43

LEES MEER →

Wilgenrijk staat voor woongeluk

Drie woonbuurten met mooie huizen. Is dit aanbod binnen uw bereik?

LEES MEER →

Aanleg Tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk en reconstructie rotonde

Naar verwachting start de uitvoering medio februari 2024 tot en met december 2024. De bomen die moeten wijken voor deze hoofdaansluiting, worden waarschijnlijk al eerder gekapt, in ieder geval voor het komende broedseizoen,

LEES MEER →