column nr: 268

“God ver…”, ik krijg het bijna niet uit mijn mond. Ik ben niet boos, wel verdrietig.  Jij begrijpt het als je de column helemaal hebt gelezen.

We kennen van oudsher diverse uitdrukkingen in het Nederlands die iets zeggen over hoe we met mensen omgaan. Ik noem er een paar:

 • Hebt u naaste lief als uzelf.
 • Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
 • De maat waarmee gij meet zult gij gemeten worden.

Ze zeggen in feite steeds: behandel elk ander mens zoals jij zelf wilt worden behandeld. Het zijn uitspraken die aan de Bijbel zijn ontleend.

Onthoudt dat laatste even tot het einde van de column.

Respect, verdraagzaam, tolerant, rekening houden met, elkaar de ruimte bieden, met elkaar leven. Dat is waar het dus omdraait.

In de Universele Rechten van de Mens wordt daaraan nog eens extra uitdrukking gegeven in de eerste artikelen.

Tekst van de UVRM

Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2: Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat ruim 200 predikanten, voorgangers en prominenten van de orthodox-protestantse kerk in Nederland een manifest hebben ondertekend tegen homoseksualiteit. Onder hen SGP-boegbeeld Kees van der Staaij en zijn partijgenoot en senator Diederik van Dijk. De ondertekenaars en hun Nashvilleverklaring krijgen felle kritiek.

Nashville Verklaring

Gezien mijn inleiding snap je nu waarom ik verdrietig ben.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’, waren volgens de Bijbel woorden van Jezus aan het kruis, die niet wilde dat de schuld van zijn aanstaande dood op conto van de Joden, de Romeinen of de mensheid zou komen. Hij ging sterven om voor iedereen alle zonden op zich te laden.

De ondertekenaars van de Nashville verklaring zullen op hun blote knieën moeten smeken aan de hemelpoort en aanspraak moeten maken op die vergiffenis vanwege hun hersenloze wegzetten van veel medemensen uit de LGBTI gemeenschap.

Ik probeer het nog een keer: “God ver… God ver … God vergeeft het hun”.

Ik wil geen onrust stoken, maar ik doe het toch: Ik vraag zowel de lokale partijen CDA en CU als alle lokale religieuze leiders zich expliciet uitspreken tégen die verklaring.

Stilzwijgen in deze is de klok 50 jaar terugdraaien.


© Mariska van Putten

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

16 Reacties

 1. Aad Rieken
  8 januari 2019 at 07:54

  “Nashville Tennist Die!”

  Het Westland Roept,
  Kom In De Kas.
  De Wel-Stand Zegt,
  Kom Uit De Kast.

  Schreeuwt Het Al-Ras,
  Wordt Onze Gast!

 2. Carla Brouwer
  7 januari 2019 at 20:34

  Precies zo is het.

 3. Ton van Arkelen
  7 januari 2019 at 18:41

  2e reactie in deze ; Ja, wie zijn wij om een oordeel over een ander te vellen, wie zijn wij om over een ander het meest onredelijke te vertellen. Laat aub de bijbel achterwege, dat heeft al genoeg ellende gegeven. Verder vind ik de teksttitel niet erg netjes…Godver..Je stoort daarmee andere mensen, mij niet als heiden 🙂