Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 34

Als het zo doorgaat hebben we geen verkiezingsprogramma nodig.

Dat is een pittige titel boven deze column. Wat is er aan de hand in politiek Maassluis? Het volgende: In deze college-periode gebeurt er iets vreemds. Het college is begonnen met een nieuwe manier van beleidsplannen maken. Ze werkt namelijk graag met overkoepelende visies die zeg maar als een paraplu boven andere stukken hangen. Maar in de praktijk lijkt het er vooral op dat de rol van de gemeenteraad steeds een beetje verder wordt uitgehold. En wel op de volgende manier:

Als gemeenteraad ga je over de hoofdlijnen en het college zorgt voor de uitvoering.

Die hoofdlijnen moeten alleen wel zo geformuleerd zijn dat je als gemeenteraad je controlerende taak ook kunt uitvoeren. Worden de doelen gehaald?

Maar wat is nu het merkwaardige:

Het college stuurt “high over” visies naar de gemeenteraad om als hoofdlijn af te stemmen. En vervolgens maakt ze het liefst daaronder uitvoeringsprogramma’s die niet voor goedkeuring naar de raad hoeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Programma Wijk op Maat of het Actieplan Spelen.

Ter info krijgen we ze toegestuurd. En dan mogen we het agenderen en er iets van zeggen, eventueel toezeggingen vragen. Maar echt inhoudelijk ergens op sturen is niet mogelijk.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Dan ben je als raadslid toch opeens verrast over een nieuwe natuurspeeltuin voor de kinderen. Super leuk, ik gun het iedereen van harte. Maar het geeft toch een knagend gevoel dat we als raad niet goed weten waar het geld aan wordt besteed.

Ook de verdere uitvoering van de kademuur aan de Heldringstraat komt na stevig aandringen nog een keer naar de raad. Maar eigenlijk is de wethouder van mening dat het niet een zaak van de raad is.

Wat mogen we dan nog wel? Alleen een zak geld klaarzetten?

Tja, waarom zouden we dan het komende jaar vol aan de bak gaan met ons verkiezingsprogramma, als een mening van de gemeenteraad over de uitvoering er kennelijk niet toe doet?

Natuurlijk, een gemeenteraad moet besturen op hoofdlijnen. Maar dan moeten de doelen wel duidelijk zijn en het college afrekenbaar op de resultaten. 

Al jarenlang is er in Maassluis geen duidelijke structuur in de uitwerking van visies tot beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s.

Maar het huidige college maakt het nog extra bont door belangrijke beleidsplannen onder de noemer “uitvoeringsprogramma” bij de raad weg te houden.

Is het bewust om de gemeenteraad een beetje aan de zijlijn te zetten? Of is het onkunde?

Ik denk dat er een visie achter zit dat de gemeenteraad teveel op de details wil zitten. Maar vervolgens vergeet het college de gemeenteraad de goede handvatten te geven om op de hoofdlijnen te sturen. En als gemeenteraad laten we dit gebeuren.

Mmmm. Heb ik toch al een punt voor ons verkiezingsprogramma 2022.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 279 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Editor's Rating

Het is niet alleen de pers die niet meer of slecht wordt geïnformeerd door dit college. Ook de gemeenteraad staat buitenspel. Klarie slaat de spijker op zijn kop.
Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

5 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  4 februari 2021 at 14:33

  Wat gebeurden er een Dinsdagavond in de gemeenteraad- vergadering, iets waar ik al eerder iets over schreef het onvermogen van vele raadsleden Met name de Groen Links fractie ging zwaar af. De Hr.Kleijwegt probeerden via een amendement de sluitingstijden van de Horeca te veranderen de horeca moet zelf maar beslissen wanneer zij open en dicht gingen een voorstel wat de horeca helemaal niet zien zitten, hoe dom kan je zijn.
  De G.L fractie werd dan ook flink om zijn oren geslagen met bewijzen dat de horeca dat helemaal niet wil,Jan van de Hoek van het Forum van Maassluis toonde een aantal mails van de horeca, dat zij daar niets in zagen. Ook de VVD en VSP vonden het tijd verspilling. Dit debat gaf ook duidelijk antwoord op mijn vorig verhaal wat doet zo partij in de raad dommer kan het niet.

 2. Dick.Pasterkamp.
  31 januari 2021 at 11:00

  Beste Clarie. Je zet op papier zoals het is,maar ligt het ook niet aan de raad zelf het verbaast mij keer op keer hoe gemakkelijk de raad zich in het bos laat sturen. Dit komt naar mijn inziens door het gemakzucht en onkunde van de raad ik heb de indruk dat het geld belangrijker is dan de stad besturen. Een voorbeeld is ,dat er haast geen oppositie gevoerd word er worden wat vragen gesteld liefst worden de vragen gesteld volgens de artikel 51 dat geeft het minste werk en gemakkelijk, vaak zijn de antwoorden vaag en onvoldoende beantwoord, maar er komt weinig gevolg op de vragen punt uit wij hebben er wat aan gedaan. Vele huidige raadsleden van de de oppositie moeten in de leer gaan bij Kees Smit ex raadslid van de CU die kon oppositie voeren vaak op het randje,maar ook de CU is mond dood gemaakt door naar mijn mening de fractie voorzitter nestor van de raad te maken. Bij mijn aantreden in de Maassluisse politiek in 2002 heb ik de raad steeds slechter zien worden passie en kundigheid verdween, ik zit in de raad van Maassluis was het belangrijkste. Ook het Duale stelsel deed er geen goed aan, de vak commissies verdwenen daar voor kwam in de plaats het huidige vergader systeem daar zitten vaak raadsleden in die nergens van afweten zij lezen vaak niet waar het over gaat je stukken lezen is wel heel belangrijk.
  Nog haast een jaar te gaan voor de volgende verkiezingen ik ben benieuwd ik vrees een herhaling van zetten.

 3. cindy van der Houven
  28 januari 2021 at 13:01

  Wat ik al eerder merkte, is het het onderlinge ‘bondjes en onskentons-denken’ waardoor oppositie geen schijn van kans meer maakt. Wat dat betreft ben ik erg teleurgesteld in de politiek zoals die nu in Nederland bedreven wordt.

 4. Aad
  28 januari 2021 at 12:52

  Klarie,

  We hadden in mijn afgelopen periode best wel eens een andere mening over bepaalde zaken maar wat ben ik het nu voor 1000% met je eens

  Ik heb me trouwens, in deze tijd van bezuinigingen ook wat betreft de kinderboerderijen etc, ook over de natuurspeeltuin verbaasd; maar dat uiteraard terzijde

  Aad Rietdijk

 5. Bea Scheurwater
  28 januari 2021 at 12:20

  Amen