De flinke druk op de woningmarkt maakt dat de huidige gemeentelijke plannen niet toereikend zijn. Aangezien iedereen het eens is met deze stelling, stelt Maassluis ingrijpende plannen op. Stadsverdichting is dé manier om bouwen en wonen mogelijk te maken voor 45.000 inwoners.

Stel je eens voor dat jij het visierapport Bouwen 2025-2035 in handen hebt.

De uitgangspunten zullen luiden: Alle inwoners zijn bereid een beetje in te schikken en wat in te leveren op andere gebieden. Onderstaande opsomming geeft een beeld in vogelvlucht van hoe we lokaal in die behoefte kunnen voorzien.

De 9 Merellaanflats krijgen 2 etages erbij middels houtbouw in de stijl van Mozartlaan. In het loeze groen tussen flats en spoorbaan komen in totaal 50 tiny houses.

Aan de Zwaluwstraat ligt nu een groot veld braak, waarop 2 Waterwegtorens komen van 12 etages.

Het lepelaarsplantsoen verdwijnt en daar komen 200 tiny houses. De win-win is dat er flink bespaard wordt op groenonderhoud en er is geen dubieus dierenpark meer.

Er komt een uitbreiding van het Balkon. Door Avonturis op te heffen, levert dat ruimte voor zestig eengezinswoningen.

Het veld aan de Uiverlaan wordt volgebouwd met flats van zeven hoog. De zuidelijke parkeerplaats aan de Uiverlaan krijgt een sportzaal.

Het Vrijheidspark verdwijnt en daarvoor komen 2 torenflats van twintig etages.

Het randpark achter DrieMaasHave verdwijnt: Daar komen 2 torenflats.

De binnentuin bij De Vloot wordt ingeleverd, daar komt een senioren flatgebouw van 6 woonlagen,

Aan het Iependal komt een flatgebouw dat even groot is als dat aan het Sparrendal, 12 etages hoog, allemaal sociale huur appartementen.

Achter het Revius wordt een flat ter grootte van het Sparrendal gebouwd. Zeker 100 appartementen voor starters erbij.

Het Oleanderpark maakt plaats voor twee flats in de stijl van de Mimosastraat.

De Olympiahal verdwijnt en Excelsior M gaat deels spelen op het terrein van VDL, want levert 2 voetbalvelden in . Er kunnen drie flats van tien hoog in de vrijkomende ruimte worden gebouwd.

De helft van het Wipperspark wordt ingeleverd ten gunste van hoogbouw.

In het Beethovenpark komen vijftig tiny houses.

De Kortebuurt wordt volgebouwd en ook de Aalkeetpolder verandert in woongebied voor ca 2000 inwoners.

Het stuk groen op Het Schanseiland promoveert naar Stadspark voor iedereen en daar worden 15 bomen geplant.

De parkeerplaats bij Schuurhofkerk wordt bouwgrond voor een torenflat van 10 etages met kwaliteitwoningen.

Het groengebied aan de Touwbaan promoveert tot Festijnpark. Er komt een muziektent.

Wellicht denk jij nu “Wat een benauwende toekomstvisie, dat wil toch geen mens, wie wil er nu zo op elkaar wonen: Houdt de komende jaren de bouwplannen van het stadsbestuur in de gaten. Over een jaar of tien spreken we – bij leven en welzijn – elkaar weer over dit onderwerp.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 303 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

1 Reactie

  1. M.de Jong
    4 januari 2024 at 09:43

    Ik kan van geluk spreken die verstikkende tijd niet zal meemaken gezien de gemiddelde leeftijd van mannen tegenwoordig.

    Ik denk de heer Wittevlo eveneens niet.

    Geen Betondorp wordt Maassluis maar Betonstad!