De tijd is omgevlogen. Burgemeester Edo Haan heeft eind van deze maand zijn eerste jaar erop zitten. Het is niet aan mij om hem de maat te nemen, noch om hem in enige vorm te verdedigen. Dat laatste kan hij prima zelf.

Vooraf was duidelijk dat hij geen tweede Koos wilde zijn. Dat kan ook niet. Toch waren er in het toenmalig profiel diverse eigenschappen / kwaliteiten beschreven die ontleend zijn aan het functioneren van zijn voorganger. Laten we dat profiel nu eens met de kennis van nu aanhouden tegen wat we nu waarnemen.

Taken en  rollen van de  burgemeester

Een belangrijk deel van de taken van een  burgemeester  is  in iedere gemeente in beginsel hetzelfde, namelijk:

 • Handhaven van openbare orde en veiligheid
 • Het optreden als burgervader van de gemeente
 • Vertegenwoordigen van de gemeente en onderhouden externe relaties
 • Voorzitten van gemeenteraad en college van B&W

Uit de uitgevoerde burgerraadpleging volgde dat de inwoners van Maassluis veel waarde hechten aan een burgemeester die de openbare orde en veiligheid handhaaft. Daarom heeft Maassluis een daadkrachtige, stressbestendige burgemeester nodig die lastige besluiten durft te nemen en stevige interventies niet schuwt.

Voorzitter

Maassluis is politiek bestuurlijk gezien een stabiele en gezonde stad. De onderlinge verhoudingen zijn goed, ook als er soms stevige kritiek wordt geuit.

Als voorzitter van de raad dient de burgemeester onafhankelijk en onpartijdig te opereren en boven de partijen  te staan. Van de burgemeester wordt een verbindend voorzitterschap van de raad  gevraagd, met respect voor (minderheids-)standpunten. Ook als voorzitter van het  college zoekt Maassluis een verbindende  burgemeester. De burgemeester bewaakt de teamgeest in het college, is sparringpartner  voor de wethouders en zoekt naar de  gezamenlijke belangen. Wanneer het geboden  is kan de burgemeester met gezag doortastend en slagvaardig optreden.

Eigenschappen

De gewenste eigenschappen zijn:

Bindend vermogen, integriteit, onafhankelijkheid , stressbestendigheid. signaalgevoeligheid, inlevingsvermogen, communicatief, vernieuwingskracht, bestuurlijke gevoeligheid, omgevingsbewustzijn, daadkracht.


Observaties 2016

Als voorzitter van de gemeenteraad is hij wat strenger en strikter als zijn voorganger. Hij vertrouwt op de professionaliteit van de raad en spreekt hen daar ook op aan. Hij doet het in die rol goed en staat boven de partijen.

Hij is in het publieke domein actief en dat is zichtbaar in de regelmatige ‘kodak momenten’.

Hij beschouwt de Intocht van de Sint die de NTR hem in de schoot wierp als een goed middel voor de stadspromotie, maar vergist zich in weerbarstigheid van de buitenwacht die zich al maanden bemoeit met het (geen) kleur bekennen. Het siert hem dat hij een neutrale positie inneemt en ruimte biedt voor de maatschappelijke discussie over Zwart Piet. Toch moeten we nog drie weken wachten om vast te stellen of het een Paard Van Troje zal blijken te zijn.

Op het terrein van de openbare orde is Maassluis een kleine stad met grootstedelijke problematiek. Dat is vooraf gemeld en dat is in de praktijk van alle dag in 2016 dan ook gebleken. De vormen van criminaliteit (beroving, inbraak, autodiefstal en vandalisme) krijgen onder het vergrootglas van pers, sociale media en de nationale televisie grote proporties en daar lijkt Maassluis momenteel extra last van te hebben. Dat wekt een bepaalde indruk van de burgemeester en diens daadkracht.

Het vervelende is dat er weinig lokale middelen zijn om die openbare orde daadwerkelijk beter te handhaven. Dat is helaas ook het beeld dat een aanzienlijk deel van de bevolking heeft. Ze vinden hem niet daadkrachtig. Een draconische maatregel als een noodverordening maakt dan ook geen indruk, omdat hij zo tijdelijk is.

Mijn mening

Ik ben van mening dat die openbare orde veel wankeler is dan het politiekorps Waterweg Noord onlangs propageerde in een gemeenteraad bijeenkomst. Een korpschef die klaagt over de geluiden in de pers en van de inwoners, snapt zijn eigen taak niet en valt in feite degenen aan voor wie hij er dient te zijn. Bovendien roept die chef ‘dat ze het best wel moeilijk hebben’ en dat wordt dan als excuus aangevoerd.

Daarmee zet hij niet alleen zichzelf in zijn hemd. Hij heeft daarmee tevens burgemeester Edo Haan ‘schaak’ gezet. Gelukkig niet schaakmat. Edo gaat nog wel wat zetten doen op dit schaakbord.

Met passie

Mijn inschatting is dat Edo met passie uitkijkt naar twaalf november. Niet omdat hij zo graag op de voorgrond wil treden, maar om dan na die dag weer terug te kunnen keren naar de normale gang van zaken. Zonder al dat gedoe van buitenaf als onvoorzien en vervelende bijeffect van de stadspromotie.

PS

Hij mag blij zijn dat The Passion niet naar Maassluis komt … of was die nu al geweest?

Eind augustus zag ik een Sanhedrin in actie en begin september werd iemand bijna aan het kruis genageld. Daar bleek Maassluis toch een stuk minder stabiel in politieke zin dan de profielschets had gesteld. Wat er zich toen achter de schermen heeft afgespeeld is onbekend. Ik weet dan ook niet of Edo zijn handen toen in onschuld heeft gewassen. Maar ja dat heb je nu eenmaal met achterkamertjes.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

4 Reacties

 1. 27 oktober 2016 at 20:04

  Maar hij heeft wel de Spe-edo kunnen enthousiastmeren.

 2. Dick.Pasterkamp
  24 oktober 2016 at 13:05

  Ja het is geen Koos jammer genoeg, maar het verhaal lezende van Gerard van de Waal geeft wel een goed beeld hoe hij in elkaar zit’
  Maar wat betreft mijn persoonlijke mening vind ik het geen Burgemeester voor Maassluis, het is een PVDA figuur van de eerste orde.

 3. Aad Rieken
  24 oktober 2016 at 09:14

  THE PASSION kregen wij hier niet,
  omdat Maassluis centrum te klein was.
  Maar dat verdween al-ras in vergiet,
  Sint kwam Edo heel goed van pas!
  (Na vele afmeldingen)

 4. Aad Rieken
  24 oktober 2016 at 08:25

  ”EDO-ch!”

  Inbrekers voelen zich in Maassluis,
  teveel de laatste tijd kind aan huis.
  Maak er ’n eind aan,
  laat ze in hemd staan,
  zodat het niet wordt ’n gekkenhuis!