Ik ben dankbaar dat ik woon in een land zonder oorlog, in Maassluis waar we vrij naar de kerk kunnen, een grote kerstboom op de markt hebben en samen kerstliederen kunnen zingen. Als ik aan december 2016 denk schiet de titel ‘feestmaand’ mij dan ook als eerste te binnen. Dit jaar was het echter alweer een beetje minder feestmaand dan het jaar daarvoor, dan ‘vroeger’. Waaraan zou dat toch liggen? Over ‘vroeger’ spreekt men een beetje laatdunkend: ach, spruitjeslucht, nu weten we wel beter. Kennis is er heden ongetwijfeld meer, vooral technisch, maar de wijsheid is grotendeels zoek.

Een vrij Nederland

Ik heb deze keer zowel de Sinterklaas- als de echte Kerstversieringen in de winkels en etalages erg gemist. Zou dat het zijn, het maakt niet uit hoe het heet ‘als het maar een feestje is’?

We wonen in een vrij land, waar je mag geloven, denken en ook zeggen (zolang het beschaafd blijft) wat je denkt en vindt, want we pretenderen een beschaafd land te zijn. Waarom verdwijnt er dan zoveel? Is dat: omdat bepaalde groepen dat als aanstootgevend zouden kunnen ervaren? Maar wat dan met de emoties en gevoelens van diegenen die door die “kaalheid” gekwetst worden omdat hun cultuur, sprookje, levenswijze als achterhaald of als ‘van geen waarde’ behandeld wordt?

Tradities: de geschiedenis leert

Dan kijk ik weer naar de geschiedenis: degenen die het wijs aanpakten hadden vaak succes. Degenen die met geweld, angst en onderdrukking dingen afdwongen, kregen niet alleen met verzet maar ook tegengeweld te maken. Tradities zijn namelijk geëvolueerd uit een mengeling van elementen en behoren tot de cultuur van een land.

Zo vraag ik mij af hoeveel mensen echt weten wat Halloween is, wat tenslotte nu ook in Maassluis gevierd wordt. “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was hun oudejaarsavond. Saun. Halloween werd vooral door de Kelten gevierd. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden deze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk ook de viering van de oogst betroffen en het eren van de doden.

Let wel, vermengd niet gewist of verboden. Zo blijft het vrede in de samenleving: jij interpreteert het feest naar jouw overtuiging zonder luidruchtig te verkondigen dat alleen jouw overtuiging de juiste is. Cultuur is diepgeworteld in een volk/ samenleving daarvan moet je dan ook afblijven anders vraag je om moeilijkheden.

In de 9e eeuw stak een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengde zich met het halloweenfeest. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn oorsprong.
De Kelten kunnen/konden dus gewoon hun feest blijven vieren. Halloween, maar ook kaarsjes avond op het kerkhof op Allerzielen.

Vieren naar jouw eigen overtuiging op jouw eigen manier en is het niet mooi dat gebruiken van meer dan 2000 jaar oud niet alleen nog bestaan, maar ook nog aanspreken en gevierd worden?

En dat brengt mij bij een speerpunt van Forza!: wederzijds respect.

Respect
In Nederland hebben we respect voor elkaars overtuiging. Je mag je uitspreken zonder de ander te veroordelen. Als wij dat allemaal leren toepassen verdwijnt een groot deel van de polarisatie. Zou dat niet mooi zijn als we dat in 2017 weten te bereiken?

Handhaven en kerntaken
De verantwoordelijkheid van het individu moet centraal staan. De wet geldt voor iedereen: wie vernielt betaalt. Op dat laatste moeten we beter handhaven. Er moet minder overheidsbemoeienis via subsidies zijn. Kerntaken moeten de hoogste prioriteit hebben. Denk daarbij aan de zorg voor de veiligheid. Als burgers zich netjes tot gemeente wenden met klachten, dient laatstgenoemde in actie te komen en niet pas als burgers zich zelf (moeten) gaan verdedigen.

De overheid is er voor u
In Maassluis laten B&W én de gemeenteraad kansen liggen om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. Hopelijk is de kwestie Burgemeesterswijk een les. De knop moet om: de overheid is er voor de burger en niet anders om. Men heet niet voor niets civil servant. De gemeenteraad is het orgaan dat de belangen van de burger moet beschermen en die B&W kan, mag, moet, controleren als ‘vinger aan de pols’.

Wat is er inmiddels gebeurd met de raddraaiers van het Burgemeestersplantsoen? Zijn de daders gestraft? Is de zaak geseponeerd? Het is angstvallig stil en dat geeft weinig vertrouwen in een goede afloop. Hoe zit het inmiddels met de vergunning voor de historische scheepswerf? De burger wil de waarheid horen en dan gestaafd met bewijsmateriaal. Het vertrouwen moet worden teruggewonnen.

Zoals al eerder gezegd: meer dualiteit in de raad kan geen kwaad.

Wordt het erger?
Anderzijds: kan het in 2017 nog erger worden dan in 2016? Ja dat kan. Maar het kan ook beter! Ik sluit mij aan bij de woorden van Leon de Winter: Aarzelend, stapje voor stapje, zoals de menselijke geschiedenis laat zien, winnen uiteindelijke het gezonde verstand, humaniteit en de liefde voor het leven. Het zou fijn zijn als we leiders krijgen die met moed en wijsheid het vaandel van de vrijheid dragen, maar, wij burgers kunnen dat zelf ook dragen!

Forza! Maassluis gaat dan ook voor een vrij en vredig 2017.

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood

7 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  26 januari 2017 at 17:43

  Beste Bea Scheurwater,-

  East and West can meet eachother.
  But will be ever apart.

  Is een en beroemd spreuk van de Brits schrijver “Richard Kipling” (The man who would be king, Jungle book enz. ). En daar is niets mis mee. Alles heeft van nature en naar omstandigheden zijn plek & plaats op deze aardkloot. En verandering.

  Met een traditioneel inboorling uit de diep binnenlanden van Papoea Nieuw-Guinea die nog in het stenentijdperk leeft, is het als modern Westerse mens moeilijk om op basis van wederzijds kennis of culturele ontwikkeling gelijkwaardig (maar wel in sympatie) te communiceren over computers, de pluspunten van de geboortebeperking of de uitwerking van de quantum mechanica op de wetenschap. Andersom heeft de papoea wel veel meer kennis over het overleven in zijn rimboe. Zo is het met veel dingen op de wereld. Alles heeft zijn plek en plaats. Mijn begrip voor het e.e.a. is doorgaans fors, maar met respect voor dat of gene heeft dit geheel niets te maken.

  Respect Bea. Respect, is een doorgaans zeer algemeen begrip, omdat het slechts een gewenste aanname is, geen hard gegeven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de woorden als solidariteit, gedoogen, mededogen, niet te handhaven, tolerantie, geloven of misschien zelfs liefde etc..

  Elk mens of natie heeft natuurlijk recht op zijn ineigen domheid, paradijslijk wensen of cultureel achtelijkheid. Maar ik heb zeker niet voor alles respect of begrip; niet voor bepaalde mensen en niet voor bepaalde culturen, geloven, handelingen of landen. Daarom gaat een bepaalde kwaliteit m.i. boven kwantiteit, ook in cultureel opzicht. Dit behoort bewaakt te worden en begrenst. Bewaakt en begrenst omdat ervoor gevochten is om dat te bereiken…. Daar gaan immers eeuwen over voor dit bereikt is, en ik heb geen zin om dit geschiedkundig nog eens een keer over te doen of bijvoorbeeld de achtelijkheid en wreedheid die wij ook zo ‘n vijf eeuwen geleden in dit land kende van elders weer te importeren uit naam van …… (sociaal-democratisch of christelijk) vermeende ontwikkelingshulp.

  Persoonlijk heb ik wel zoeen beetje alle grenzen in mijn leven overschreden, om mijn eigen grenzen te leren kennen, daardoor ben ik nu niet grenzenloos meer. Met dank aan Europa. Zo is het ook met het begrip als vrijheid. Vrijheid is gebondenheid. Zo is het ook evolutionair bezien met de West-Europees humanistisch cultuur. Die is niet zomaar pardoes uit de lucht komen vallen. Dit is een proces geweest van vele eeuwen (een proces dat nooit eindigt), en ging ten kostte van miljoenen doden binnen Europa. Wij zijn daardoor kennelijk nog humaner geworden, thans zo humaan, dat wij weer blind van alle echt humane grondslagen zijn los & doorgeslagen.

  Het lijkt thans wel, of wij allen ferm gek zijn geworden in West-Europa, gek om Jan & Alleman die vaak haaks staan op de Europees culturele zeden, normen, waarden maar binnen te laten (doet u dat thuis ook? ). Jan & Alleman die in “grosso modo” onze eigen leidt-cultuur of humanistische beschaving kunnen ondergraven danwel willen ondermijnen. Er zijn immers geen grenzen meer. Vrijwel niemand zegt wat.

  Ik ben geen onmens, in de wetenschap dat de wereld in beginsel geen mooie plaats is, ben ik ook geen rascist en in principe beschouw ik mezelf als ‘n vrij weldenkend of begripvol mens tegen wie of wat dan ook, maar ik maak mij (evenals veel mensen nu) over het e.e.a. wel zorgen. Ik ga dus de m’n stellingen betrekken ook politiek, omdat ik zeker geen respect (meer) heb voor bepaalde zaken, mensen, opvattingen of culturen die m.i. geen maatschappelijk meerwaarden toevoegen of verrijking in schoonheid ten toon spreiden voor m’n nazaten & leefgenoten.

  Natuurlijk heeft een leidende beschaving (beschaving ≠ bijschaven) of een echt voortschrijdend humaan inzicht (wat soms meedogenloos kan zijn) in het hier bovenbeschrevene een taak. Maar niet tenkoste van alles. Men hoeft niet alles op zich te nemen. Al te goed is buurmans gek. Ook hier is alles niet ideaal, maar er zijn nu wel zaken waar ik persoonlijk bereid ben op z’n minst voor te gaan waken. Omdat ik zie dat het hier in Europa doorgaans beter gaat dan elders op de aardkloot (en dit komt niet door onze regeringen, maar door de mensen zelf, ook door de allochtonen die wel hun zegeningen hier willen tellen). Misschien heb ik het mis. Want wij mensen zijn allen beperkt, maar niet in alles. Met respect heeft dit niets van doen.

 2. bea scheurwater
  26 januari 2017 at 11:55

  Ja de mens blijft graag (begrijpelijk) in de comfortzone, maar het is wel struisvolgelpolitiek

 3. Marcel Thomassen
  26 januari 2017 at 11:53

  Freedom of speach…….

  Fijn dat mw. Bea Scheurwater het oude ideaal dat leven “schoonheid & waarheid” moet opleveren aantipt in haar m.i. te zeer politiek correct collumn.

  Immers,- het grotere, veel dreigendere plaatje waarin wij thans vertoeven, wensen velen echter niet onder ogen te zien (laat staan openlijk te bespreken of klip & klaar te benoemen), bang als ze zijn -kaltgestellt- te worden door de pseudo-religieus/ politieke/ media-inquisitie of PvdA, die nog steeds geloof heeft in een gefeminiseerde, geinfantiliseerde en grenzeloze cultuur die doordrenkt is van een dwingend agressief ontwikkelingsoptimisme, met als doel een multi-culti & kosmopolitisch ideaaltype. Vooral voor de ander en zichzelf, behalve voor de Nederlander, want die fungeert alleen als melkkoe en wordt geprest naar armoede.

  Tot de kennelijk taboes om te bespreken of publiekelijk te benoemen behoren; kritiek op de islam en bijbehorende sharia alsmede de illegale immigratie met bijbehorende vrouw onvriendelijkheid inclusief kindhuwelijken. De kritiek op een grenzeloos Europa en het te grabbel gooien van identiteiten inclusief de ons nationale en sexuele identiteit.

  Kritiek op de rap Nederlandse bevolkings vervanging en haar cultuur van de laatste decennia. Of wat Maassluis betreft kritiek op; dat we jonge (vrijwel perspectiefloos) asielzoekers 5700 euro om niet geven als gemeente, om hun eigen woning in te richtten (15% van het Maassluis woningbestand MaasDelta, gaat huidig -buiten gezinsherenigers- naar dit soort van statushouders).

  Nogmaals, het grotere, veel dreigendere plaatje waarin wij thans vertoeven, wensen velen niet onder ogen te zien, ook lokaal niet.

  Ook dit is geen nieuw verschijnsel, om het in de woorden van “Winston Churchill” te zeggen:

  “Each one hope that if he feeds the crocodile enough,
  the crocodile will eat him last”.

  I shoot the crock! Marcel Thomassen.

  • bea scheurwater
   26 januari 2017 at 12:04

   Beste hr Thomassen, dacht dat ik het over respect had, niet vervangen, maar naast elkaar en WEDERZIJDS heb genoemd. u zou ook Facebook Forza!Maassluis kunnen bezoeken. daar gaat het regelmatig over 1 bepaald onderwerp. Forza heeft het ook over de verantwoordelijkheid van de burger zelf, en minder subsidies.
   trouwens lees met plezier uw reacties! Keep it up

 4. Wouter
  26 januari 2017 at 10:49

  We hebben nu ook te maken met veel nieuwe culturen en dan is het logisch dat de tradities weer veranderen. Je geeft het zelf aan in je column.

  • bea scheurwater
   26 januari 2017 at 11:54

   Tradities veranderen niet, door nieuwe culturen kunnen er nieuwe bij komen, zoals vermeld met respect voor elkaars tradities NAAST elkaar.

 5. ton
  26 januari 2017 at 10:07

  Als men er niet over schrijft, is het er niet;raddraaiers.

  Mensen schamen zich misschien een beetje, om met Kerst Vrede op Aarde te gaan zingen terwijl 4 uur vliegen hiervandaan de boel kapot word geschoten en mensen worden vermoord.;Minder Kerstversiering, minder feestgevoel.