Het is niet aan mij om een eindoordeel te hebben over de keuze om achter Erdogan te staan, maar als je diverse historische zaken en hedendaagse feiten naast elkaar legt, moeten je de schellen toch van de ogen vallen en blijft er niets anders over dan hem vaarwel zeggen.

Osmaans Anatolië
Kijken we naar de moord op het Armeense volk in de periode tussen 1915 en 1923, dan zien we dat Turkije als staat nog niet bestond. Het Turkse volk was is die tijd integraal onderdeel van het overwegend islamitische Osmaanse rijk. Binnen de grenzen van het rijk woonden verscheidene volkeren en religieuze groepen, onder wie ook twee miljoen Armeniërs die christenen waren. De Armeniërs verbleven voornamelijk in de provincie Anatolië, tegenwoordig het Aziatische deel van Turkije. In 1909 was de militaire groepering ‘Jonge Turken’ aan de macht gekomen na een staatsgreep. Aanvankelijk werkte deze groepering samen met Armeense politieke partijen.

Inmenging is bedreiging
Toen de Armeense christenen in 1913 hervormingen wilden en daarvoor steun kregen van buitenlandse mogendheden Rusland, Engeland en Frankrijk werd die inmenging door de ‘Jonge Turken’ als een bedreiging  gezien. Zij vreesden de afbrokkeling van het Osmaanse Rijk. Het leidde tot een vertrouwensbreuk (1) en later het begin van etnische zuiveringen, waar ook het Armeense volk slachtoffer van werd.

(1) Het lijkt mij legitiem dat Nederland de Turkse minister weigerde toe te laten om een inlandse politieke boodschap uit te venten aan Nederlanders die van Turkse oorsprong zijn.

Arrestaties
Op 24 april 1915 werden meer dan tweehonderd Armeense politieke leiders, bankiers en intellectuelen in Istanbul opgepakt en weggevoerd. Later die dag werden nog eens vierhonderd Armeniërs opgepakt. Zij werden allen geëxecuteerd in de gevangenis in Anatolië. De arrestaties van die dag zijn het resultaat van lange voorbereidingen van de ‘Jonge Turken’. Al ruim voor deze dag waren er voorvallen van mishandeling en discriminatie. De Armeense soldaten in het Ottomaanse leger waren al eerder ontwapend. Toch werden pas op 24 april de intenties van de Turken duidelijk.

De huidige arrestaties zijn voor mij een grove schending van wat democratie zou moeten zijn. Ik vrees dat bovenstaande een parallel is met wat Erdogan momenteel in Turkije uithaalt. De bevolking erkent echter klakkeloos wat de leider zegt onder het mom “dat hij democratisch is gekozen”.

Volkerenmoord ontkennen
Het precieze dodental is nooit vastgesteld. Armeense autoriteiten spreken van minstens 1,5 miljoen doden. Turkije zegt dat er 300.000 tot 500.000 slachtoffers vielen, onder wie ook Turken. De meeste historici houden een getal tussen de 800.000 en 1 miljoen doden aan. De ontkenning (1) van de volkerenmoord is diepgeworteld in de Turkse samenleving. In 1981 nam Turkije het officiële standpunt in dat er geen sprake was van volkerenmoord, maar van incidentele geweldsuitbarstingen (2).

(1) Tegenwoordig is in de Turkse wet zelfs vastgelegd dat het strafbaar (…) is om te spreken van Armeense genocide (= Ermeni Soykirimi). De huidige president Erdogan is fel tegenstander van de benaming genocide, en ziet elke vermelding van het woord als een provocatie

(2) De term “Geweldsuitbarstingen’ lijkt op de verbloemende terminologie (politionele acties) die Nederland hanteerde over de moorden in Indonesië (1945-1949) . Op dat punt gaat ons land inmiddels wel over tot erkenning van de feiten. Hopelijk duurt het voor Armenië geen 2000 jaar zoals bij de paus met het excuus voor 20 eeuwen Rooms onrecht.

Wees blij dat jij Nederlander bent
Het ergste is nog dat Erdogan door zijn doen en laten de in ons land ongewenste ongelijkheid en discriminatie juist in de hand werkt. Hij drijft een wig in de Nederlandse gemeenschap. Luister daarom niet langer naar deze man die alleen maar bezig is om met zijn alternative facts (Srebrenica, Nazi praktijken, fascistisch etc) Europese landen zwart te maken. Open jouw ogen: hij heeft alle kenmerken van een dictator.

Ik kan mij heel moeilijk voorstellen wat het is om banden te hebben met het land van je voorouders, maar je bent Nederlander, gedraag je als Nederlander, DENK als een Nederlander. Zeker als je in Maassluis woont. Men wil hier schouder aan schouder staan en die wig voorkomen.


[ de historische beschouwing in deze column is deels gebaseerd op deze beschouwing uit april 2015 op NRC.nl ]

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

6 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  20 maart 2017 at 18:06

  Ik wil niet beledigen danwel opruien, maar enig sarcasme & satire brengen mag, dus …….

  Persoonlijk begin ik onderhand tamelijk laaiend te worden, over het gegeven dat van de bijna 13 % van de in Maassluis levend of werkende Islamitisch bevolking, vrijwel iedereen uit die bevolkingsgroep zich buiten elk redelijk openbaar discussie (in woord & geschrift) houdt, over de maatschappelijk onderwerpen die hen & ons niet-Moslims (dus samen) als Maassluis burgers direct aangaan of raken

  Wat is dit verdomme! Wat is dit hufters.

  Marokkanen, Turken, Irakezen, Syriers, Somalieers, Eritreers, Afghanen, Albanezen, Bosnieers, Iranieers, Oeirgoeren, Algerijnen, Tunesieers, Libieers, Maliers, Egyptenaren, Pakistanen, Islamitisch Surinamers, Phillipino’s & Indonesieers, Nederlanders etc. enz.?

  Nu de nationaal-islamitisch Turkenpartij van Erdogan weer, met het hun naar ons land geimporteerde politiek/religieus Turks binnelands gedonderjaag. Krijg de klere! Ze hebben weer het hoogste woord. Ze gillen moord & brand. De Turken zijn kennelijk niet de enige geintegreerde Nederlandse Moslims die nu erg verontwaardigd zijn.

  Want in de meeste landen waaruit Moslims vandaan komen is het van oudsher doorgaans vrij primitief, politiek & sociaal dictatoriaal, plus qua vrouw & dierwelzijn onbeholpen. Ga je hierover gillen van moord & brand in vrijwel al die landen waar de Islam de dienst uitmaakt, dan ga je direct naar af, dan ga jij naar de bajes of gaat je kop er subiet af. Daarom juist komen vrij veel Moslims doorgaans naar Nederland om hier te leven & te werken (vooral zoals ze onderling in het thuisland gewend waren?). Het zijn de nieuwe kansenparels van Nederland. Want ze waren in hun thuislanden zielig, arm en mogen zich hier ontwikkelen want wij Nederlanders zijn immers vrij, wij Nederlanders kunnen gedoogen, hier mag alles, wij inwoners van de Lage Landen hebben zelfs onze grenzen afgeschaft, kom dus maar binnen met je teelballen & baarmoeder (en terroristisch knecht) plus de rest van je familie of politiek problemen. U

  En ze komen, Vluchten & gezinsherenigen hierheen massaal. En Oh, wat maken veel vluchtelingen & immigranten soms echter weer een groot kabaal, stel ik als dichter, dichterlijk vast.Van de Marokkanen zijn we dit gewend, maar nu zelfs van de Turken !?!

  Wat een allochtoon kabaal in Nederland. Behalve dan binnen de Nederlands publiek maatschappelijk discussie’s zoals op lokaal forums en de nieuwssite Maassluis.Nu. Vooral als het over Moslim extremiteiten uit divers landen gaat. Dan zwijgen ze (ook lokaal) als het graf. Zij in hun Moslim schaamte cultuur. Wij in onze Christelijk schuld cultuur. Wat een onzin.

  Vooral als er weer ‘n fors Moslim-aanslag -van die of gene- met een direct beroep op Allha in West-Europa (w.o. Istanbul) op onschuldigen is geweest (danwel door de reguliere allochtoon criminaliteit & uitbuiting). Dan hoor en zie je de religieus of politiek Moslim voormannen vrijwel niet in woord en geschrift. Ook niet in de openbaar publiek discussie’s in Maassluis, maar ook zie ik hen niet op straat om de hun verontwaardiging hierover publiekelijk te uiten. (overigens geldt dit niet voor de Turkse moskee aan de Westlandseweg).

  Dan weten deze doorgaans onderling erg verbonden “Ummha Wahida” Mohammedanen niet hoe snel ze achteraf (samen met de lokaal college’s van B&W, dominee’s, imam’s, ayatholla’s, moellha’s, pandits, Christelijk voorgangers danwel ander politiek of berekend liefde predikers), bijeen moeten komen om te herdenken wat zij zelf (deels te weeg) meebrachten door (ver)zwijgen of te ontkennen.

  Maar misschien heeft men daarin gelijk. Het zeer genoegzaam Nederlandse volk is immers een van de oudsher domste volkjes (maar ook dom, gehouden volkjes) van West-Europa. Velen lachen zich hier een hoedje om hoe het in dit land er thans aan toegaat, dit zijn niet allochtonen van slecht begrip & wil, maar ook de fors naief autochtonen. Maar ook hier, wordt men sucsessievelijk aan uiteindelijk wakker.

  Op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze verkiezingen zullen een totale politieke omwenteling in Maassluis geven. Er komen nieuwe partijen (de oude Mssl politiek kartelpartijen VVD, CDA, PVDA worden hier dan vrijwel weggevaagd ) w.o. DENK. De inleidende strijdt is reeds overal begonnen. Er valt dadelijk eindelijk voor u als Maassluis allochtoon & autochtoon wat te kiezen. Een nieuwe geest gaat geheel uit de fles in 2018.

  Overigens zie ik persoonlijk graag eerder sommig vrijzinnig allochtoon mensen dan de sommig autochtoon lui met hun bord voor de hun domme kop.

 2. Marcel Thomassen
  20 maart 2017 at 13:26

  Turkish Delight.

  Ik ken veel aardige en normale Turkse Nederlanders. Persoonlijk was ik betrokken bij de viering & organisatie 400 jaar relatie’s Nederland en Turkeye in Maassluis een paar jaar geleden. Die relatie tussen beidde landen staat nu stevig onder druk.

  Recip Erdogan gaat in snel tempo op naar het voor nationalistisch Turkeye cruciaal jaar 2023. In 2023 loopt na 100 jaar het voor Turkeye belangrijke Verdrag van Lausanne af. Het Verdrag van Lausanne, is het verdrag dat de vrije doorvaart door de Bosporus mogelijk maakt. In 2023 loopt dit internationaal verdrag voorgoed af en mogen de Turken m.b.t. deze Bosporus doorvaart, zelf tol gaan heffen en verder zelf bepalen wie erdoor die Bosporus mag varen, en wie niet. De Russen vinden dit met hun grootste marinehaven op de Krim echt niet leuk, en de EU evenmin, want die is weer voor vrij verkeer van goederen & diensten. Dit gaat nog heel wat worden.

  Wat nationalistisch (en fascistische)Turken in Maassluis betreft. Maassluis staat als vanouds zeer bekend (zie boek; Stella Braam) als een centrumplaats van de Grijze Wolven. Vreemd genoeg is deze club in Maassluis om politiek redenen altijd gesteund geweest door de lokale PvdA. Er is door mij in het verleden dan ook protest aangetekend tegen PvdA-gemeenteraads leden van bepaalde Turks komaf. De artikelen dienaangaande zijn terug te vinden in het archief Rotterdams Dagblad.

  Verder is de stelling dat de huidige Turks nationalistische overheid olv haar kennelijk megalomaan dictator Erdogan volledig van het (nationale & internationale) padje af is -ook met betrekking tot de Armenie genocide kwestie en de genocide op de Grieken in toenmalig Turkeye- zeer juist.

  Dit werkt ook thans in Maassluis (onnodig) polarisatie en (tzt) escalatie in de hand. Dan is het met die 400 jarige banden tussen Nederland en het nieuwe Sultanaat van “Recip Allah-Akbar Erdogan” vlot gedaan.

 3. bea scheurwater
  20 maart 2017 at 10:33

  Zo is het, het zou Turkije sieren als ze wat dat betreft een voorbeeld namen aan Duitsland, erkennen dat er fouten zijn gemaakt, en opnieuw beginnen SAMEN.

 4. Jamie
  20 maart 2017 at 10:30

  Drijft Erdogan een wig of legt hij enkel een al bestaande kloof bloot? Als een Turk in Nederland bang is om Erdogan af te vallen dan is er nog een erg lange weg te gaan.

 5. Aad Rieken
  20 maart 2017 at 09:56

  ”On-Behoorlijke Erdogan!”

  Heel De Wereld Vindt Ervan.,
  Dat Dit Niet Nog Verder Kan!

 6. ton
  20 maart 2017 at 08:55

  Waarschijnlijk blijf dialoog over als redmiddel. Natuurlijk weten we allemaal dat wat Erdogan roeptoetert niet de manier kan zijn. Ik mag toch hopen dat er zat Nederlandse mensen Turkse komaf er net zo over denken maar bang zijn dit te beamen maar dit niet toe durven geven. Misschien komt het een keer tot praten met de grote groep die welwillend staat tegenover ook hun Nederland.