Het is niet aan mij om een eindoordeel te hebben over de keuze om achter Erdogan te staan, maar als je diverse historische zaken en hedendaagse feiten naast elkaar legt, moeten je de schellen toch van de ogen vallen en blijft er niets anders over dan hem vaarwel zeggen.

Osmaans Anatolië
Kijken we naar de moord op het Armeense volk in de periode tussen 1915 en 1923, dan zien we dat Turkije als staat nog niet bestond. Het Turkse volk was is die tijd integraal onderdeel van het overwegend islamitische Osmaanse rijk. Binnen de grenzen van het rijk woonden verscheidene volkeren en religieuze groepen, onder wie ook twee miljoen Armeniërs die christenen waren. De Armeniërs verbleven voornamelijk in de provincie Anatolië, tegenwoordig het Aziatische deel van Turkije. In 1909 was de militaire groepering ‘Jonge Turken’ aan de macht gekomen na een staatsgreep. Aanvankelijk werkte deze groepering samen met Armeense politieke partijen.

Inmenging is bedreiging
Toen de Armeense christenen in 1913 hervormingen wilden en daarvoor steun kregen van buitenlandse mogendheden Rusland, Engeland en Frankrijk werd die inmenging door de ‘Jonge Turken’ als een bedreiging  gezien. Zij vreesden de afbrokkeling van het Osmaanse Rijk. Het leidde tot een vertrouwensbreuk (1) en later het begin van etnische zuiveringen, waar ook het Armeense volk slachtoffer van werd.

(1) Het lijkt mij legitiem dat Nederland de Turkse minister weigerde toe te laten om een inlandse politieke boodschap uit te venten aan Nederlanders die van Turkse oorsprong zijn.

Arrestaties
Op 24 april 1915 werden meer dan tweehonderd Armeense politieke leiders, bankiers en intellectuelen in Istanbul opgepakt en weggevoerd. Later die dag werden nog eens vierhonderd Armeniërs opgepakt. Zij werden allen geëxecuteerd in de gevangenis in Anatolië. De arrestaties van die dag zijn het resultaat van lange voorbereidingen van de ‘Jonge Turken’. Al ruim voor deze dag waren er voorvallen van mishandeling en discriminatie. De Armeense soldaten in het Ottomaanse leger waren al eerder ontwapend. Toch werden pas op 24 april de intenties van de Turken duidelijk.

De huidige arrestaties zijn voor mij een grove schending van wat democratie zou moeten zijn. Ik vrees dat bovenstaande een parallel is met wat Erdogan momenteel in Turkije uithaalt. De bevolking erkent echter klakkeloos wat de leider zegt onder het mom “dat hij democratisch is gekozen”.

Volkerenmoord ontkennen
Het precieze dodental is nooit vastgesteld. Armeense autoriteiten spreken van minstens 1,5 miljoen doden. Turkije zegt dat er 300.000 tot 500.000 slachtoffers vielen, onder wie ook Turken. De meeste historici houden een getal tussen de 800.000 en 1 miljoen doden aan. De ontkenning (1) van de volkerenmoord is diepgeworteld in de Turkse samenleving. In 1981 nam Turkije het officiële standpunt in dat er geen sprake was van volkerenmoord, maar van incidentele geweldsuitbarstingen (2).

(1) Tegenwoordig is in de Turkse wet zelfs vastgelegd dat het strafbaar (…) is om te spreken van Armeense genocide (= Ermeni Soykirimi). De huidige president Erdogan is fel tegenstander van de benaming genocide, en ziet elke vermelding van het woord als een provocatie

(2) De term “Geweldsuitbarstingen’ lijkt op de verbloemende terminologie (politionele acties) die Nederland hanteerde over de moorden in Indonesië (1945-1949) . Op dat punt gaat ons land inmiddels wel over tot erkenning van de feiten. Hopelijk duurt het voor Armenië geen 2000 jaar zoals bij de paus met het excuus voor 20 eeuwen Rooms onrecht.

Wees blij dat jij Nederlander bent
Het ergste is nog dat Erdogan door zijn doen en laten de in ons land ongewenste ongelijkheid en discriminatie juist in de hand werkt. Hij drijft een wig in de Nederlandse gemeenschap. Luister daarom niet langer naar deze man die alleen maar bezig is om met zijn alternative facts (Srebrenica, Nazi praktijken, fascistisch etc) Europese landen zwart te maken. Open jouw ogen: hij heeft alle kenmerken van een dictator.

Ik kan mij heel moeilijk voorstellen wat het is om banden te hebben met het land van je voorouders, maar je bent Nederlander, gedraag je als Nederlander, DENK als een Nederlander. Zeker als je in Maassluis woont. Men wil hier schouder aan schouder staan en die wig voorkomen.


[ de historische beschouwing in deze column is deels gebaseerd op deze beschouwing uit april 2015 op NRC.nl ]

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

4 Reacties

 1. bea scheurwater
  20 maart 2017 at 10:33

  Zo is het, het zou Turkije sieren als ze wat dat betreft een voorbeeld namen aan Duitsland, erkennen dat er fouten zijn gemaakt, en opnieuw beginnen SAMEN.

 2. Jamie
  20 maart 2017 at 10:30

  Drijft Erdogan een wig of legt hij enkel een al bestaande kloof bloot? Als een Turk in Nederland bang is om Erdogan af te vallen dan is er nog een erg lange weg te gaan.

 3. Aad Rieken
  20 maart 2017 at 09:56

  ”On-Behoorlijke Erdogan!”

  Heel De Wereld Vindt Ervan.,
  Dat Dit Niet Nog Verder Kan!

 4. ton
  20 maart 2017 at 08:55

  Waarschijnlijk blijf dialoog over als redmiddel. Natuurlijk weten we allemaal dat wat Erdogan roeptoetert niet de manier kan zijn. Ik mag toch hopen dat er zat Nederlandse mensen Turkse komaf er net zo over denken maar bang zijn dit te beamen maar dit niet toe durven geven. Misschien komt het een keer tot praten met de grote groep die welwillend staat tegenover ook hun Nederland.