Raoul staat zijn plaats een keer af aan partijgenoot Mohamed Ammi.

redactie

2020 het jaar dat we willen, maar niet zullen vergeten

column nr: 1

Velen zullen dit jaar snel willen vergeten. Maar één ding is zeker: 2020 en COVID-19 zal niemand snel vergeten. 

Dat COVID-19 de wereld dit jaar heeft beheerst en nog steeds in zijn greep heeft, staat vast. Een aantal weken geleden was het vooruitzicht nog dat we de feestdagen in december samen met familie en vrienden konden doorbrengen en dat de vaccins begin 2021 beschikbaar zijn. Misschien wel tekenend voor 2020 is dat er toch een streep komt door de gezellige feestdagen. Hoe het met de vaccins zal lopen is ook nog maar de vraag.

Dit jaar kent echter nog meer onverwachte wendingen. Wat we namelijk met zijn allen niet zagen aankomen is dat 2020 ook het jaar is van het landelijke vuurwerkverbod en een landelijke verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen.

Maximumsnelheid op de A20

AD: Bewoners willen maxinum omlaag

In 2019 verzocht de gemeente Maassluis, ondersteund door gemeente Midden-Delfland, in een brief aan verkeersminister Van Nieuwenhuizen om de maximumsnelheid op de A20 van 130 kilometer per uur naar 100 te verlagen. Deze verlaging van de maximumsnelheid leek er niet te komen, of althans niet op korte termijn.

Vanuit het ministerie werd onverkort vastgehouden aan de toenmalige maxima aldus NPO1

NPO1 -Minister handhaaft 130 km/uur

VVD minister Cora van Nieuwenhuizen zei in augustus 2019 nog: “Ik hou me vast aan het regeerakkoord. 130 is 130, dat is mijn opdracht”.

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, die o.a. onderzoek doet naar de uitstoot van schadelijke stoffen. Ondanks dat het TNO becijferde dat bij een normale verkeersdoorstroming een verlaging van de maximumsnelheid zou kunnen leiden tot een verminderde stikstofuitstoot van 40 procent, was dit voor de minister geen reden om de maximumsnelheid van 130 te verlagen naar 120 of 100 kilometer per uur.

Plotwending

Een paar maanden later, in november 2019, is er sprake van een ware plotwending. De belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet neemt is om de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur. Ook voor de A20 betekent dit dat de maximumsnelheid wordt verlaagd. Een positieve wending voor de gemeente Maassluis in 2020.

NOS – snelheid omlaag naar 100km/uur

Het vuurwerkverbod

In 2008 moest de Rotterdamse raad nog niets hebben van het voorstel voor een vuurwerkverbod van Arno Bonte, het jonge gemeenteraadslid van GroenLinks in Rotterdam. Twaalf jaar later ziet Arno Bonte in 2020 als Rotterdamse GroenLinks-wethouder hoe zijn gemeenteraad zich uitsprak vóór een vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling.

Vuurwerk verdwijnt uit Nederland

Hij ziet dat de ‘zwijgende meerderheid zich nu eindelijk durft uit te spreken’. Veel burgers zijn de schadelijke gevolgen van vuurwerk zat. Dit zorgt ervoor dat politici, zowel lokaal als landelijk, nu wél voor een vuurwerkverbod pleiten. Ook in Maassluis wordt voorzichtig gesproken over alternatieven voor het vieren van nieuwjaar, zonder vuurwerk. Om overlast te voorkomen wil GroenLinks ook in Maassluis het afsteken van particulier consumentenvuurwerk verder terugdringen. Ter compensatie komt er wat ons betreft wel een Oud en Nieuwfeest, eventueel met een centraal vuurwerk- of laser show.

Kamer vóór tijdelijk verbod

In november 2020 besluit het kabinet om de veiligheidsraad te volgen die de wens steunt van de beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en politiebond ACP voor een landelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Een positieve wending voor diegenen die pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod. Een domper voor vuurwerkliefhebbers en -handelaren.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat ideeën die in eerste instantie moeilijk of onhaalbaar leken, achteraf juist nuttig en noodzakelijk blijken. Het kan dan ook zomaar zijn, dat we in de toekomst terug kijken op 2020 als een ellendig en moeilijk jaar. Maar wel een jaar waarin het onmogelijke, mogelijk is geworden.

2020, een jaar om te vergeten of toch niet?


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 309 lezers

Mo Ammi

Mo Ammi

MOHAMED AMMI | Steunraadslid GroenLinks