Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Raoul staat deze keer zijn plekje een keer af aan een partijgenoot

Redactie

 

column nr: 1

Deze column gaat over een onderwerp dat nu eens gewoon heel goed is gegaan in onze stad. Mij valt de eer te beurt om als gast een column van Raoul Kleijwegt over te nemen. Vaak gaan de columns over misstanden en dergelijke in onze gemeente. Deze keer wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente een compliment te maken.

Ik word nogal eens aangesproken over het “maaibeleid” van de gemeente, veel mensen hebben er een mening over. De één vind het maar niets, vroeger toen het gras nog werd gemaaid, was het beter, en de ander geniet van de bloemenzee die we eerder niet hadden. De gemeente doet kennelijk mee met de “Maai me niet” acties die in het hele land gehouden worden.

De effecten zullen u niet ontgaan zijn, dit voorjaar stond onze stad in bloei. De sleutelbloemen, klaprozen, margrieten en nog veel meer staan en stonden door de hele stad. 

Natuurvereniging KNNV Waterweg Noord inventariseert dit jaar een “km-hok” in Maassluis. We wandelen rond over een stuk van één vierkante kilometer, kijken goed rond en noteren wat we zien aan planten, grassen en kruiden. Vaak halen we maar liefst 160 soorten in twee uur inventariseren. En al die soorten hebben speciale bijtjes die ze bestuiven of schimmels waar ze niet zonder kunnen enz. enz. 

Dat er dit jaar zoveel soorten planten staan in de bermen en tussen de tegels komt vooral door het “niet-maaien”. Als er veel gemaaid wordt dan krijgen de planten niet de gelegenheid om zaden te vormen en dan verarmt zo’n gebied.

Anneke v.d. Meer zette foto’s van een aantal bloeiende orchideeën, waaronder de bijenorchis, op facebook, Natuur Waterweg Noord. Gefotografeerd midden in Maassluis. Een schitterende en behoorlijk zeldzame plant, spontaan opgekomen, zomaar in het gras. Hieronder twee foto’s daarvan. De bloeiende is van 23 juni, de uitgebloeide is van 8 juli. 

© Anneke vd Meer – Bijenorchis in bloei Maassluis

 

© Bijenorchis uitgebloeid

De uitgebloeide is de belofte voor volgend jaar. De plant heeft tijd nodig tot ongeveer half of eind augustus om zaden te vormen. Met een beetje geluk zien we volgend jaar opnieuw deze schitterende plant. 

Dat beetje geluk wordt sterk beïnvloed door de maaidrang van de gemeente. De zaden moeten de tijd krijgen om te rijpen. Maaien pas na augustus dus a.u.b. 

Ook maaien in het voorjaar is riskant, de planten vallen niet erg op als ze nog niet bloeien. Omheen maaien zal niet gaan. Maar eenmaal afgemaaid zijn ze verdwenen. 

De bijenorchis is nu uitgebloeid maar de (Brede) Wespenorchis begint juist nu met bloeien.

brede wespenorchis

Deze staan tussen het (vaak hoge) gras en zijn nu nog niet heel talrijk maar kunnen, als het weer een beetje meezit en het maaien tactisch wordt gedaan, zich behoorlijk uitzaaien. Ook weer een belofte voor volgend jaar!

De tijdstippen van het maaien moeten dus goed gekozen worden. En alhoewel er her en der wat verbetering mogelijk is, is dat dit jaar dus best wel goed gegaan. Compliment voor de gemeente!

 

 

 

Henk van Woerden

Henk van Woerden

Henk van Woerden | Secretaris Natuurvereniging KNNV Waterweg Noord.

4 Reacties

 1. Anja Moll
  6 augustus 2021 at 10:07

  Het Sterrenbos is verleden week voor minstens 90% gemaaid. Al het moois wat er bloeide en groeide is nu weg, ook voor alle insecten. Iedere week zag ik wel wat nieuws. Hoezo goed maai beleid!

 2. Huub van 't Hart
  30 juli 2021 at 09:14

  De gemeente Delft had het maaien vanwege de kosten teruggebracht naar 1x per jaar. Dat is te weinig om te verschralen. Nu wordt op verzoek van KNNV Natuurlijk Delfland 2x per jaar gemaaid en op den duur levert dat bloemrijke graslanden op. Zeker Als de CO2-uitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. Een wens blijft het sinus-maaien. De gemeente Delft wil daar n aar kijken, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde qua organisatie, kennis van de uitvoerende groenwerkbedrijven etc.

 3. Henk van Woerden
  29 juli 2021 at 18:14

  Hallo Sandra, leuk dat je reageert.
  Het is heel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de bloemetjes en de bijtjes. En dat blijkt nogal eenvoudig. Vooral niet te vaak maaien. Een kostenbesparing voor de gemeente met heel mooi resultaat.
  Zelf denk ik dat bij kruispunten e.d. een paar meter berm wél gemaaid moet worden om het verkeer overzicht te geven.
  De stoepen moeten natuurlijk begaanbaar blijven maar bij het huidige achteruitgang van de biodiversiteit is alles wat groeit en bloeit waardevol. Ook al staat het tussen stoeptegels.
  En wat een mooi straatbeeld is, is voor iedereen weer wat anders. In mijn omgeving houdt de gemeente het misschien wel te goed bij.

 4. Sandra Spaans
  29 juli 2021 at 09:12

  Helemaal eens dat er rekening gehouden wordt met de bloemetjes en de bijtjes alleen mag het onkruid op straten en stoepen wel tijdig weggehaald worden dat staat veel mooier voor het straatbeeld