Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Wouter vierde gisteren zijn mijlpaal verjaardag. Yvonne valt in [redactie]

Dat menneke met het vuistje noem ik hem, Hugo de Jonge. Als hij in beeld is dan zet hij zijn woorden kracht bij door zijn vuist te ballen. Net zoals Rutte, daar geldt hetzelfde voor als voor Hugo.

Heel Nederland weet ondertussen dat als die vuist in beeld komt, hij hard in zijn hand knijpt omdat hij bang is dat zijn duim plotseling zijn kop op steekt en richting zijn mond gaat. De “Duim” waaruit beide al hun verhaaltjes uitzuigen.

Zo ook weer het verhaal over het bouwen, voor 2030, van 900.000 woningen… Hugo is zoals hij zelf zegt, stoïcijns optimistisch, ik in dit geval dus niet en met mij velen. Het CPB geeft aan dat het aantal te bouwen woningen ver achterloopt. Als minister ligt hij wederom, net zoals in de Corona periode, behoorlijk onder vuur.

Niets van dat verbaast mij.

Met een toename van het aantal statushouders, de arbeidsmigratie, de grote aantallen buitenlandse studenten is het dweilen met de kraan open. Dat weet de Nederlandse samenleving verdraaide goed. Kinderen die eraan toe zijn om op zichzelf te wonen staan op eindeloze lange wachtlijsten die alleen maar zullen toenemen. De doorstroom van ouderen naar geschikte betaalbare woningen/appartementen of zorgplekken stagneert aan alle kanten.

Maar Hugo heeft blijkbaar plots het licht gezien, zoals men dat noemt, tenminste… Hij wil “greep krijgen” op de migratie, die is nu te hoog, “dan bouwen we tegen de klippen op”.

Of is het een volgend verhaaltje dat hij uit zijn duim zuigt? Ja, als ieder jaar een stad als Amersfoort aan migranten neerdaalt in ons land dan is dat inderdaad tegen de klippen opbouwen, Hugo.

Maar ergens heeft hij toch aan zelfreflectie gedaan want hij zegt immers als het migratiesaldo zo blijft als het is, dan heb je “lang niet genoeg” aan 900.000 woningen in 2030. Slimme man!

Plots hoorde ik wijze woorden als dat we “ons een beeld moeten vormen met hoeveel mensen we in Nederland kunnen wonen en hoeveel die groei werkelijk inpasbaar is”. Woorden als overvraging van de samenleving, ondermijning draagvlak, disruptieve potentie van de huidige groei. Misschien eens aan het volk vragen “willen” in plaats van kunnen.

Of je nu voorstander bent of tegenstander van de enorme toeloop aan migranten en/of vluchtelingen, ons systeem kan dit niet aan beste mensen. Vooral niet over gaan discussiëren gewoon objectief er naar kijken.

Aan alle kanten kraakt nu al geruime tijd de zorg, de woningmarkt, de psychische opvang enz. Het misbruik maken van arbeidsmigranten is ook een zeer ernstig feit waardoor het aantal daklozen toeneemt, triest. Maar wat ik niet hoor benoemen is een toenemend probleem bij een blijvende grote toename van migranten, naast de woningmarkt, is namelijk de druk op de bijstand.

Het CBS volgt periodiek de maatschappelijk positie van statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het rapport van 2022 toont aan dat het aantal van 42% een baan heeft, al dan niet een volledig of parttimebaan, na 6 jaar. Voor ruim 35% van de statushouders is een uitkering nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten. Dat zijn best schrikbarende cijfers. Vrij zeker durf ik te beweren dat we wat dit onderwerp iets fundamenteel fout doen, namelijk mensen te lang laten “zweven” waardoor integratie in de samenleving uit een enorme achterstand bestaat.

De vergrijzing, de toename van AOW’ers, het ontduiken van belasting door de multinationals en rijken in ons land, de afname van inkomsten door werk, de ene toeslag na de andere voor een steeds grotere groep bewoners van ons land, de druk op de bijstand, toenemende armoede enz.

De “Pyramide van onze zorgstaat” gaat zich omdraaien, met alle gevolgen van dien.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 392 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | 8/2015 - 2/ 2020

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!