Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De van overheidswege opgelegde spreidingswet, is onder andere mijn onderwerp deze week, een gevoelig onderwerp. Gewoon lezen. Doe mij en vele anderen een lol, houd je extreme meningen lekker voor je, vervuil de ether daar niet mee.

Alhoewel ik humaan ben, zijn er grenzen en die hebben we bereikt in dit land (en Maassluis). Hoe humaan we ook willen zijn “bruin gaat dit niet trekken” oftewel een en ander wordt onbetaalbaar, geen woningen beschikbaar en draagkracht brokkelt met de dag af.

Daar waar de burger al jaren een visie of mening heeft en tegen dovemans oren praat, staan er plots 12 directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) op. Zij durven in hun opiniestuk werkelijk man en paard te benoemen, wellicht omdat de kans nu groot is op een rechtskabinet welke een duidelijke koers heeft. De visie van de NPLV is gelijk aan die van het merendeel van de burgers: Het huidige vestigingsbeleid is “dweilen met de kraan open”.

Ik noem even wat punten op van de NPLV: Bij toewijzen van woningen zou er moeteb worden verdeeld naar draagkracht, voorrang geven aan huishoudens die werken, leefbaarheid vergroten (dus vele miljoenen pompen in wijken) is weinig effectief, en er is meer perspectief nodig, teveel kwetsbare mensen bij elkaar is een onevenredige verdeling, dus stapeling van problemen in die wijken is ineffectief ten opzichte van de aanpak, aldus de 12 wijze mannen.

Als dan ook geopperd wordt door de NPLV “slim te sturen” op de wachtlijsten door coöperaties, dan denk ik … eindelijk een groep die het durft te verkondigen in plaats van wegkijken.

Zullen we de vertaalslag doen naar Maassluis?

Ook in Maassluis ontwikkelen zich kwetsbare wijken, zijn en worden er teveel sociale woningen bij elkaar gebouwd. Slopen we sociale woningen vlakbij het centrum dan proppen we in diezelfde sociale wijk wederom sociale woningen.

Maassluis en/of Verhuurders sturen ook hier absoluut “niet slim” op de wachtlijsten en heeft daarnaast ook een behoorlijke opgelegde taak statushouders na tijdelijke opvang te huisvesten in Maassluis.

Het zou vooruitstrevend en positief zijn indien Gemeente en/of Verhuurders het gedachtengoed van de NPLV onderschrijven c.q. in hun beleid meenemen. Überhaupt bespreekbaar maken met bewoners van wijken in plaats van zich verschuilen achter opgelegde regels. Luister naar wijkbewoners, vooraf en niet achteraf!

Daar waar vele gemeenten verzaakten, is Maassluis al jaren het braafste jongetje van de klas en heeft ruim voldaan aan de opvang van. De aangenomen spreidingswet heeft een dwingend karakter.

Mocht Den Haag de vinger opheffen en de Gemeente Maassluis “via “indeplaatsstelling” dwingen meer statushouders c.q. Oekraïners c.q. asielaanvragers op te nemen, dan zou ik zeggen B&W houd je poot eens stijf en laat eerst die gemeenten, welke hebben verzaakt, de handschoen op nemen en uit voeren wat wettelijk moet. Maassluis heeft haar grenzen ook bereikt. Naast de Oekraïners, statushouders en vluchtelingen huisvesten wij ook nog eens 900 arbeidsmigranten…

IJdele hoop de poot stijf houden? Is het inderdaad dweilen met de kraan open ook in Maassluis? Is er inzicht, is en wil B&W daadkrachtig zijn?

Laat mij alvast bedenken waar we in Maassluis extra plaatsen zouden kunnen creëren om die groep mensen via de opgelegde spreidingswet op te nemen. Dan kom ik helaas wederom niet verder dan de omgeving van het centrum en oost waar de druk al enorm hoog is, om in de woorden te spreken van de NLPV-heren.

Of gaat Lely nog een stukje grond beschikbaar stellen voor tijdelijke opvang?

Ik mag maar één ding hopen: veel wijsheid, openheid en vooral bewoners vooraf betrekken mocht er bijvoorbeeld een 2e boot asielboot bijkomen, want eerlijk gezegd ik zou even niet weten waar er nog plek is in Maassluis dan de haven.

Zou dan toch de 1 aprilgrap werkelijkheid worden, dat er niet 1 grote boot maar 2 boten komen in de haven?…

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 321 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | 8/2015 - 2/ 2020

1 Reactie

  1. Mos
    6 april 2024 at 08:11

    Eens