column nr: 284

Het publiek debat over het boerka verbod en de handhaving ervan is zoals zo vaak een krom debat binnen enge kaders. Eng als in ‘akelig’ maar ook als ín ‘zeer beperkt’. Het gaat mij er in deze column niet om of de gemiddelde mens voor of tegen is. Dat moet iedereen vooral zelf uitmaken.

Waar ik moeite mee heb, is het beperkte beschouwingsgebied. De voorstanders die handhaving een logische zaak vinden, roepen om het hardst dat iedereen zich aan de wet dient te houden en dat zij – de nobele betweters – dat toch ook doen.

Ik durf te beweren dat geen enkel mens zich voor 100% aan de wet houdt. Ten eerste zijn er zoveel wetsregels dat niemand ze allemaal kent. Ten tweede is er niemand die alle wetskennis paraat heeft om continu volgens de wet te leven. Ten derde zijn er regels die niet worden nageleefd als een individu naar eigen oordeel vindt dat het anders kan ondanks dat de wet zegt dat het niet mag of dat iets verplicht is. We hebben de algemene wetten, en plaatselijk daar nog eens bij de APV, de algemene plaatselijke verordening. Die verschilt van plaats tot plaats. Probeer die maar eens allemaal te kennen en bij te houden. Dat is onmogelijk.

Een paar willekeurige voorbeelden van wat niet mag: fietsen in het donker zonder verlichting, door rood rijden, drugs verhandelen, harder dan 50 km per uur met de auto binnen de bebouwde kom, een blik verf uit een winkel meenemen zonder te betalen, in een café alles op rekening laten zetten en die vervolgens nooit betalen, vuilnisbak een dag voor dat deze wordt geleegd al langs de weg zetten, vissen zonder visakte, vuurwerk aansteken op andere dagen dan oudejaarsdag zonder vergunning, enzovoort.

De wet en APV schrijven heel veel voor. Handhaving is echt hard nodig om de burgers terecht te wijzen. Het is een publiek geheim dat er te weinig wordt gehandhaafd. Daarmee staat de deur wagenwijd open voor het negeren van de wet. Is dat feitelijk niet doodgewoon structurele ondermijning van de wet door de wetgevende macht zelf? Niets gaat namelijk vanzelf.

Zoveel wetten, zoveel overtredingen. Handhaving is een continu noodzaak, maar men haalt nooit de 100%. En daarom moet het anders. maar kan het anders? Kan de individuele burger een moreel kompas hanteren dat aangeeft of iets goed of fout is. Dat vereist dan een simpele ezelsbrug. We zijn immers allen te dom om ingewikkelde dingen te onthouden. Ook een APV in Jip-en-Janneke taal maakt de burger niet wijzer op dit terrein. Die burger leest hem immers niet.

Kan het anders?

Stel dat we ons altijd deze éne vraag van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) stellen, die een handvat biedt als allesomvattende morele wet: “Handel ik volgens de regel die ik tevens als universele wet voor iedereen zou willen?”

Zou ik willen dat ‘drugs verhandelen is toegestaan’ een universele wet is? Zou ik willen dat ‘harder rijden dan 50 km/uur in de bebouwde kom is toegestaan’ een universele wet is? Enzovoort.

Zeg jij ja dan zul je alle consequenties daarvan moeten accepteren. Alle. Accepteren dat een vreemde drugs aan jou of jouw kind verkoopt waaraan hij eventueel doodgaat. Accepteren dat hardrijders binnen de bebouwde jou of jouw kind doodrijden, enzovoort. Zodra jij zo een vraag met nee beantwoordt, betekent het praktisch gezien dat jij een handeling bekijkt, die jij moet afwijzen. Als iedereen dat consequent doet, is er sprake van een universele moraliteit. Moraal is hier het geheel van de handelingen en gedragingen die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.

Helaas lijkt dat eenvoudiger dan het is. De gemiddelde mens denkt (te) weinig na bij zijn handelingen en ziet daarmee veel moreel verwerpelijke zaken over het hoofd.

En zo blijven de wetskennis en het gebrek aan handhaving een probleem in de praktijk.

 

 


 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

3 Reacties

 1. tlpeter
  5 augustus 2019 at 16:11

  In Maassluis is het geen probleem de heer de Haan BURGEMEESTER heeft bij zijn aantreden luid en duidelijk geroepen dat, er onder zijn leiding in Maassluis niet gedoogd wordt.
  In de praktijk heet het nu geen capaciteit beschikbaar!

 2. Marja Gerkema
  5 augustus 2019 at 10:09

  Iets met ogen en een balk en een splinter…..

 3. Aad Rieken
  5 augustus 2019 at 09:03

  “Verbeter De Wereld,
  Begin Bij Jezelf.
  Hou Op Met Gezever,
  Handhaaf Als Spuit-Elf!”