De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 342

Je hebt mensen die goed hun koers kunnen bepalen en deze weten vast te houden. Die koers stippelen zij van te voren uit. Zij baseren zich daarbij op redelijk harde of zelfs keiharde feiten. Dan nog komen zij onderweg onverwacht situaties tegen die schreeuwen om bijsturing. En dat doen verstandige mensen dan ook.

De kapitein van de Titanic had een houding van “Ik kan mij niet voorstellen dat zich een probleem zou kunnen voordoen waardoor een van deze nieuwe schepen ooit nog tot zinken kan worden gebracht en dat ze averij oplopen die niet meer te herstellen valt. Tegenwoordig is de scheepvaart zover dat we definitief hebben afgerekend met dit soort voorvallen.”

De goede man hield kennelijk niet van ‘what if”/ ‘wat als” vragen en dat werd zijn ondergang en van zijn schip.

Overheden hebben een blauwdruk van het eigen handelen en die zelf gedefinieerde kaders lijken heel veel op die van deze kapitein. De Tweede kamer is vol meesters in de rechten, economen met versleten rekenmodellen en volgens vaste patronen denkende afgestudeerden. Zij bepalen eenmalig hun koers, voeren oeverloze salondebatten die naar binnen gericht zijn en vergeten om outside-the-box (buiten het kader) te kijken. Een vraag in de categorie “maar wat als situatie x zich voordoet?” is aan hen niet besteed. Risk management lijkt hen vreemd.

Ik roep een aantal debacles in herinnering.

2019 Duizenden WW-uitkeringen gaan jaarlijks vanuit Nederland naar andere EU-landen, met name Polen. Volgens EU-regels mogen werklozen de WW drie maanden legaal meenemen naar een ander land, onder de voorwaarde dat ze daar werk zoeken. Betaald verlof dus, want na 3 maanden komen ze doodleuk weer hier werken.

2016 De SVB betaalt kinderbijslag uit als u verzekerd bent voor de kinderbijslagwet, het kind onder de 18 jaar is en in Marokko woont of gaat wonen. De hoogte van het bedrag varieert, afhankelijk van wanneer uw kind wordt geboren of wanneer uw kind naar Marokko gaat verhuizen. De regeling ging in 2017 in afbouw, maar lopende bijslag loopt door tot dat al die ‘kinderen’ 18 jaar zijn.

2018 De toeslagenaffaire behoeft geen nadere uitleg.

De meeste recente ontdekking komt via Follow-the-money.

“Het ministerie van VWS stort 925 miljoen euro voor sneltesten bij evenementen in een private stichting. Deze constructie is hoogst ongebruikelijk, niet transparant, en toezicht op de besteding van het geld ontbreekt. Bovendien is de opdracht aan de stichting niet aanbesteed, wat in strijd is met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dat geld krijgt de stichting volledig tot haar beschikking van het ministerie, zo bevestigt een woordvoerder van VWS.  Die stichting staat los van de overheid, kan naar eigen inzicht bepalen hoe de 925 miljoen euro worden besteed, blijkt uit de statuten. De drie bestuurders – allen consultants – zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de landelijke testinfrastructuur en de aansluiting op de Corona-app. Ook bepalen ze hun eigen beloning. In de statuten is niets te vinden over transparantie, verantwoording, externe communicatie of eisen aan de besteding van gelden. Er is geen verplichting tot boeken controle door een externe accountant. Als het bestuur besluit de stichting op te heffen, dan kan het bestuur zelf beschikken over de resterende gelden. Er is geen statutaire verplichting om het geld aan VWS terug te storten.”  zie: FTM artikel

Gelukkig staat datzelfde ministerie onder leiding van Hugo de Jonge. Ik heb dan ook 100% vertrouwen dat het allemaal wel met een sisser afloopt. Hugo heeft immers elke crisis volledig in de hand. Hij moet elke dag weer een ijsberg ontwijken. Hij navigeert elke dag rakelings langs een ijsberg dankzij zijn kompanen die eveneens blijk geven van een heldere kijk op de koers.

Laat Hugo de Rattenvanger maar begaan.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 242 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

 

 

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■