Column(353): Het einde van de PvdA Maassluis

Hij zei: “Je merkt er nooit iets van. Hoogstens als een probleem geëscaleerd is, stellen ze vragen onder het mom van ‘we hebben geluiden uit de stad opgevangen die ons tot deze vragen noodzaken.’ Ze luisteren maar doen er geen drol mee.”