Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Op deze vijfde december sprak ik de Sint en ik vroeg hem wat er zoal in zijn Grote Boek geschreven staat over bekende Maassluizers. Hij was niet erg scheutig, maar wilde wel kwijt dat sommige columnisten wel erg zwart denken. Hij voegde eraan toe dat ik toch wel wist dat zwart een kleur is die in ons kikkerlandje niet meer prominent mag worden toegepast. Dat was een (roet)veeg uit de pan aan mijn adres, vermoed ik. 

Ik zal daar mijn gedachten eens over laten gaan. Niet dat ik nu ineens in vijftig tinten grijs zal schrijven. Zoals de dag niet zonder de nacht kan, yin niet zonder yang, zo kan wit niet zonder zwart.

Verder had de Sint nog vier aantekeningen staan over het stadsbestuur van Maassluis, waarvan ik vind dat het de moeite waard is om deze met de lezer te delen.

Sint schudde met het hoofd: “Allereerst maakte ik mij al enige jaren zorgen, grote zorgen over de Jeugdzorg. Al in 2015 was duidelijk dat het niet goed ging. De huidige wethouder was toen zelf als gemeenteraadslid kritisch over de gang van zaken en het matige informatieve karakter van de rapportage over Jeugdzorg. Sinds zij zelf de verantwoordelijk kreeg, zijn dik drie jaar verstreken zonder dat er echte vorderingen zijn gemaakt op dat terrein. Inmiddels zie ik dat er heel veel gemeenten met hetzelfde fenomeen worstelen. Het wordt tijd dat zij open kaart speelt. Het heeft weinig zin om nu het naar de verkiezingen loopt ineens hutspot te gaan ronddelen bij OudSluyzers in de hoop daarmee veel goodwill te kweken. Jullie Sluizers prikken daar dwars doorheen!”

Sint verzuchtte: “En dan jullie woningbouw! Het is al tien jaar duidelijk dat er een groeiend tekort aan woningen is. Zeker voor starters, senioren en  inwoners die in de sociale sector een huis zoeken. Ik zeg met nadruk sociale sector, want dat is het etiket van de partij van de wethouder van bouwzaken. Hij maakt veel foto’s en plaatst veel berichten over hoe trots hij is dat er zoveel gebouwd wordt in Maassluis. Hij is blij met wat er in die hoek beschikbaar komt.  Maar heeft hij daar gegronde reden voor? Ik herinner mij nog hoe hij als raadslid met hand en tand de stelregel “33% van het woningenbestand moet bestemd zijn voor de sociale sector” verdedigde. Het wordt tijd dat hij open kaart speelt. Het heeft weinig zin om nu het naar de verkiezingen loopt ineens worst te gaan ronddelen bij OudSluyzers in de hoop daarmee veel goodwill te kweken. Jullie Sluizers prikken daar dwars doorheen!”

Hij aarzelde even en hervatte toen: “Jullie wethouder van het afval inzamelen, de stoeptegels, het groen en straatverlichting is een bijzonder exemplaar. Jullie horen te weinig van hem. Dat is op zich niet erg, maar dan moet hij achter de schermen wel hard werken aan verbeteringen op die terreinen. Ik zie daarvan heel weinig terug. Misschien dat hij zijn kwaliteit meetlat toch eens moet herijken. Natuurlijk weten jullie Sluizers allang hoe de vork in de steel steekt!”

Sint haalde diep adem: “Tot slot jullie wethouder van financiën, die kan er wat van. Hij knijpt het gemeentelijk budget, bezuinigt op veel fronten. Dat lijkt mooi en zo vertelde hij dat ook in november. Ook dat is mooi praat voor de bühne. Hij denkt daarmee te kunnen verkopen dat zijn liberale partij goed op de winkel kan passen. En dát is nu precies het enige wat hij doet. Hij zorgt niet voor ‘vet-op-de-botten’ waardoor er na maart 2022 ineens grote onvoorziene investeringen nodig zijn. Onvoorzien.  Onvoorzien?! Jullie Sluizers prikken daar dwars doorheen!”

Ik heb het verhaal van Sint met grote verwondering aangehoord. Hoe weet Sint dat allemaal? Ach ja natuurlijk de pieten komen vaak anoniem in het gemeentehuis en die zijn slim.

Toch miste ik nog een persoon, en dus vroeg ik Sint wat er over de burgemeester geschreven staat.

Een stilzwijgen van enkele minuten volgde. Sint keek wanhopig.

Eindelijk sprak hij toch: “Weet u in mijn boek staat niets over hem geschreven over de afgelopen twee jaar. Hij houdt zich schuil. Hij is onzichtbaar. Of heeft u hij u wel een hart onder de riem gestoken tijdens de corona periode? Heeft hij zoals zijn collega van Rotterdam ferm uitgesproken over publieke zaken? Het kan zijn dat Waakpiet dat gemist heeft, maar er staat niets, nul, nakkes nada. Nu ja één aantekening dan toch: hij is onzichtbaar maar blijft nog zes jaar. Ik vraag mij af of Sluizers blij zijn met The Invisible Man?!”

Hij leek opgelucht toen hij zich had uitgesproken.

Voordat hij wegging, gaf hij mij nog één advies: “Vertel uw stadsgenoten dat ik hun bestuurders niet iets uit de zak kan geven, maar ik heb voor u wel een opkikker: in maart 2022 kunt u allen hen de zak geven, zwart op wit. Eh.. dat wil zeggen met een rood potlood. Ik wens u allen veel wijsheid!”

Wel nu Sint, het bestuur staat er gekleurd op. Behalve die ene dan want die is kleurloos.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 835 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

2 Reacties

 1. Cindy
  7 december 2021 at 19:08

  Jaren geleden stond ik al voor de raad over de jeugdzorg en te weinig diepte. Vervolgens heb ik gelobbyd voor huiswerkbegeleiding en wat doet de gemeente? Er vrijwilligers op zetten. Sorry, dán snap je het niet. Laten we hopen dat onze popiejopies eens serieus worden afgerekend op hun gebrek aan kennis.

 2. Aad Rieken
  5 december 2021 at 10:34

  “Het Zal Me Een Worst Wezen!”

  Hutspot met Slavink,
  Klapstuk over Slamuis.
  Wat er ook wordt geschreven,
  over opkikkertjes in oud Sluys,
  B.C. is daar bedreven,
  zet het voor(t) in heel Maassluis!