Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Er was een tijd dat ons stadje een slaapstad genoemd werd. Een slaapstad voor ambtenaren uit Rotterdam en Den Haag. Er kwamen veel ambtenaren (en andere regiogenoten) in de jaren zeventig af op de woonmogelijkheden in Maassluis.

De wachtlijst van de gemeente was kort. Toen beheerde het Woonbedrijf der gemeente nog zelf de woningen, maar dat bedrijf werd later verzelfstandigd en toen weer overgenomen door Maasdelta. De wachtlijst was in de jaren zeventig maximaal een jaar voor een comfortabele flat aan het Sparrendal of aan de Van Beethovenlaan [ mét ‘van’ ervoor].

De ambtenaren -en inmiddels veel andere toegestroomde ‘slapers’ uit de regio-  werden ontspannen wakker en togen fris naar hun werk. ’s Avonds haasten ze zich weer naar huis om te slapen. Heerlijk ontspannen verscholen gelegen aan Het Scheur.

Die tijden zijn niet meer. Sindsdien zijn er veertig jaar voorbijgegaan waarin de Steendijkpolder-Noord en Steendijkpolder-Zuid uit de grond zijn gestampt. Een groot deel van die grond was volgens een kenner in de jaren vijftig opgekocht door het wakkere bedrijf Lely en zij hebben het na bijna vijfentwintig jaar in de jaren tachtig en negentig, ongetwijfeld profijtelijk, verhandeld.

Wellicht dat in de archieven van de gemeenteraad uit die tijd nog iets daarover valt te lezen.

Grondhandel is van alle tijden. Erfpacht, koop, bouwgrond, bedrijfsgrond. Er zit geld in en is geen windhandel als de grond schaars is binnen de gemeentegrenzen.

En dat is grond binnen Maassluis!

In de jaren negentig tot en met de jaren tien zijn nog diverse grondsnippers bebouwd. Toen was de koek op. De Burgemeesterswijk en de Sluispolder-west werden gerenoveerd, maar verder groeien als stad of doorstromen als inwoner was er niet meer bij.

Inmiddels was het gebied van het huidige Wilgenrijk overgenomen van Maasland. De Weverskade was lang de gemeentegrens. Die polder wordt sinds 2015 vol gestouwd met dure woningen.

Het gerucht gaat dat die huizen zo dicht op elkaar staan dat de burgemeester zomers zijn buurman kan horen snurken. Slaapstad in optima forma.

Het Balkon was lang geen optie omdat verzekeraars toen geen opstalpolissen voor de op-de-dijkse-grond wenste af te sluiten. Uiteindelijk kwam dat dan toch. Ook het oude Con terrein werd tot woongebied bestempeld. De oevers van Het Scheur worden dan ook in rap tempo volgebouwd. Ik vraag mij overigens af hoe het daar wonen is als de wind vrij spel heeft. Nu worden dus als laatste De Kade en het Wilgenrijk volgebouwd.

Volgens wakker GroenLinks kan er dan nog één groot en hoog flatgebouw worden gebouwd voor starters en studenten: op het grasveld aan de Uiverlaan tegenover metrostation Maassluis.

En er ligt nog een braak terrein naast de Kunst & Cultuur Academie waarover men al een paar jaar op een bouwplan broedt. En een grondsnipper aan de Mnsgr. Bekkerslaan waar voorheen een basisschool stond.

Dat is het wel zo’n beetje. Ik heb dan ook geen idee waar de gemeente denkt goedkopere (sociale?) woningen op erfpachtgrond te kunnen bouwen.

O,  wacht; in de Burgemeesterswijk worden een school en een sportschool afgebroken. Op dat veld moet het dan wellicht gebeuren?!

Ik denk dat Maassluis na 2022 twee parttime wethouders heeft: de wethouder van de groensnippers en de wethouder van de bouwgrondsnippers.

Daar zal Maassluis echter niet wakker van liggen.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 343 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist