Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Is politiek zuiver of komen ook daar ratten voor net als in het zakenleven? Komt daar een rattenkoning voor? Rattenkoning is volgens Wikipedia de benaming voor een aantal zwarte ratten die met elkaars staarten verstrikt zijn geraakt. In de negentiende eeuw was het woord ook in gebruik als metafoor voor verstrengelde zaken en samenhangende problemen, of specifiek een politiek netwerk binnen de overheid (van Duitsland of Rusland) dat achter de schermen de werkelijke macht in handen heeft (een idee dat tegenwoordig met Deep State wordt aangeduid).

Onder Deep State wordt regulier verstaan: een politieke situatie in een land waarin een intern orgaan niet reageert op -zich niet laat leiden door de koers van het formele- politieke leiderschap. In diverse Engelstalige landen kent met het begrip schaduwkabinet, in Duitsland kennen een aantal partijen een zogeheten Spitzenteam, een alternatieve club experts en adviseurs. Zij hanteren een eigen -soms verborgen- agenda die ongemerkt en indirect bepalend kan zijn voor de formele agenda van de politiek.

In Nederland en USA kennen we de lobbyisten, die een eigen belang op de agenda trachten te krijgen van de politiek. Ex-minister Cora van Nieuwenhuizen is tegenwoordig openlijk lobbyist voor energiebedrijven. Dat doet zij voor zover we het kunnen zien openlijk, maar het is wel een stakeholder (belanghebber) met een eigen agenda, waarvan niet bekend is of daarmee in het kielzog verborgen belangen worden gediend. Er zijn meer voorbeelden te geven, maar dat is voor deze column van ondergeschikt belang.

Het wordt erger als een politiek orgaan te maken krijgt met de onderwereld die in de bovenwereld een formele politieke plaats verovert.

Het is de laatste jaren ook lastiger te detecteren of de politiek van binnenuit te maken krijgt met malverseurs (zij die malversaties plegen), fraudeurs (heimelijk bevoordelen van het eigen belang), klokkenluiders (lieden die van binnenuit een politieke organisatie trachten te verlammen, te saboteren of te zuiveren) en internettrollen, lieden die onder valse naam onwaarheden de wereld in slingeren als opiniemaker.

Die laatste groep moeten we niet verwarren met spindoctors. Een spindoctor is een adviseur of voorlichter van een politieke partij (bv. Jack de Vries voor het CDA en Caroline Hermans voor VVD) of een ambtsdrager die de opdracht heeft het staande beleid van diens politieke opdrachtgever zo positief mogelijk te presenteren en te verdedigen of hem of haar daarin te coachen.

Zo is indertijd Sywert van Linden ook begonnen. De ex-voorzitter van het LAKS wilde het politieke landschap beïnvloeden en besloot met een aantal anderen (De G500) lid te worden van diverse partijen om daarmee op partijcongressen recht van stemmen te verkrijgen. Later werd hij lobbyist bij de gemeente Amsterdam, werkte als opiniemaker in de media en was medeopsteller van het recente CDA verkiezingsprogramma. Hij kwam ten val na de mondkapjesaffaire.

Klik hier voor info over G500

Begin april 2012 startten Sietse Bakker, Ingeborg Baltussen, Eline Bötger, Ilse van Eck, Sywert van Lienden, Stephan Vierkant en Hederik de Vries de G500-beweging. Op 8 april 2012 presenteerde Van Lienden in het televisieprogramma Buitenhof de G500-beweging. Door met 500 jongeren (tot 35 jaar) tegelijk lid te worden van zowel VVD, CDA als PvdA hoopte de beweging verkiezingsprogramma’s te kunnen veranderen. Bij de lancering van de G500 werd een tienpuntenplan gepresenteerd om “vernieuwing, hervormingen en idealen naar het centrum van de macht te brengen”.

Op de politieke congressen van deze partijen trachtten G500-leden de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 te beïnvloeden door mee te stemmen. Het succes was echter beperkt en de beweging stierf na de verkiezingen een stille dood.

bron: Wiki – G500

Baudet begon ook als jonge querulant die de politiek wel even omver zou gooien. Hij begon met een beweging die via een referendum politieke keuzes wilde beïnvloeden. Later werd dat een politieke beweging. We kennen de vele kronkelende manoeuvres die hij sedertdien gemaakt heeft.

Klik hier voor Baudet historie

Baudet schrijft in zijn proefschrift (2012) over nationale identiteit, Europese eenwording en multiculturalisme. Baudet betoogt in zijn onderzoek dat de democratische rechtsstaat alleen kan functioneren binnen de context van de natiestaat

Supranationalisme, zoals onder meer belichaamd door de Europese Unie, de Wereldhandelsorganisatie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Strafhof, is volgens hem onverenigbaar met de democratische rechtsstaat. Dit zou het geval zijn omdat de democratische rechtsstaat volgens hem landsgrenzen nodig heeft, een zekere sociale cohesie onder de bevolking en soevereiniteit in de vorm van een parlement dat verantwoording verschuldigd is aan de bevolking.

Baudet richtte in 2015 de denktank Forum voor Democratie (FVD) op. Hij was in 2016 een van de initiatiefnemers van het referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en gold als een drijvende kracht van het tegenkamp, dat het referendum won.

Niet lang na het Oekraïne-referendum werd FVD omgevormd tot politieke partij, met Baudet als politiek leider. Het gedachtegoed van de partij kan als nationaal-conservatief, radicaal rechts of populistisch worden gedefinieerd.

Op 23 november 2020 zei Baudet, naar aanleiding van controverse over antisemitische berichten in de appgroep van de JFVD, niet meer te willen fungeren als lijsttrekker voor FvD bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en stelde het partijleiderschap ter beschikking. Even later kwam hij daar weer van terug.

bron: wiki Baudet

Hun manipulatie methoden doen mij denken aan de Stasi, de veiligheidsdienst van de DDR, die als doel had burgers te controleren door zo veel mogelijk over hen en over tegenstanders te weten te komen om daarna de verkregen informatie te manipuleren en in een politieke context tégen hen te gebruiken.

Zo bekeken komt de grootste bedreiging voor de democratie van jongere personen die zichzelf slim vinden en politiek zien als een survival of adventure game. Zij spelen Wie-is-de-Mol (of is het wie-is-de-rat?) door zich op slinkse wijze in een invloedrijke politieke positie te manoeuvreren, onopvallend op de achtergrond opererend voor eigen gewin, niet voor het algemeen belang. Wie weet hoeveel mollen in de lokale politiek van diverse steden in ons land op die wijze actief zijn.

Gelukkig hoeven we daarvoor in Maassluis niet bang te zijn. De lokale politiek gaat hier heel open en correct met elkaar om – we lazen het gisteren nog in de column van Klarie. SamenZijnWeMaassluis is hier het adagium. De raadsfracties hebben een gezamenlijk doel: Het beste zoeken voor de stad.

Maassluis mag zichzelf gelukkig prijzen, want zo’n rattenkoning stinkt vast een uur in de wind en dát zou hier niet onopgemerkt blijven.

Op naar 16 maart wanneer we mogen stemmen voor de gemeenteraad.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 293 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

■dichters, schrijvers cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!■

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

3 Reacties

 1. 21 maart 2022 at 12:19

  Het gelijk van de columnist komt gelukkig boven water. De vraag is of Baarsma (RABO / D66) wordt meegesleurd en besmet wordt verklaard.

  https://www.ad.nl/binnenland/rabobank-was-troef-in-mondkapjesdeal-van-lienden-met-overheid-barbara-baarsma-tekende~ab07ef74/

 2. Cindy van der Houven
  27 februari 2022 at 13:09

  Ik geloof niet dat t hier helemaal zuivere koffie is. Het feit dat na de vorige verkiezingen na een week een coalitie compleet met plan paraat lag, deed me achter de oren krabben. Als je alle partijen had gehoord en overwogen, had dat langer dan een luttele week geduurd. Ik denk dat de elite hier bepaalt. En de oppositie voor de vorm mag aanzitten.

 3. Marcel Thomassen
  25 februari 2022 at 16:10

  Maassluis heeft een van de meest incestieuze gemeenteraden van Nederland. Binnen de Maassluis politiek partijen is het vaak niet anders.

  | — het overbekende moddersmijten is door moderator gecensureerd wegens irrelevantie –|

  Het item in de column begint vief, maar eindigt in ’t bekende deugdzaam ge-slijmjurk.