Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De column van gisteren maakt duidelijk dat het Nationaal comité 4 en 5 mag worden opgedoekt. Nederland is uitgerouwd en dus is er ook geen noodzaak voor viering. Ozzie, de voorman van de lokale partij GL speelde namelijk met zijn partij een potje armdrukken met de overige partijen over de kranslegging (één gezamenlijke krans) … en verloor.

Ozzie wil daarnaast van 5 mei een vaste feestdag maken. Als je de ‘Bevrijdingsdag’ tot algemene feestdag maakt, verdwijnt de inhoudelijke waarde van die datum. Net zoals trouwens bij Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst. We zijn immers een land dat allang van zijn christelijke grondslag is losgeslagen.

De echte waarde van 5 mei is al enige decennia grotendeels weg, want het gaat de feestvierders op de bevrijdingsfeesten alleen maar om de hedonistische leut. Prima maar dat betekent dus dat mensen geboren na 1975 beter een vaste ‘Landelijke Party Day’ kunnen claimen.

Dit moet je niet verwarren met een landelijke partijdag, want die behoort tot de meest belachelijke bijeenkomsten die er bestaan. Bijna net zo erg als een jaarvergadering van aandeelhouders. Beide soorten bijeenkomsten doen aan haantjesgedrag met gebakken lucht, ook wel bekend als ‘verkoop een drol met een gouden strik eromheen’.

Je kunt argumenteren dat GL in Maassluis een ander geluid probeert te brengen. Prima! Maar doe dat dan wel bij zeer relevante onderwerpen en breng dan een realistisch geluid. Ik heb ze er nog niet op kunnen betrappen, helaas. Landelijke doet die partij overigens hetzelfde: brullen als Ozzie (¹) de leeuw uit de film The Wizard of Oz:       Grrr…. huh?… word je niet bang? … grrrr.

(¹) Die leeuw heet helemaal niet Ozzie, maar het bekt zo lekker.

Als jouw partij GroenLinks heet, hoor je 2 dingen te doen. Allereerst vechten als een leeuw voor het milieu en het groen door met visionaire constructieve ideeën de ogen van anderen te openen. Ten tweede moet je met een links geluid opkomen voor de kwetsbaren! Jeugdzorg, Ouderenzorg, Wmo en armoedebeleid. Maar weer: ik zie en hoor ze nauwelijks daarover.

Zolang GL zich met marginale zaken profileert, hoeft niemand hen serieus te nemen. Ik doe dat in ieder geval niet.  Dat staat los van de mensen van GL, die zijn stuk voor stuk heel aardig. Politiek vs Privé moet je wel gescheiden zien. Ik kan dat. U ook mag ik hopen …

Dat geldt trouwens ook voor mij. Het onderscheid tussen columnist en privé persoon. Ik ben in het echt veel minder aardig dan in mijn columns… toch?

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 298 lezers

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■
■ Kritisch bij falende uitvoering van beleid
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

3 Reacties

 1. 7 mei 2022 at 13:35

  Jullie zouden een tweeëige eenling kunnen zijn…. lappen tekst als reactie met links naar elders, dezelfde soort schrijffouten, dezelfde anti houding. Ga eens bij elkaar te rade.

 2. Marcel Thomassen
  7 mei 2022 at 01:39

  Liever een koe die pist
  dan ’t gezeik van een
  GroenLinks – activist?

  Hoe vrij zijn we eigenlijk?

  Bevrijdingsdag 2022? Hoe vrij zijn we eigenlijk? De 5-e mei is de nationale feestdag waarin we de bevrijding van Nederland in 1945 vieren. Onze overheid koos voor die datum omdat de Duitsers op die dag capituleerden. Maar werd Nederland wel bevrijd? Werd Europa in 1945 wel bevrijd of werd het slechts overgenomen door een andere bezetter? Werden we territoriaal bevrijd, maar economisch gereduceerd tot wingewest van de bevrijders? Werden we toen ook niet cultureel gekoloniseerd? Werd bewust de geschiedenis niet veranderd? Werden we wel bevrijd, maar bleven we als Europa te veel leunen op die -bevrijder- die zich stapsgewijs transformeerde tot een nieuwe indoctrinerende bezetter? …. Aldus “Viki Van Lommel” columnist bij de Groninger Courant.

  Er is slechts een land dat zoveel militaire basissen heeft buiten de eigen landsgrenzen (700 militair basissen rond Rusland en China) in Europa, maar ook in andere delen van de wereld. Geen land dat jaarlijks meer geld besteed aan bijvoorbeeld militaire & cyberdoelen. Er is maar een land dat in het licht van 9/11 zoveel dood en verderf heeft gezaaid in de wereld met miljoenen doden, onder het mom van z.g. noodzakelijke regime change.

  De Europese cultuur (ondertussen in sneltreinvaart) verdrongen door USA pulp films. USA fastfoodketens, USA muziekclips waarin vrouwen twerkend hoereren, een bedrijfscultuur die chronische pillen slikken, drugs snuiven, zuipen, je zelf bij elk avondje stappen prostitueren, synthetische en ultra-bewerkte prut eten, 24/7 gamen en consumeren als “normaal” verkoopt. Een fake-wereld die ons wordt verkocht als z.g. beschaafd en bevrijdend via o.a. eenzijdig nieuws, subjectief gekleurd onderwijs, censuur, propaganda, overzeese sociale media … Onder invloed van een vreemde mogendheid die ook op cultureel & politiek gebied is geïnfiltreerd in de Europese samenleving, lijkt de geprivilegieerde Europeaan egoïsme”en het voortrekken van de eigen bubbel te zijn gaan verwarren met democratie.

  De realiteit in Nederland is zelfs zo dat het gros van de mensen in Nederland onderwijl geterroriseerd wordt door een zeer kleine minderheid aldus Van Lommel. Als je kijkt naar het huidige kabinet, heeft Nederland nog nooit zo’n ongeschikte regering gekend die uitblinkt in “onbenul”. Zoveel ondeskundigheid in politiek doet je de haren overeind staan. Parasiterend transformeert de zittende macht Nederland steeds sneller tot een land waarin de meerderheid wordt vertrapt, terwijl zij zichzelf laven aan ziekelijke decadentie die door een vreemde mogendheid geïntroduceerd (USA/EU/WEF?) is en door hen volop gefaciliteerd wordt. onder het mom van vrij & beschaving. Ze vormen met rasse schreden een steeds grotere bedreiging voor de Nederlandse bevolking en haar land Nederland.

  Emancipatie, is dat juist niet als we vrij zijn te zijn, wie we willen zijn? Dat we ook vrij zijn te kiezen wie we willen zijn, zonder ons te laten overspoelen door een vreemde mogendheid die voor ons een andere toekomst ziet? Als je als Nederlandse bevolking je eigen weg niet kiest of kan kiezen, zullen we op een dag wakker worden in een wereld waarmee we ons niet meer kunnen identificeren. Is dat het vrije leven dat we ieder van ons als Europeanen toewensen?

  Viki Van Lommel (longread te lezen op Groninger Courant.nl)

  Een dak boven je hoofd, betaalbaar eten, baas over eigen lichaam plus een koe die in de wei pist. Dat willen we!