Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

ICT is bedoeld om mensen te helpen, niet om hen dwars te zitten of om de ivoren toren van instanties en de (gemeentelijke) overheid nog groter te maken. Toch is dat laatste precies wat er aan de hand is.

Een ICT oplossing moet intuïtief aanvoelen als “dat is makkelijk, snel … en het helpt de burger”. In vergelijking met twintig jaar geleden heeft de overheid aardig bijgeleerd, maar loopt nog flink achter als het gaat om nut, gebruiksgemak, toegankelijkheid en aansluiting bij degenen die mede-probleemhebbers (stakeholders) zijn: de burgers! Dat is een rijtje van cruciale eisen die voorwaarden stellen aan het ontwerp. Het zijn knock-out criteria om een ‘oplossing’ te accepteren of af te wijzen.

We kennen ook in Maassluis veel oplossingen die de burger zouden moeten helpen in de wirwar van alle meldingen, bekendmakingen,  do’s and dont’s, vergunningen, informatiewoud enzovoort. Helaas helpen die oplossingen veelal vooral de gemeente.

De overheid denkt nog steeds volgens twintigste-eeuwse principes: ‘Als wij maar geholpen zijn, als wij maar niet op foute betrapt kunnen worden, als wij maar niet…”  De toeslagenaffaire is een goed voorbeeld van een slecht uitgewerkte oplossing.

Dat ‘naar binnen denken’ leidt nog weleens tot oplossingen die twintig jaar geleden zouden zijn toegejuicht, maar de boze buitenwereld ofwel onze maatschappij heeft niet stilgestaan.

Wie zoekt naar informatie op de website van de gemeente is snel verdwaald en blijft zoeken. Het principe ‘van buiten naar binnen denken’ ofwel ‘wat wil de omgeving van ons’ is eng en wordt gemeden bij het zoeken van oplossingen.

Een app hiervoor, een app daarvoor en klaar is Kees. In ons geval: Fred.

In de afgelopen vier jaar is wethouder Fred druk bezig geweest met oplossingen voor de registratie van allerlei meldingen: Fixi. Ook bracht hij ons slimme lantaarnpalen die zelf meldingen doen van een defect. Het zijn faciliteiten om de registratie ambtenaar te helpen, maar het helpt de burger weinig als het fysieke werk dat daarna gedaan moet worden nog even traag verloopt.

Laten we maar even voorbijgaan aan zaken als het afsprakensysteem om bij de milieustraat terecht te kunnen. Wat handig is voor de ambtenaar, maar voor geen enkele burger.

Het digitaal aanmelden voor de ophaalservice voor grofvuil is met een wachtlijst van drie weken een aanfluiting eerste klasse.

Ook werkt hij aan het pasjessysteem voor toegang tot straatcontainers en die containers moeten ook nog eens zelf gaan melden dat ze vol zijn.

De burger wacht echter op praktische zaken die hem helpen, zoals afval scheiden achteraf, wat veel steden inmiddels definitief hebben doorgevoerd. Ik heb meer dan twee jaar geleden bij de AVR een verhaal aangehoord – waar de wethouder ook bij was- dat er daar heel efficiënt wordt gescheiden tot wel 90%. Wat heeft het voor nut om als het braafste jochie van de klas stug vol te houden dat je de burgers wilt opzadelen met een oranje container?

Denk ook eens aan het wegdek van fietspaden die al jaren een doorn in het oog zijn. Denk aan de  te hoge snelheden van verkeer op de doorgaande wegen. En vergeet vooral niet dat geluidscherm langs de A20.

Genoeg echt werk aan de winkel. Die  kans ligt er nu, dus ik hoop dat onder deze column zijn reactie volgt met: Right! said Fred.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 252 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

2 Reacties

 1. 13 mei 2022 at 19:25

  Dank voor het compliment.. ja het is een ingehuurde dame. Die heeft geen binding en kan dus makkelijk
  Zaken doorvoeren die de burger tot wanhoop drijven.

 2. Sjaak Speijer
  13 mei 2022 at 17:49

  Jelle, mooi geschreven, mooi verwoord. Dikke stroop bij de gemeente. Weet je dat er zelfs een coördinatrice is aangesteld. Gevolg is dat het stil is geworden in de Heldringstraat en dat Maaslands bewoners welkom zijn. Eigenwijs bestuur . Ik ben ook voor nascheiding