Column(407): Waar zou Maassluis zijn zonder Edo?

Hij zorgt voor de openbare orde en veiligheid, inclusief boa’s.