Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

een invalbeurt op de nog niet vervulde vacature op dinsdag.

Redactie

Meer dan 35 jaar geleden theoretiseerden onderzoekers dat graffiti, verlaten gebouwen, bedelaars en andere tekenen van wanorde in buurten een omgeving creëren die mensen ertoe aanzet meer misdaad te plegen. 

In deze ‘‘Broken Windows Theory’‘, zoals het bekend is geworden, brengen dergelijke kenmerken de boodschap over dat deze plaatsen niet worden gecontroleerd en dat misdaad ongestraft blijft. De theorie heeft ertoe geleid dat de politie kleine misdaden aanpakt met het idee dat dit meer ernstige misdaden zal voorkomen, en inspireerde onderzoek naar de invloed van stoornissen op de gezondheid van mensen.

In 2019 zeiden onderzoekers van de Boston universiteit dat ze de “gebroken raam theorie” hebben ontkracht.

Zegsman is  Daniel T. O’Brien, associate professor in the School of Public Policy and Urban Affairs and the School of Criminology and Criminal Justice at Northeastern.

O’Brien zegt dat de bevindingen van zijn team belangrijke implicaties hebben. Hij stelt dat politie- en volksgezondheidsstrategieën niet gebaseerd moeten zijn op het idee dat wanorde ervoor zorgt dat mensen de wet overtreden of deelnemen aan gevaarlijk of ongezond gedrag.

Maar hij zegt ook dat wanorde, als ze op een preciezere manier wordt bestudeerd, waardevol inzicht kan geven in wat er in buurten gebeurt en het openbare beleid kan informeren.

bron: 2019 – news.northeastern.edu (Boston university)

Ons land loopt qua wetenschappelijk inzicht op een aantal maatschappelijke terreinen jaren achter op de USA. Dat maakt dat achterhaalde visies hier nog steeds als actueel gehanteerd worden. Ons land is soms wat traag …

Enige weken geleden beargumenteerde fractievoorzitter Kleijwegt (GroenLinks) waarom hun Trashtafette niet ‘dweilen met de kraan open’ is. Hij stelt dat zijn partij niet een softe aanpak koos. Hij vindt het niet ‘een moeder die achter de rug om van haar kinderen de rotzooi opruimt”. Hij baseerde hun visie op voornoemde “broken window” theorie.

Het is heel verdrietig voor GroenLinks dat die theorie is achterhaald.

Op de facebookpagina van maassluis.nu worden af en toe foto’s geplaatst van hoe er rond afvalcontainers vuil wordt geplaatst door mensen. Ook voorbeelden van hoe containers overvol gepropt worden waardoor meeuwen, eksters en kauwtjes hun goddelijke gang kunnen gaan en er een grote bende van maken. Ik lees soms FB reacties ‘ha daar gaat maassluis.nu weer’ of wel we zouden moeten stoppen met het plaatsen van dit soort foto’s, of iets van die geest.

Vergis ik mij of is dat een oproep van een oud-politica om het vuil onder het tapijt weg te moffelen en er het vooral niet over te hebben?

Dat is dan een gemiste kans volgens O’Brien: “Wanorde op een preciezere manier bestudeerd, kan waardevol inzicht geven in wat er in buurten gebeurt en kan het openbare beleid kan informeren.”

Extra verdrietig voor GroenLinks dat ‘deze foto’s negeren’ haar onderliggend advies is. Wegkijken levert zelden resultaat.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 391 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

Editor's Rating

De columnist laat zien dat de onderbouwing van de aanpak van GL niet valide blijkt. Hij stelt dat de aanpak volgens "broken windows' niet het beoogde effect sorteert. Dat is geen aanval, maar een constatering die een wetenschapper heeft gedaan. Jelle stelt feitelijk dat het op orde houden van een buurt voor de inwoners fijn is, maar dat het er geen gedragsbeïnvloeding richting 'daders' optreedt. Daartoe moet zijns inziens een beleid met sancties komen: betrappen, beboeten en preventief: frequenter afval afvoeren én meer afval deponeermogelijkheden (afvalbakken). Als er dan ook nog gedrag kan worden beïnvloed dan pas bereik je iets
Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

5 Reacties

 1. 17 augustus 2022 at 09:22

  Hallo Justine

  [ Weten jullie wel wat een column is? ]

  Ik snap die geïrriteerdheid bij GL niet. Zodra in een column GL wordt genoemd, klimmen GL-ers in de pen. Het zou jullie sieren als je eerst leest wat er staat. Jullie reageren alsof je aangevallen wordt. Heel jammer, want het tegenovergestelde is het geval.

  Wat er staat is kort samengevat:

  1) De aanpak volgens die theorie sorteert geen effect
  2) IK vind het verdrietig dat jullie je best doen maar dat het niet helpt
  3) Als de redactie op FB foto’s plaatsen (die wij toegezonden krijgen van lezers !!!!) dan reageert er er een oud-politica zodanig dat wij dat niet moeten doen. Wil zij dat we wegkijken?
  3) Het in beeld brengen is wel waardevol om gemeentelijk beleid (…) te kunnen maken voor buurten en een aanpak op te zetten volgens de onderzoeker

  “een moeder die achter de rug om van haar kinderen de rotzooi opruimt” is NIET dat je het onder het tapijt veegt (wat de oud-politica suggereert). Het IS dat je anderen het werk (eigen rotzooi opruimen) uit handen neemt, waardoor diegene niet leert zijn gedrag aan te passen.
  ______________________________________________________
  Onze FB redactie plaatst al enige jaren op facebook foto’s van trash ellende.

  We zien géén verbetering in gedrag:

  1 niet bij de gemeente om er wat tegen te doen (beleidsaspect)
  2 weinig aandacht vanuit de gemeenteraad (beschouwen het als een ondergeschikt probleem)
  3 geen verbetering in gedrag van de vervuilers (maling aan wat anderen vinden).

  De theorie v/h goede voorbeeld werpt m.i. geen vruchten af, daar er geen gedragsverbetering wordt bewerkstelligt

 2. Justine de Herder
  16 augustus 2022 at 16:16

  Beste Jelle,
  Goed dat je eens kritisch kijkt naar een theorie die door beleidsmakers en andere instanties gebruikt wordt om aan de ene kant kleine misdrijven strenger te straffen en op straat mensen (vaak bepaalde types, discriminatie ligt op de loer) staande te houden en te controleren op wapens (totaal onzinnig gebleken) en aan de andere kant gebruikt wordt om niets te doen aan de daadwerkelijke oorzaken, zoals armoede, ongelijkheid en te weinig politie op straat, etc. Ik vind het bijzonder gek dat je GroenLinks zo op de korrel neemt in je column, terwijl net op deze site een artikel verschijnt dat ook al op het AD stond over de gigantische hoeveelheid peuken en ander afval op onze stranden en hoe belangrijk het is dat dit opgeruimd wordt ivm vergiftiging van de bodem, dieren en drinkwater. Dit geldt ook voor plastic dat afbreekt in microplastics en ander afval. Je laat het lijken alsof GL dit “onder het tapijt probeert te vegen”, terwijl dit toch echt de enige partij is die met regelmaat vuil opruimt. Je moet het probleem wel leggen waar het hoort en dat is bij burgers en bedrijven die hun stad en omgeving vervuilen en de coalitie die dit maar niet als serieus probleem wil zien. En of de theorie nu klopt of niet, ik woon liever niet in een zwaar vervuilde smerige stad. Als het niet opgeruimd wordt, blijft het liggen. Meldt het daarom dan ook vooral op de app die daarvoor is, Fixi, zodat er ook wat aan gedaan wordt en de gemeente op het probleem en haar verantwoordelijkheid gewezen wordt.

 3. Raoul Kleijwegt
  16 augustus 2022 at 12:52

  De broken window theorie is in Nerderland diverse malen uitgetest. Zo was er een aantal jaar geleden nog een programma op tv dat specifiek onderzoek ging doen naar wanneer mensen geneigd zijn iets op de grond te gooien en wanneer niet. In een schone en opgeruimde omgeving gooide slechts twee mensen hun folder op de grond terwijl in een sterk vervuilde rommelige omgeving tientallen mensen hun folder op de grond gooiden. Helaas weet ik niet meer wat voor programma dit was dus kan ik de link niet achter laten. Overigens zag je met de invoering van nieuw beleid in New York (gelijk opruimen en kapotte ramen direct vervangen) de kosten naar benden gingen. Een indicatie dat het nieuwe systeem wel degelijk werkt. Dat de uitkomsten in de praktijk ook wel eens anders zijn geweest klopt, het is helaas geen natuurwet. Maar over het algemeen kan je toch stellen dat een schone en nette omgeving minder uitnodigt tot troep maken. Het is dan ook niet voor niks dat ze in diverse steden de omgeving van de ondergrondse containers opfleuren om zo bijplaatsing te voorkomen. Want Jelle laten we eerlijk zijn als er eenmaal een zak naast staat naast een container licht er binnen mum van tijd een hele hoop troep. Of kijk naar het strand als het strand schoon is laat haast niemand wat liggen maar als het strand vies is lijkt het binnen de kortste keren op een vuilnisbelt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden.

  Ons standpunt blijft uitbreiden van millieuparkjes door de stad zodat scheiden net zo makkelijk is als je restafval weggooien. En we willen meer personeel op de gemeentewerf om de stad schoon te houden en dus ook onze bijdrage aan de plasticsoep zo klein mogelijk te maken. Waarom wij niet reageren op foto’s die u op uw eigen website zet is omdat dit meldingen zijn die via fixie afgehandeld moeten worden. Hoewel wij een keer per maand met een club vrijwilligers de oevers van T’Scheur schoon houden maakt dat ons nog geen vuilophaal bedrijf. En Jelle jij weet ook dat we al heel wat keren hebben gepleit voor meer personeel, meer prullenbakken en zelfs voor een boot om water uit de vlieten en havens te kunnen verwijderen. Wij hebben dan wel een meerderheid nodig in de raad om dit soort plannen te bewerkstelligen. Trouwens met je foto’s van vervuiling pleit je tegen je eigen standpunt in dat de broken window theorie onzin is.

  • 16 augustus 2022 at 16:06

   De columnist noch de onderzoeker verklaren de theorie als geheel onzin.

   De onderzoeker die geciteerd wordt, stelt dat het deel v d theorie “goed voorbeeld, voorkomt verpaupering” niet werkt.
   De theorie geeft wel handvat voor het in beeld brengen wat informatie is om er vervolgens actie / beleid op te nemen ….

   Onze FB redactie plaatst de laatste jaren op facebook foto’s van trash.

   We zien géén verbetering in gedrag:
   1 niet bij de gemeente om er wat tegen te doen (beleidsaspect)
   2 weinig aandacht vanuit de politiek (beschouwen het niet als een probleem)
   3 geen verbetering in gedrag van de vervuilers (maling aan wat anderen vinden).

   Ergo: de theorie als religie om de Sluise wereld te verbeteren werpt geen vruchten af.
   Heel verdrietig

 4. Aad Rieken
  16 augustus 2022 at 09:27

  Jo trek ’t je niet an.