De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 44

Al vele columns heb ik er over geschreven de woningnood. Vorige week hebben we het MPG behandeld in de raad. Dat staat voor Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021.

In het MPG staat wat we eigenlijk al wisten, de seinen voor het aantal sociale huurwoningen staan op donker rood! Ook staat er in het MPG dat de kans van slagen op een sociale huurwoning slechts 1,3% is. Dit kan echt niet dus tijd voor actie! Tenminste dat zou je zeggen. Toch kiest het college ervoor de twee Zaneveld flats waar ontzettend veel mensen wonen, af te breken. Nou is dat niet per se heel erg als er dan meer sociale en anders in ieder geval net zo veel sociale huur woningen terug komen. Helaas dat gaat dus niet gebeuren. De helft van de woningen is dan nog maar bedoeld als sociale huurwoning. De andere helft krijgt urgentie. Daarmee zeg je als gemeente dus eigenlijk zoek maar elders een huis. Bovendien verdringen deze mensen de andere woningzoekende in Maassluis.

Terwijl de kans op een sociale huurwoning nu al 1,3% is. Dat kan toch niet?

Er staat notabene in het MPG DE SEINEN staan op DIEPROOD, het woningtekort loopt op.

Laten we dan kijken naar andere projecten deze moeten dan flink meer woningen op leveren, zou je zeggen. Zo gaf de wethouder aan dat er 37 woningen extra bijkomen op het Balkon. Dat is op zich goed natuurlijk maar we moeten ook niet vergeten dat er jaren geleden juist is gekozen voor minder woningen aan het water. Deze zouden moeilijk verkocht worden. Nou moet je nu eens kijken. Een vooruitziende blik destijds was fijn geweest. Ook op het Balkon zou je verwachten dat er in deze woningcrisis meer mogelijk moet zijn dan die 37 extra woningen.

En dan het Wilgenrijk.

Een typisch voorbeeld hoe je het NIET moet doen. Uiteraard goed dat er een wijk bijkomt op dit stuk. Maar de prijs is voor heel veel mensen onbetaalbaar! Bovendien zijn het ook nog eens relatief weinig woningen op zo een groot stuk grond. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat hier slechts 25% sociaal en betaalbaar gebouwd moet worden. We hebben al eerder gezien dat Thunnissen (de projectontwikkelaar) dit zeer lage percentage niet eens nakomt en constructies heeft bedacht om toch dure woningen neer te zetten en deze mee te laten tellen als betaalbare koop woningen.

De arrogantie ten top! Het laat zien dat je de woningmarkt zeker niet kan overlaten aan de vrije markt.

Gelukkig heeft de wethouder beterschap belooft voor het tweede deel van het Wilgenrijk. Helaas kon hij in de commissie niet garanderen dat hier net als in de rest van Maassluis, minimaal 33% sociale huurwoningen komen. Het wordt dus een wijk waar dus bijna alleen maar mensen met een hoog inkomen kunnen wonen. Er is juist zo een behoefte aan betaalbare koop en sociale huurwoningen. Ook op andere plekken missen we de ambitie om meer en betaalbaar te bouwen zoals op de (oude) Vlietlocatie. Hier hadden ook meer woningen kunnen komen in plaats van minder als we een beetje meer lef hadden gehad. Net zoals bij de Kade, hoger bouwen in plaats van rijtjes woningen had hier de druk flink kunnen verminderen voor woningzoekende. Kort om er is meer lef nodig! Er is een woningcrisis op te lossen en we moeten zorgen dat ook mensen met een gemiddeld inkomen of een laag inkomen hier ook kunnen (blijven) wonen.

Want iedereen heeft recht op een huis niet alleen mensen die over de 5 ton kunnen ophoesten!

Wel zijn we blij met de Vlootschouwer. Hier komen 70 sociale huur appartementen met daaronder het nieuwe Franciscus gasthuis. Wel had ook deze een stuk hoger gekund wat ons betreft opdat er zo meer mensen gehuisvest kunnen worden. Maar goed er stond niks dus het is zeker een verbetering.

Alles afwegende heeft GroenLinks tegen het vaststellen van het MPG gestemd. Er komen immers te weinig woningen bij. Ook gaat het aantal sociale huurwoningen op diverse locaties omlaag in plaats van omhoog. Dat vinden wij belachelijk in tijden van woningnood! Bovendien hadden diverse projecten best wat hoger gekund zodat er meer woningen beschikbaar komen.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 798 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

 1. Marcel Thomassen
  22 oktober 2020 at 11:00

  **/ potentially spam /**

  In Holland staat een huis

  In Holland staat een huis
  In Holland staat (g)een huis
  In Holland staat een huis ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  In Holland staat (g)een huis
  In Holland staat een huis .

  In Maassluis daar staat een huis
  In Maassluis daar staat (g)een huis
  In Maassluis daar staat een huis ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  In Maassluis daar staat (g)een huis
  In Maassluis daar staat een huis .

  In dat huis daar woont een man
  In dat huis daar woont een man
  In dat huis daar woont een man ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  In dat huis daar woont een man
  In dat huis daar woont een man .

  En die man die kiest een vrouw
  En die man die kiest een vrouw
  En die man die kiest een vrouw ja. ja
  Van je tingele tingerla hop sa sa
  En die man die kiest een vrouw
  En die man die kiest een vrouw .

  En die vrouw die kiest een kind
  En die vrouw die kiest een kind
  En die vrouw die kiest een kind ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En die vrouw die kiest een kind
  En die vrouw die kiest een kind .

  En dat kind dat kiest een meid
  En dat kind dat kiest een meid
  En dat kind dat kiest een meid ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En dat kind dat kiest een meid
  En dat kind dat kiest een meid .

  En die meid die kiest een knecht
  En die meid die kiest een knecht
  En die meid die kiest een knecht ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En die meid die kiest een knecht
  En die meid die kiest een knecht .

  En die knecht die kiest een hond
  En die knecht die kiest een hond
  En die knecht die kiest een hond ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En die knecht die kiest een hond
  En die knecht die kiest een hond .

  En die hond die kiest een kat
  En die hond die kiest een kat
  En die hond die kiest een kat ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En die hond die kiest een kat
  En die hond die kiest een kat .

  Maar nu steken ze dat huis in brand
  Maar nu steken ze dat huis in brand
  Maar nu steken ze dat huis in brand ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  Maar nu steken ze dat huis in brand
  Maar nu steken ze dat huis in brand .

  En nu blijft dat kind alleen
  En nu blijft dat kind (van de rekening) alleen
  En nu blijft dat kind alleen ja, ja
  Van je tingele tingela hop sa sa
  En nu blijft dat kind (van de rekening) alleen
  En nu blijft dat kind alleen .

  In Holland staat een huis (Brammetje)

  Hij had gereisd in vele vreemde landen
  Hij was daar soms een week of twee gestrand
  Maar altijd trok z’n hart hen toch tenslotte
  Weer naar z’n ouwe en z’n eigen land;
  En zoetjesaan ging hij de jaren tellen
  Z’n spaarpot en ’t bedrag van zijn pensioen
  Dan kon hij ’s avonds uren zitten dromen
  Wat hij thuis nou allemaal zou doen .

  Hij wou een huisje ergens voor zichzelve
  Met al z’n eigen dingen om zich heen
  Niet in een stad maar ergens bij een dorpje
  En zonder buren, liefst maar heel alleen
  Zo bouwde hij dat eigen huis in Holland
  Hij had het ingedeeld, gemeubileerd
  Hij zag het aan een stille landweg liggen
  Waar heel de dag geen sterveling passeert .

  En toen …. toen is hij plotseling gestorven
  En heel de kotta schrok er ‘s-ochtends van
  Maar ‘s-avonds lag hij, stil en in z’n eentje
  Onder wat bloemen … in memoriam
  Een verre neef krijgt nu z’n spaarbankboekje
  En al de mooie dingen bij hem thuis
  Geen mens zal na een maand nog aan hem denken
  En ergens, ginds, in Holland staat een huis

  <kotta = stadje/ stad met enig Europees vertier/ Indische binnens