Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Als je de dingen zelf niet helemaal helder hebt, helpt een gesprek met de Alwetende.

Alwetende God, is het U ook opgevallen hoe Uw georganiseerde volgers sterk in aantal teruglopen?

-Ja maar dat zag ik eeuwen geleden al aankomen. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, kon iedere alfabeet mijn Woord tot zich nemen en er het zijne van vinden.

-Ach Heer, dat hielp toch juist om Uw Woord bij iedereen te brengen. Uw protestantse kerk groeide en de hoge heren hadden minder invloed, konden minder hun eigen draai eraan geven.

-Dat klopt weliswaar, maar vergeet niet dat de mens het meest wispelturige wezen is dat ik geschapen heb. U heeft dat zelf kunnen zien in de loop van de eeuwen. De ene na de andere groepering viel over een geloofsartikel dat door mensen was bedacht. Ik heb daarin geen aandeel gehad.

-We kregen daardoor juist toch steeds meer gelovigen? Weliswaar met ieder een eigen gebouw, maar wel veel gelovigen!

-Aanvankelijk wel. Iedere groepering zijn eigen kerk, van Katholiek tot Lutheraan. Maar vergeet niet dat er steeds meer belezen mensen kwamen.
Toen de mens in uw land eenmaal ontdekte dat er sprake was van een grote discriminatie van de vrouw kwam de vrijheidsbeweging voor vrouwen. Emancipatie noemt u dat. De moslim broeders lopen wat dat betreft ver achter en hebben nog een inhaalslag te maken. Ik gun hen nog wat bedenktijd, dat zou de mens ook moeten doen.

Maar Heer, U vergeet dat die gelijkstelling een opmaat bleek naar verdere bevrijding. In de jaren zestig werd inspraak een groot goed. In de jaren zeventig traden mensen uit de kerk. Kerken liepen deels leeg. Er moesten geloofsrichtingen gaan samen kerken in één gebouw.

-De mens heeft veel mooie verbloemende woorden. Geloofsrichtingen. Er is maar één richting. Ik hoef u van mijn positie hierboven niet te duiden welke richting dat is.

Goed punt lieve Heer, maar ze zijn toch steeds meer terugkerende naar één groep. Neem nu de PKN. Dat is toch een mooie ontwikkeling?

-Och, och. Ik kan het met u wel delen, nu wij zo in gesprek zijn. Die samenvoeging is er om, zoals de mens het noemt, kritische massa te bereiken. In eenvoudige woorden: er moeten voldoende mensen bij elkaar blijven om serieus als groepering te worden genomen. Uw land kent bijvoorbeeld een wegkwijnende politieke confessionele partij. Het CDA is maatgevend voor hoe het met de christelijke kerken is gesteld. Heeft u trouwens enig zicht op wat er in uw eigen stad gaande is?

Nou… even denken… Er waren drie PKN kerkgemeenten: de orthodoxen gaan naar de Groote Kerk. De grote middengroep bezoekt de Immanuelkerk. En de overigen kerken in een zaal in de Koningshof. Er waren een paar jaar geleden circa 3000 leden.

-Hmmm. Dan heeft u een tijdje niet opgelet! Dat aantal is drastisch teruggelopen tot ver onder de 2000. Als u dan ook nog eens bedenkt dat in de corona tijd vrijwel iedere trouwe kerkganger gedwongen afhaakte. Daarna waren er nog maar een schamele 700 mensen. Dan weet u het wel. Daar kwam dus maar een fractie van terug. Uw stadsgenoten voelen zich op afstand verbonden, maar volgen de preek via tv en zetten onderwijl een kop koffie.

Oei, dat was ik mij niet bewust. Dat betekent dat die kerken zo goed als leeg zijn! Dan kunnen ze er net zo goed een paar opdoeken.

-Heel goed, u denkt snel! Ik kan met u delen dat de zaal in de Koningshoek te duur is. Dus daar stopt men. Er is sprake van dat ze samen willen gaan qua gebruik met de RK tentkerk. De Groote kerk willen ze kosten wat het kost behouden.

Aha. Eén en eén is twee. Dus de Immanuelkerk is ook onbetaalbaar qua vaste kosten.

-Bingo! Zo zegt de mens dat toch? Dat kerkgebouw is een loden last en de kerkmeesters proberen hem te verkopen. Gelukkig is er iemand die daarvoor in de markt is. Hoeveel denkt u dat het gebouw waard is? Althans, wat zou u ervoor willen neertellen?

Tja, ik ben geen vastgoedkenner. Een gokje… ik denk dat er maximaal 1,2 miljoen voor neergeteld moet worden. Gezien de staat van onderhoud zijn ze dan nog spekkoper.

-Nou nou. U heeft er wel degelijk kijk op. Dat is exact het bedrag dat ervoor geboden is! Dan hoeft men alleen huur te betalen en variabele stookkosten uiteraard. Een koopje.

Nou dan zal die kerkeraad wel zielsgelukkig zijn met dat bod?

-Helaas moet ik u zeggen dat ze het onderste uit de kan willen hebben, ze willen veel meer geld. En u weet het: wie het onderste uit de kan wil hebben, kijgt het lid op de neus. En dat is wat er is gebeurd. De verkoop is gestrand.

Maar Heer, waarom laat u dit gebeuren? Uw kerk? UW werk!

-Ik mag u eraan herinneren dat deze kruideniersmentaliteit diep verankerd zit in Maassluis. In alle haarvaten, kerkganger of niet. Laten we dit gesprek afronden met een wijsheid: Wie lacht niet, die de mens beziet. Ik weet nog niet of dit de laatste keer is dat ik met u over christelijke gelovigen in uw stad kan spreken. Ik zet mijn kaarten nu vooral op groei in de hoek van de moslims. Die tellen tenminste wel veel geld neer voor een gebedshuis. Geen idee waar zij dat allemaal vandaan halen, want dat houden ze voor mij verborgen, maar de volgende keer kunt u mij zoeken in een van de drie moskeeën.

Amen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 429 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

 1. M.de Jong
  18 augustus 2023 at 17:00

  Oh nee, geen idee waar moslims dat vandaan halen..…echt geen enkel idee?
  Ik moet zo lachen om jullie.