Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


We hebben een tijdelijke burgemeester die op de winkel past totdat een selectiecommissie een kandidaat heeft gevonden… of totdat Maassluis wordt ingelijfd door Rotterdam? Tenslotte is Abou al tijden de bepaler voor het veiligheidsbeleid in heel Rijnmondgebied. Als hij het niet veilig vindt, verbiedt Taleb een evenement, zoals recent Kids in de Vlieten... en vervolgens klaagt Maassluis daarover.

Zijn 010-stad bepaalt voor ons ook het OV (Metro en bussen).

Suburbane woongebieden als Rozenburg, Hoek van Holland en Maassluis hebben geen eigen beleid qua woningtoewijzing. Dat gebeurt door Woonnet Rijnmond.

De regionale politionele macht geeft Maassluis marginale aandacht met een paar surveillancewagens… in het weekeinde nul of één.

De lokale BOA’s moeten daarom ontzag en respect afdwingen door zichtbaar te zijn in het publieke domein. Vooral tijdens kantooruren, dat dan weer wel. Komt onze stad in de wurggreep van de BOA?

Onze burgemeester heeft de zichtbaarheid zijns inziens nu afgedekt door het plaatsen van mega posters langs de doorgaande wegen (daar waar iedereen er lachend hard aan voorbijrijdt). Ook staat er een paginagroot artikel in De Schakel waarin het werk van de BOA wordt verteld. Aangezien iedereen onder de 55+ alleen nog koppen snelt, zal die pagina volgende week ongelezen en doordrenkt van de kattenurine bij het vuil belanden… afval dat dus niet aan de bron wordt gescheiden. Dat wordt stickertjes plakken, meneer de BOA.

Het afval wordt bij veel gemeenten via nascheiding verwerkt. Maassluis loopt bij de werkelijkheid ver achter en overweegt tot nader order nog steeds scheiding aan de bron. De ‘proef’ periode duurt nu al 5 jaar… Zouden de BOA’s met hun stickerplakacties ook bij de proef optreden en controleren op fout scheiden? Ze moeten tenslotte een realistische proef doen.

Ik wacht trouwens nog steeds op een grote bekeuringsactie bij Palet. De winkeliers en de nette parkeerders aldaar worden onderhand zwaar gefrustreerd over het parkeergedrag van een aantal notoire dikke bakken chauffeurs.

Tot slot (voor nu): het winkelend publiek en ook de staande drinkers bij het Dreupelkot in het stadshart wachten nog steeds op structureel BOA optreden met bekeuringen. De tijd van ‘fietsertjes’ waarschuwen is na 10 jaar toch wel voorbij.

De boa constrictor staat bekend om zijn wurggreep. De boa is ook een meester in het zich ‘ontworstelen aan’. Volgens wikipedia is de boa te klein om een mens te doden en zal altijd proberen te vluchten bij een confrontatie. Dat verklaart veel.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 264 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

  1. M. de Jong
    22 september 2023 at 08:13

    Ik moest ook hartelijk lachen om het bericht in de Schakel over de boa’s