De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 50

Beschaving … of het gebrek eraan. Zo jammer dat geschiedenis een keuzevak is geworden, want wie niet weet waar hij vandaan komt, weet ook niet waarheen hij gaat.        

Momenteel wordt dat steeds pijnlijker duidelijk. Persoonlijk zie ik niet zoveel beschaving in deze tijd. In oude beschavingen zie je meer cultuur verrijking, kunst, tolerantie en gelijk waardigheid.

Ter illustratie: Egypte, niet alleen de pyramides zijn constructies, gebouwd zonder computers en moderne graafmachines, de volgende graven uitgehouwen in de rotsen dat waren ook enorme prestaties, 30 meter de grond in inclusief ruimte om te mummificeren, begraven is en was big business. En de mentaliteit is ook niet erg veranderd als er wat te verdienen valt: sarcofagen werden hergebruikt, oude eruit en een ander erin. Wat nog veel opmerkelijker is dat vrouwen gelijk waren, zoals Hatsjepsoet, zij was een vrouwelijke farao, die ook een bijzondere tempel heeft laten bouwen en voorop reed in de strijd, gekleed en dus herkenbaar als farao. Denk ook aan Catharina de Grote van Rusland, Elisabeth I van Engeland en Maria Theresia van Oostenrijk/Hongarije. Vrouwelijke strijders, amazones, bij Vikingen vochten vrouwen ook mee en nu nog Peshmerga vrouwelijke Iraaks-Koerdische strijders.

Ook bij de native Amerikanen was men gelijkwaardig, mannen en vrouwen eigen taken, eigen raden maar er werd wel met elkaar overlegd. Maar bepaalde gewoontes praktische en onzinnige zijn bij een cultuur gaan horen en ook wel overgoten met een religieus sausje zo nu en dan. Denk aan het voet binden bij de Chinezen. Vrouwenbesnijdenis, Afrikaanse cultuur, nu dreigt het religieus te worden als imams het aanbevelen. wat zit er achter, jaloezie? Angst? Niets veranderd al duizenden jaren lang, het gaat nog steeds om macht.

Mensen leefden in stammen, nomaden. Jouw stam ging voor, op zoek naar eten, toen men zich ging vestigen, is dat uitgegroeid naar steden tegen steden, natie tegen natie en bloed kruipt waar het niet gaan kan, want familie gaat voor toch? Familie, het kleinste stamverband.

Toch zijn er nog genoeg die nog echt in stamverband leven en waar de familieband nog erg sterk is, later zijn er nieuwe religies ontstaan en zijn er varianten bijgekomen, niet alleen mensen met zelfde taal of gebied voelden zich verbonden maar ook van hetzelfde geloof en nog later van zelfde, politieke gezindheid. Het is een rommeltje geworden, nu is er ook nog etniciteit aan toe gevoegd.

We verliezen veel beschaving, meer en meer. Ronduit onbeschaafd.

Het is niet erg beschaafd om bv onderscheid te maken, discriminatie, als er selectief gehandhaafd wordt. Voorbeelden genoeg de laatste tijd, Amsterdam heeft een status aparte lijkt het wel, de burgemeester zegt de wet (gezichtsbedekking) niet te handhaven…huh? Ze horen boven de partijen(politiek) te staan maar niet boven de wet toch?

Uitermate onbeschaafd is het als de politie opdracht krijgt van de burgemeester om wél met de wapenstok op mensen in te slaan die zich niet houden aan 1.5 meter maar NIET op groepen die diverse regels overtreden, 1.5. meter niet aanhouden, demonstraties van bv Antifa die hun gezichten verbergen achter sjaals of maskers of stenen gooien naar politieagenten en ze uitschelden voor k@#@#& racist,(beledigen van ambtenaar in functie). Agressie tegen ambulance personeel, brandweer en politie (openbare geweldpleging).

Relschoppers leggen echter veiligheidsprobleem en falende aanpak bloot. Vroeger had men een bewijs van goed gedrag nodig om zich te ogen vestigen in een stad, nu kijkt men weg, sluit men parken en zwembaden en wijt het gedrag aan hitte en verveling, dat belooft nog wat met de klimaatverandering…

Vermijdingsgedrag bij overheden, dat heet dé-escaleren. Het zijn allang geen incidenten meer, maar ronduit onbeschaafd. Geef geen opdracht los te gaan op vrouwen, kinderen en vaak oudere demonstranten die tegen de noodwet demonstreren, al wordt dat nauwelijks genoemd… Het is ook niet netjes om Pieter Omzigt lastig te vallen maar als je aangifte gaat doen daartegen moet dat je OOK doen tegen vernielende jongeren ongeacht hun afkomst, discriminatie is verboden.

Verder zitten we met een ellendig virus maar helaas wordt dat ook gebruikt en misbruikt. Op het stadhuis kun je alleen terecht voor noodzakelijke bezoeken, dan lees ik paspoort vernietigt, na 3 maanden niet afgehaald…..vraag en betaal maar voor nieuwe, houdt je je aan de coronaregels

Wat is dat? Robotisering? Of zijn we mutanten? .

Ook in Maassluis, ook hier naar Nederlands gebruik wordt er praktisch niet gehandhaafd. Als het maar geen cultuur wordt!

Rust met camera, camera weg, rust weg, antwoord politie na klacht bewoners die werken en vroeg op moeten, misschien moet u een andere baan zoeken… ik ben niet snel sprakeloos, toen ff wèl. En dat in een nieuwe wijk, tuindorp.

Het geluidsscherm. Men moest en zou op 7 april besluiten – inmiddels is de situatie alweer veranderd – maar goed, door corona geen publiek, geen (schriftelijke) vragen beantwoord. Het uitgebreide en onderbouwde epistel van 3 bewonersorganisatie is van tafel geveegd, er is NIET op gereageerd, het was één lang bezwaarschrift tegen de besluitvorming, al stond dat er niet boven. Tja, kwestie van interpretatie, de civil servants kijken door een andere bril dat is duidelijk geworden.

En op 1 juli is nog een schrijven gezonden, wederom een (onofficieel) bezwaarschrift, daar is wel een antwoord op gekomen, een vriendelijke nietszeggende brief, kort door de bocht, ‘helaas pindakaas’ dekt aardig de inhoud.

Arbeidsethos, voorbeeld functie, ik kan nog wel even doorgaan maar het gaat er niet erg beschaafd aan toe bij de overheden. Kortom we zitten eerder in Sodom en Gomorra dan een hoogstaande Beschaving’.

We zijn al zover gezonken dat zelfs geld BOVEN gezondheid en mensenlevens gaat. Besparen is een doel geworden, geen scherm tegen fijnstof en geluid, niet voldoende ic plaatsen, te weinig verpleegkundigen, onderwijzers, politieagenten enzovoort … om over testen en mondkapjes maar te zwijgen.

Wereldwonderen, stammen uit oude Beschavingen, Piramides, Chinese Muur, Hangende tuinen van Babylon. Niet alle voorspellingen zijn onzin: … er zou op een gegeven moment veel kennis zijn maar weinig wijsheid, zou men deze tijd bedoeld hebben?

 

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood