Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 50

Hoe democratisch is Nederland nog? “Het kabinet heeft het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. Al die opmerkingen en adviezen zijn zo goed als mogelijk verwerkt.

Het gevaar is dat veel besluiten – zoals nu ook vaak gebeurt –  worden geplooid naar de wens van degenen die het besluit nemen, niet erg democratisch, weinig rechtsgelijkheid ook. Burgemeesters krijgen meer speelruimte.

Als het een tijdelijke wet is had er moeten staan:

De wet geldt een half jaar met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen, maar MAXIMAAL een jaar Ook zo goed als mogelijk? Er is dus gepolderd, politieke koehandel geen inspraak van bevolking.

Nog zoiets: sinds corona is de rechtspraak geheim. Huh zult u zeggen. Jazeker, journalisten moeten zich aanmelden om een rechtszaak bij te kunnen wonen en er mogen er maar drie toegelaten worden. DE BURGER MAG ER HELEMAAL NIET MEER BIJ. (NRC) Straks komen we uit in een bananenrepubliek, waar de rechtspraak geheim is en er alleen speciale journalisten bij mogen. Dat is niet acceptabel. Ik lees in Trouw dat de rechtspraak verder wil met Skype-zittingen en beeldverbindingen. Maar zolang Skype-zittingen tot uitsluiting van het publiek leiden is dat dus ongewenst, onacceptabel.

Trouw

Hoe zit dat in Maassluis? Laten we zeggen dat men de trend volgt.

Wollige prietpraat, veel gepraat en weinig resultaat. Het verbaast me dat Nederland altijd wil afwijken. Iedereen mondkapjes behalve hier. Wel de mond vol van helderheid en inzichtelijk maken maar de ware reden wordt niet genoemd, kortom gezichtsverlies/ego is belangrijker.

Lokaal is het laatste nieuws de Lijndraaiersbrug. Om even lokaal te blijven ook hier wordt/is corona gebruikt om de wens/wil van bepaalde partijen door te drukken, het (onnodig) haastige besluit over de geluidsschermen langs de A20. Men kon niet wachten en was er een vergadering waarbij GEEN publiek/insprekers werden toegelaten. Men kon digitaal meekijken, maar niet reageren, ja men mocht vragen insturen… men ging ervan uit dat die voorgelezen zouden worden door bv. de voorzitter van die avond, tijdrovend natuurlijk, dat wel, resultaat was dat het bezwaarschrift van 3 bewonerscommissies niet behandeld is. Diverse partijen stelden vragen, maar die zijn niet echt inhoudelijk behandeld/noch beantwoord, toch noemt men het een democratisch besluit. Ook de pers was volgens mij niet lijfelijk aanwezig.

Vorige week pas is er een schriftelijke reactie gekomen, geen antwoord want de raad was aangeraden NIET in te stemmen met voorstel college, uitgebreid onderbouwd waarom en vragen waarom men juist voor het minst effectieve plan had gekozen. Kortom de bezwaren waren legio, maar men heeft het niet als zodanig behandeld. Hardleers? Arrogant? Tunnelvisie? Angst? Dat laat ik aan u.

Ach Maassluis,

Nut van Inblik komt niet tot zijn recht na evaluatie rapport..

De Vliet, niemand vroeg toen ook WAAROM er geen 100 woningen konden worden teruggebouwd. Bij mij viel het kwartje toen ik circa een jaar later las, dat de projectleider 40 woningen in eigen beheer zou bouwen…. en dat in een stad waar er meer dan bovengemiddeld behoefte is aan huizen voor o.a. bejaarden.

En maar wijzen bijvoorbeeld naar Orban, die steeds meer macht naar zich toetrekt en natuurlijk wordt Wilders genoemd omdat die het eens is met beschermen eigen nationaliteit/cultuur… Je hoeft het niet met hen eens te zijn om te moeten concluderen dat ze in ieder geval wel duidelijk en eerlijk zijn in hun mening. Eerlijk duurt het langst.

Want zeg nu eens eerlijk, trekt Brussel ook niet steeds meer macht naar zich toe … en wordt corona niet gebruikt om pensioenakkoorden er door te drukken ZONDER de mensen te raadplegen? Referendum afgeschaft, voor het gemak van de overheid? Is ook zo democratisch gegaan. En in Maassluis? Het college krijgt nooit genoeg tegenwind om zijn plannen te moeten bijstellen, toch?

Aboutaleb wordt door sommigen gezien als een machtswellusteling, door anderen als een man met ballen. Wat ik vooral goed van hem vind is dat hij een enquête wil om te weten wat de Rotterdammers van hem vinden. Bereid in de spiegel te kijken zeg maar.

Idee voor Maassluis? Ik zou het toejuichen als onze burgemeester (zelfde partij) dat ook zou doen of één van de coalitiepartijen of door een onafhankelijk bureau, net als onderzoek van de rekenkamer.

Laat zien dat het volk u aan het hart gaat, beste mensen op het gemeentehuis.

Om over na te denken geef ik u de volgende metafoor mee:

Er worden straffen uitgedeeld en gunsten, gelooft in de eigen onfeilbaarheid, de concentratie van macht bij uitvoerende organen en het huwelijk tussen geld en politiek leidt vaak tot parasitisme.

Denk aan de sluipwesp, die injecteert zijn eitjes in een rups, die wordt van binnenuit opgegeten, pas als de larven verpopt zijn sterft de rups, gastheer ten koste van zichzelf.

Bovenstaande kan illustreren hoe een democratie een autocratie voortbrengt.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 536 lezers

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021

3 Reacties

 1. Nico J. Ouwehand
  6 augustus 2020 at 15:54

  Ook ik zie er wel wat in als onze burgervader het voorbeeld van Aboutaleb volgt. Mocht die enquête negatief uitpakken dan ook de vanzelfsprekende conclusie trekken.

 2. Koos Hofman
  6 augustus 2020 at 09:42

  Voor wat betreft de snelheid van de keuze en realisatie van het geluidsscherm langs de A20 kwam de echte aap deze week uit de mouw met de presentaie van de studie hoe de verkeersafwikkeling van en naaar Maassluis in de toekomst verbeterd c.q. uitgebreid moet worden. Wilgenrijk wordt ontzien, maar bij de Rozenlaan en Wipperspark staan verbreding van het viaduct over de A20 getekend. Daar komt nog een poosje geen scherm maar meer verkeer en wie weet in de toekomst wel een verbinding van Rozenlaan met Laan 40-45.

  • Bea Scheurwater
   6 augustus 2020 at 10:22

   Dank voor uw aanvulling