Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Het is voor u als lezer te hopen dat u niet te maken krijgt met de GGZ. Het is een zieke sector die kapot is gegaan, toen in 2015 een heleboel verantwoordelijkheden om zijn gegooid.

Ik werkte destijds zelfs voor een GGZ instelling in de regio toen een grote transitie werd aangekondigd. We hielden ons hart vast voor de gevolgen. Cliënten moeten zoveel mogelijk ambulant in plaats van in de klinieken worden behandeld.

De duimschroeven waren in 2013 al flink aangedraaid door de Zorgautoriteit die over de hele breedte van de zorg een zeer gedetailleerde verantwoording eist voor elke verrichting. Zo ook in de GGZ bij elke behandelingsstap en er moet altijd een hoofdbehandelaar betrokken zijn. Door die zware eis van rapportage zijn veel behandelaars de helft van hun tijd kwijt aan administratie. En ze moeten wel anders krijgt de instelling geen vergoeding…

Ondertussen groeien de wachtlijsten.

Er moest bij voorkeur een korte behandelingsperiode zijn van 5 tot 8 weken. Daarna moet er eventueel een nieuwe behandelingstermijn worden geopend. Daarbij moet de administratie correct zijn anders is het niet declarabel. Je ziet ze alweer aan de computer zitten en lijstjes invullen. Ook voorgeschreven en toegediende medicaties moeten op de pil nauwkeurig worden verantwoord.

Ondertussen groeien de wachtlijsten.

Overgewaaid uit Engeland koos de sector voor de outreaching care. Dat komt erop neer dat er wijkteams zijn die langs gaan bij de cliënt, die in zijn eigen omgeving blijft. Dit in tegenstelling tot vroeger waar men intern bij een kliniek voor een behandeling verbleef. Enerzijds beter want in de vertrouwde eigen omgeving, anderzijds een gevaarlijke situatie: als het wijkteam een verkeerde inschatting maakt, kan het zijn dat een verward persoon ontspoort en dat men moet ingrijpen. Dat gaat dan weer gepaard met drang en dwang en dus hulp van de politie. Moet een cliënt dan alsnog voor diens eigen belang gedwongen worden opgesloten, dan is daar schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester binnen 24 uur. Het wijkteam heeft er de handen vol mee. Elke dag weer.

Ondertussen komen er steeds meer verwarde mensen in het publieke domein terwijl de wachtlijsten groeien.

Cliënten kunnen een gevaar voor zichzelf zijn. Denk aan zware depressiviteit, verslaving, ernstige aandoening (van PTTS tot ADHD, autisme , suicidaliteit, narcisme en meer).

Er zijn ook nog een aantal op het oog minder ernstige gevallen die helemaal tussen wal en schip vallen. Sla het handboek DSM-V er maar eens op na om te beseffen hoeveel problematiek er in het hoofd van een mens kan afspelen.

Het is tijd te beseffen dat de overheid grandioos faalt op het terrein van stroomlijning, financiering, bemensing, sturing van de uitvoering, procescontrole van deze deelsector van de zorg.

En dan is het triest te constateren dat onze gemeente weinig kaas heeft gegeten van de Jeugdzorg. Er wordt al heel lang geageerd tegen proces onjuistheden. In de raadsfractie van FvM is een steunraadslid dat expert is op het terrein van Jeugdzorg. Deze dame is betrokken is bij een belangenvereniging: Zij heeft een onbezoldigde Bestuursfunctie bij de Stichting Recht kinderen van de staat. In plaats van dankbaar gebruik te maken van een kort lijntje naar expertise, heeft de burgemeester naar verluidt haar verboden het woord te voeren op dit dossier.

Dan vraag ik mij af waarom de fractievoorzitter van de PvdA (Trainer/coach MBV Green Eagles onbezoldigd) wel al jaren het woord mag voeren over de sportzaal voor de Green Eagles.

Een steunraadslid van D66 is Voorzitter Stichting Monstersche Sluis (onbezoldigd) en tevens Secretaris Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Waterweg (onbezoldigd). Deze mag naar hartenlust het woordvoeren in commissies over deze thema’s.

Maar als het over Jeugdzorg gaat … Zie daar onze lokale democratie.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 227 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■
■ Kritisch bij falende uitvoering van beleid
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

3 Reacties

 1. Hans de Bruin
  5 april 2024 at 18:49

  Dit is wel een gevalletje klok en klepel. Het betrokken steunraadslid van FvM is voorzitter van een stichting. Deze stichting heeft geklaagd over de verordening jeugd van Maassluis bij het ministerie van VWS. Het ministerie heeft de gemeente daarop aangeschreven en zo werd haar stichting partij bij het wijzigen van de verordening. En kon zij dus niet praten over die verordening conform de eed die zij heeft afgelegd en artikel 28 van de Gemeentewet. Bij een volgend jeugdhulp onderwerp kan zij weer gewoon het woord voeren.
  Overigens gelden deze regels voor alle (steun)raadsleden. De twee ander genoemde (steun)raadsleden hebben dan ook nooit het woord gevoerd over de onderwerpen die worden genoemd of aan de stemming hierover deelgenomen. Dus dit is wel een beschuldiging die nergens opslaat.

 2. L.Molmans
  5 april 2024 at 12:20

  Een gevalletje van de hamer en de kop van de spijker
  Goede analyse Jelle!!