Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Het internet ontsluit veel kennis en informatie voor iedereen. Dat was waarschijnlijk de gedachte bij de pioniers. Daarvóór was het een soort private network tussen wetenschappelijke instituten.

Er is een heleboel goede kennis te vinden met verwijzing naar wetenschappelijke onderbouwing. Dat geeft ons het vertrouwen dat de informatie is juist is.

Helaas is ‘iedereen’ in de loop der afgelopen 25 jaar langzaam en ongemerkt ontspoord.

Er zijn steeds meer websites die schrijven over hypes, roddels, fake zaken en samenzweringen. En die verhalen zonder onderbouwing, weinig samenhang en ver gezochte verbanden worden geslikt als zoete koek. Het vervelende is dat (in het Europees- Amerikaanse deel van het net) de vrijheid maximaal wordt geboden aan iedereen die daar informatie wil brengen of halen.

Daarmee is de deur opengezet voor heel veel ellende veroorzaakt door personen gedreven door winstbejag, rancune, humor of dwarskonterij. Sinds de internettrollen hun slag slaan op de social media is het helemaal raak. Er zijn verkiezingen beïnvloed, politici, sterren en gewone mensen beschadigd en benadeeld, financiële debacles veroorzaakt en mensen de dood in gedreven.

Mocht u lezers nu denken dat het wel meevalt, dan wens ik u heel veel wijsheid en onderscheidingsvermogen. Ook de voorheen door en door betrouwbare nieuwsmedia zijn afgeleden naar een niveau van hijgerige Jip & Janneke beleving van onze wereld. Dat is heel veelzeggend over de hedendaagse mens. In plaats van een goed geïnformeerde generatie blijken we te maken te hebben met een tijdgeest van debilisering, versimpeling en niet-nadenken maar klakkeloos napraten.

Ons land is daarmee aan het afglijden naar heel Simplistisch … Verdomd als het niet waar is.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 109 lezers


Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

1 Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!