Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 56

Voor velen kan 2020 niet snel genoeg voorbij zijn. Maar wordt het beter in 2021?Krijgen we te maken met de geboorte van een totalitair bestel?

We zijn in oorlog met een virus. Oorlogen bieden regeringen ultieme machtsmiddelen. Allerlei vrijheidsbeperkingen, noodverordening, propaganda en jacht op vermeende verraders. Tegelijkertijd bestaat er geen levensgevaar voor de oorlogvoerenden in kabinet en parlement. Je kan er net zo lang mee doorgaan als je denkt aan tijd nodig te hebben voor wat je wilt klaarspelen want terrorisme of in dit geval virus kan niet worden uitgenodigd voor vredesonderhandelingen. (dixit Karel van Wolferen).

Dat geld macht kan voortbrengen, weten we. Er zijn genoeg landen waar politici te koop zijn, als je ze maar genoeg betaald. Maar mensen met obsceen veel geld kunnen veel directer invloed uitoefenen. Schenkingen aan ngo’s bv’s of aan universiteiten: als je geld aanneemt wordt je afhankelijk van de schenker en ga je diens belangen behartigen.

Ik zou wel eens willen weten of ZONDER subsidies er zoveel demonstraties etc van KOZP of Antifa zouden plaatsvinden . Vindt u het niet opvallend dat er helemaal geen rellen momenteel zijn in US? Juistem. Het waren dus niet de republikeinen die slopend door de stad trokken.

Zouden er ook zoveel windturbines worden gebouwd? Van het gas af? Vestia is al afgehaakt met gasloos maken. Bovendien krijgen onze buurlanden subsidie om gas te gebruiken! En de angst voor kernenergie? Ongelukken kunnen altijd gebeuren, in Japan is de bom gevallen en een ongeluk met een kerncentrale geweest. Is Japan onleefbaar geworden? Is Oekraïne onleefbaar? Het is schoner dan wat ook en de techniek is ook veel meer ontwikkeld. Dat heet vooruitgang toch?

Er vallen ook geen bosjes mensen om ons heen dood door het virus. Moleculair bioloog Peter Borger getuigt over de coronatest: “Met PCR test wordt DNA gemeten en is een vermeerderaar. De test werd niet moleculair gevalideerd. Hugo heeft dat ook toegegeven inmiddels.” Voormalig RIVM immunologe dr. Pesters geeft in juli uitleg over mondkapjes, van Dissel vond ze eerst ook onzin, WAAR ZIJN DE ONDERBOUWINGEN VAN ALLE MAATREGELEN? Op de website RIVM is te lezen het reproductie getal 1 is(6 november) waarom dan nu ondanks minder zieken, etc geen versoepeling? Het zegt dus niets over de actuele situatie.

En als toppunt vindt D66 dat men mensen moet beschermen tegen fake news!!?? Hebben wij dat nodig? WILLEN we dat? Wie maakt trouwens uit wat fake news is? Onderzoekt alle dingen en behoudt het Goede. Iedereen weet deep inside wat goed en fout is toch?

Wij kunnen heel goed zelf nadenken en besluiten WAT we willen geloven, waarom zijn er anders mensen als dr. Asfin Ellian naar Nederland gevlucht en met hem vele anderen, (ooit de hugenoten) omdat ze de gedachtenpolitie in hun eigen land, religieus of anderszins dwingend wilden ontvluchten. En het vaccin waar zo hard aan gewerkt wordt, is niet een vaccin zoals wij het kennen, want dat is inspuiten van een zeer kleine hoeveelheid ziektekiem. Om de immuniteit een boost te geven. Zowel samenstelling en eigenschappen zijn dusdanig anders dat het niet voldoet aan wat men onder vaccin verstaat. Er wordt gebruikt gemaakt van nanotechnologie, is nooit eerder voorgekomen.

Niet verplicht? Mensen met bedenkingen worden weggezet als complotdenkers, maar tegelijkertijd worden er wel sancties aangedragen voor weigeraars: je beroep niet meer mogen uitoefenen bv of toegang tot bepaalde maatschappelijke voorzieningen. Uitsluiting dus, ergo toch verplichting. En dat allemaal zonder legitieme grond. En de beleidsmakers weten het en gaan willens en wetens door.

Wanneer een groeiend deel van de bevolking gaat beseffen dat de opgevoerde vijand niet zo gevaarlijk is als wordt voorgespiegeld, vervalt te bereidheid vrijheid op te offeren. Uitbreiding van dictatoriale macht, door opschroeven(avondklok) of handhaven(sluitingen horeca) ondermijnt geloofwaardigheid regering nog verder. Bij uitblijven grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid kunt u nog meer totalitaire repressie verwachten. Als u wakker wordt en er lopen soldaten door de straten die u gebieden binnen te blijven, dan is het te laat. Waarom tot half januari lockdown? Omdat in januari The Reset staat gepland?

Een persoonlijke mening/ slot: Wij zitten als mensheid in een overgangsfase van de 4e (huidige) wereld naar de 5e. Voor de huidige “beschaving”, zijn er meerdere veel oudere geweest, zoveel heeft de wetenschap wel aangetoond inmiddels. Dat er een wereldramp heeft plaatsgevonden is ook bewezen, er is aangetoond dat wereldwijd een laag in de aarde is aangetroffen die een ramp bevestigd, dus niet alleen in de scheppingsverhalen van alle religies/culturen, maar echt wat heel aannemelijk maakt dat er vulkaanuitbarstingen en tsunami’s zijn geweest. Trouwens zelf heb ik niet zo veel op met religies die willen bekeren.

En wat is het resultaat van al die beschavingen? De mens is nog arroganter dan ooit te voren. Er is een grote verdrukking voorspeld daar zouden we wel eens middenin kunnen zitten. Maar dan zou het een 1000 jarig vrederijk aanbreken.

Wat een bepaalde groep obsceen rijke mensen beogen, is werelddominantie in marxistische stijl (terwijl marxisme duidelijk gefaald heeft.) Dat hebben ze gemeen met de politieke Islam.

Ach het kan ook zomaar gebeuren dat het Universum besluit dat het genoeg is geweest op dat piepkleine planeetje genaamd Aarde. De mens heeft dan zichzelf vernietigd want onderdrukking op zo’n grote schaal als nu is nog nooit voorgekomen. Of het geduld is op daarboven.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven Mattheus 5: 5.

En dat zijn niet de mensen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 448 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

 

 

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021