Esther is ziek, geen reservecolumn op de plank en geen invaller beschikbaar. Daarom uit ons archief (dd 20 januari 2019 ) een nog steeds actueel onderwerp. Deze dagen zat namelijk de gemeente WEER met belanghebbenden aan tafel.

Her-publicatie van deze scherpe column van een ons gewaardeerde maar ontvallen columnist

De gemeente heeft al een aantal jaren woeste plannen met het Stadshart. Het moet dé trekker worden voor de regio en ver naar buiten voor de vrijetijdseconomie ofwel het toerisme onder de vlag van Ervaar Maassluis geleid door de burgemeester (1). Daar hoort een samenhangend masterplan bij waarmee dat doel wordt nagestreefd. Toch?

(1/2022) sedertdien is er een ander die Ervaar Maassluis bestuurt  [ redactie ]

Het Stadshart kent binnen Maassluis drie belangengroepen: inwoners, middenstand en bedrijven. De inwoners van de wijk hebben veel te vrezen: verlies van rust, verdere toename van de parkeerdruk, toename baldadigheid en criminaliteit. De middenstand heeft veel te winnen: extra klanten, een toestroom van winkelend publiek, horecabezoek. Dat leidt tot toename van het autoverkeer. De bedrijven willen hun klanten kunnen ontvangen en ook die komen per auto.

In het stadshart is in de middenstand een groot verloop en inkrimp van omzet wat voor een deel verklaard wordt uit de aanzuigende werking van de Koningshoek. Het is dáár tegenwoordig druk. De supermarkten doen goede zaken en de low-end zaken verkopen. De rest heeft het nog best lastig. Er is veel publiek van het kaliber ‘kijken, kijken maar niets kopen’.

Opvallend is dat de parkeercapaciteit dáár meer dan evenredig is uitgebreid: meer dan 200 extra parkeerplaatsen, alles geconcentreerd rond het winkelcentrum. Wellicht afgedwongen door Wereldhave?

En het stadshart … Al tien jaar wordt gezegd dat de middenstand op de Koningshoek en Stadshart gelijkwaardig moeten worden gesteund. Een paar jaar geleden kondigde toenmalig wethouder Keizer aan dat er op de Vlietlocatie een supermarkt moet komen als trekker voor het stadshart, “want dan komt de loop erin.” En de toegankelijkheid zou ook worden verbeterd. In de wandelgangen is bekend dat de Jumbo daarheen wil. Op hun oude plek ontstaat dan ruimte voor woningbouw. Maar zo wordt parkeercapaciteit onttrokken, want het wordt dan een woonbuurt …

Het nieuwe Marelplein maakt de toegang en doorgang er niet makkelijker op. De werkzaamheden aan de Goudsteen blokkeren bovendien de toegang bijna geheel 2019. De verkeersstroom komt nu nog meer via de Noordvliet langs Kevin’s Grandcafé. De Van Schendelstraat moet de toegangsroute worden voor toeleveranciers voor de Nieuwstraat en die supermarkt wat weer parkerend en circulerend verkeer aldaar in de weg zal zitten.

Er zijn nog een aantal merkwaardige struikelblokken. Als de Goudsteen klaar is, wordt de vrijdagmarkt per 2020 naar het Marelplein verplaatst, wat op die dag de parkeercapaciteit daar wegneemt. De toegang tot de Noordvliet wordt op die dag ook weer lastig. Ze kunnen trouwens beter de Noordvliet permanent afsluiten voor verkeer. De meeste winkels daar zijn nu al zieltogend. Er zitten geen trekkers tussen. Winkelend publiek vindt er nu al amper een parkeerplaats om even snel een boodschap te doen.

Los van de ‘leuke’ winkels en horeca: mensen mijden structureel het Stadshart bij gebrek aan goede parkeermogelijkheden. En dan heb ik het alleen nog maar over de inwoners van onze stad. Laat staan dat je toeristen per auto aan kunt trekken die geld uitgeven omdat ze een paar uur in de binnenstad willen toeven. Toeristen per Hoekse Lijn is ook geen optie. Dat gebeurde al amper toen de NS nog reed. En dat ga je ook niet compenseren met toerfietsers en passanten in een jacht of zeilboot. Die stoppen voor een museum, een glas, een plas en een warme hap. We kunnen beter alle winkels ombouwen tot horeca gelegenheid. Veel winkels bieden hun klanten nu toch al een kop koffie, thee of glas water. Gratis.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    16 januari 2022 at 22:48

    “Stads-smart!”