Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


De verkiezingen komen eraan, ik heb mij voorgenomen de komende tijd wat onderwerpen aan te snijden welke de aandacht behoren te krijgen van de lokale politiek. Ik ventileer mijn gedachten, soms over een precair onderwerp met vooral het verzoek niet op je achterste benen te gaan staan maar gewoon na te denken over het onderwerp. Maar ook om te kijken of de lokale politiek hierop zal reageren.

Maassluis wordt mooier en mooier, laten we wel zijn maar toch wil ik een precair onderwerp aantippen, als het mag. Maassluis haalt het nieuws met de hoeveelheid gebouwde huizen het afgelopen jaar, goed om te horen. Maar moet en zal zeker nog verder aan de weg timmeren.

Iedere plaats, ook in onze regio Zuid-Holland, heeft wel een achterstandswijk, probleemwijk of een kansarme wijk welke zich langzaam tot een soort afvalputje kan ontwikkelen. Dat is ernstig en triest om te zien of om te zeggen en dit moet goed zichtbaar blijven op het netvlies van de lokale beleidsmedewerkers, landelijke en lokale politieke partijen en een plaatselijk College van B&W. Wegkijken is geen optie. Problemen stapelen zich anders meer en meer op en zijn moeizaam te veranderen.

Wijken of straten waar een ontwikkeling gaande is, waar sommige zaken het daglicht niet mogen zien, waar eigen regels en wetten gelden. Waar onder andere integratie ver te zoeken is door het bij elkaar willen wonen, dat laatste is vaak een pre van bewoners van diverse nationaliteiten. Juist daar staan goedkope sociale woningen met veelal groot achterstallig onderhoud, voorbeelden passeren regelmatig via de media. En nog triester, waar velen onder armoedegrens wonen.

Heeft Maassluis dit ook vraag ik mij af? Zoals ik al zei: een precair onderwerp.

Ieder heeft recht om te wonen maar ook recht om net zoveel woongenot te hebben, net zo veel ruimte, vooral leef- en speelruimte, als bewoners met een brede beurs is mijn bescheiden mening. Heeft iedereen in Maassluis dit voorrecht? Als ik sommige wijken bekijk tijdens mijn bijna dagelijkse wandeling, zeker naar aanleiding van her-bebouwing, dan zie ik grote verschillen qua wonen waar het die leef- en speelruimte betreft.

Een brede of smalle beurs dus dure en sociale woningen, gaat dat samen? Nee, hoorde ik benoemen in gesprekken met enkele lokale politici, de bewoners met die brede beurs willen niet bij sociale woningen wonen. Wellicht willen ze wel dat er sociale woningen worden gebouwd maar niet bij hun dure woningen, ze willen de associatie niet van sociale woningen en “overlast” enz. Want schijnbaar is die link er op een een of andere manier. Een soort segregatie maar dan anders zou je bijna denken of invullen.

Ik herinner mij een gesprek in de voorfase van de trammelant rondom het voornemen van het afbreken van de De Vliet en de daaraan gekoppelde strijd voor meer woningen voor 55 plus senioren. In zo’n gesprek ga je soms van de hak op de tak en kom je uiteindelijk terecht in een gesprek over eventuele ”probleemwijk of wijken” in ons dierbaar Maassluis. Men sprak toen over het zogenaamde “waterbedeffect”. Met andere woorden je pakt een “probleemwijk” aan, dus je drukt daar de problemen weg en die poppen op in een andere wijk of wijken van een plaats maar zo ook in Maassluis.

Collega columnist Jelle schreef enige tijd geleden over het wandelen in de Burgemeesterswijk en hoe mooi deze wijk was geworden. Ik sluit mij daarbij aan. Vooral de ruimte voor bewoners en kinderen valt mij op. Het ruim kunnen recreëren waar eenieder behoefte aan heeft. Het veilig en ruim samen kunnen spelen van opgroeiende kinderen, heel belangrijk. Waar een diversiteit is ontstaan in woningen voor alle lagen van de bevolking.

In de wijk Sluispolder West zijn de woningen in de straten Jacob Catsstraat en Roemer Visscherstraat tegen de vlakte gegaan voor de terugkeer van woningen die ‘iets minder sociaal’ zijn, maar waar is de buitenleefruimte in die straten en/of in die wijk? De speelruimte voor opgroeiende kinderen? Het staat weer hutje op mutje. Tja, dat gaat dan inderdaad ten koste van wellicht nog enkele woningen. Ik mag hopen dat bij de sloop van t.z.t. de andere woningen/ appartementen dat dit punt ook eens de aandacht krijgt in deze sociale wijk.

Waarom kon dit wel in de Burgemeesterswijk met zijn prachtige speelplekken voor kinderen?

Iedereen kan wel de mond vol hebben met hun mening over ‘integratie en kansen niet krijgen’ maar praatjes vullen geen gaatjes. Opgemerkt dat eenieder zeker kansen kan grijpen, mogelijkheden te over als je ervoor open staat en de wil hebt of je nu rijk of arm bent. Maar je zult als Gemeente daadwerkelijk de koe bij de horens moeten pakken en je sterk moeten maken voor ook ruim opgezette sociale wijken, net zoals voor gemengde scholen. Daarnaast is het ontbreken van buurtactiviteiten in wijken een signaal dat de cohesie in die betreffende wijk ver te zoeken is. Juist daardoor ontbreekt het aan signalering van problemen en kunnen een eigen niet wenselijke werkelijkheid of wereld ontstaan, juist voor opgroeiende kinderen in een wijk een slecht voorbeeld.

Mag ik het bebouwen van de Kade met 75 huurwoningen in de sociale sector tussen dure koopwoningen in de 1e Fase als compliment benoemen?

Maassluis moet zich niet alleen focussen op het creëren van wijken waar dure, voor vele, onbetaalbare woningen worden gebouwd maar ook focussen en waakzaam zijn dat bestaande wijken geen potentiële probleemwijken en/of achterstandswijken worden.

Oftewel afvalputjes worden. Dat is niet fair voor die bewoners maar ook zeker niet fair voor de kinderen die daar opgroeien. Het is ook niet fair voor eenieder die ons mooie Maassluis koestert.

Doe de oogkleppen af en investeer ook in die potentiële wijken.

Maar…zonder samenwerking en gesprekken onderling kom je er niet. Een samenwerking (lees burgerparticipatie) tussen bewoners (bewonerscommissies), verhuurders zoals Maasdelta en Vestia en de beleidsambtenaren en wethouders zijn echt nodig. Alleen samen, echt samen kom je tot positieve resultaten als alle partijen “outside the box” kunnen denken en sterker nog… kunnen en willen handelen. Wees bereid de trein te laten stoppen, stap eens uit en stap weer in na goed overdenken en overleggen met betrokkenen. Wat heeft die wijk nodig, wat gaan we er samen aan doen?

De echt principiële vraag blijft staan: Heeft Maassluis een probleemwijk of een achterstandswijk of een kansarme wijk? Wat vind u als lezer?


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 551 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Ik heb zo mijn zorgen.

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Dennis van den Broek
  29 januari 2022 at 16:18

  Ik werk in Den Haag, en kom hiervoor veel “op de straat”. Ik kan u verzekeren dat Maassluis zeker geen echte probleemwijken heeft.

  Persoonlijk vind ik de Vertobuurt, sluispolder west en dreef treurige wijken. Maar problematiek komt daar, relatief gezien, eigenlijk niet voor.