Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Ik wil vandaag stilstaan bij wat voor velen met mij de Ver-van-mijn-bed-show is. Heel de EU interesseert mij niets en dat komt simpelweg omdat ik er niet in geloof. Het is een gekunstelde constructie die ooit in 1952 begon. Natuurlijk deed Nederland gidsland, of liever het braafste jongetje van de klas direct mee. Van EGKS, via EG naar EU in ruwweg 50 jaar. En steeds meer landen aan boord.

Slechts één land koos ooit voor een Brexit. UK was al die jaren een tegendraads lid en staat bovendien bol van de eigen dunk. Daarom was het maar goed dat ze zich terugtrokken op hun eiland. Ik hoor nog weinig vanaf de overkant van de Noordzee. Dat kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat de Britten het vaste land steeds meer links laten liggen, links rijden deden ze er al.

Ieder half jaar levert een ander land de voorzitter van de raad van de EU. Erebaantje met weinig macht. De Raad van de EU, waarin de nationale vakministers EU-wetgeving bespreken, heeft geen permanente voorzitter. De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

De echte macht ligt bij het EU parlement en diens voorzitter. Er is een formule bedacht om de 720 zetels te verdelen naar aantal inwoners. Dat betekent dat ons land 31 zetels (=4%) mag bezetten. En onze partijtjes zijn dan ook nog eens onderdeel van EU fracties. Die fracties zijn samenraapsels van diverse partijen die min of meer op elkaar lijken. Totdat… bijvoorbeeld de VVD in ons land onlangs een regeringscoalitie besloot aan te gaan met de PVV. Nu dreigen hun EU fractiegenoten de samenwerking op te zeggen. Veelzeggend.

Kortom het is net zo een achterlijk kippenhok als ons eigen parlement met zijn vele eenmansfracties.

In wezen is dat erg kenmerkend voor hoe intolerant iedereen is. Ik sluit u, mijn talloze geliefde lezers, daarbij in. Hoezo? zult u misschien denken. Ga eens bij uzelf na wat u binnenskamers, binnensmonds of in uw hoofd voor gedachten en ideeën formuleert. Voorbeeld? Wat vindt u nu echt van die Islamieten in ons land? Wat vindt u echt van die Christenhonden? Hoe kijkt tegen de LHBTQI+ goegemeente aan? Wat vindt u van de Pride? Wat wilt u met asielzoekers? Wat is uw standpunt ten opzichte van milieu drammers? Wat vindt u van die .. . Vul maar in, want u heeft echt uitgesproken ideeën. Kijk nu grinnikt u besmuikt.

We mogen concluderen dat er straks 720 man ondersteund door 60.000 EU ambtenaren met elkaar in debat gaan en over onze ruggen besluiten nemen. Voor een hongerloontje. Leden van het Europees Parlement ontvangen een bruto maandsalaris van ca 10.000 euro bruto waarvan ze 8.000 overhouden. De maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven is in 2022 vastgesteld op het vaste bedrag van € 4.778. Hieruit worden leden van het Europees Parlement geacht uitgaven in hun lidstaat van herkomst te betalen, zoals kosten voor onder andere kantoorruimte en kantoorartikelen. Hiernaast ontvangen de leden van het Europees Parlement een verblijfsvergoeding van € 338,00 voor elke dag van aanwezigheid op officiële vergaderingen. Een parlementslid kan deze vergoeding alleen krijgen als de presentielijst getekend is. De vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten.

Nu weet u in ieder geval wat het kost. Of het vervolgens iets oplevert waarvan u blij wordt? Ik schat de waarschijnlijkheid 5%. Ik maak gebruik van mijn democratisch recht en ik mag in Maassluis zijn wie ik wil zijn. Ik ga dus niet stemmen. Als ik u was, zou ik ook niet gaan stemmen. Hoe meer mensen dat doen, hoe duidelijker het signaal.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 130 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

1 Reactie

  1. Leo van der Wel
    23 mei 2024 at 14:16 — Beantwoorden

    Beter als je minder EU wilt: wel stemmen, maar op een partij die de EU ook afremt.

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!