[INGEZONDEN]

MAASSLUIS | De heer Marcel Thomassen deelt met de lezer zijn visie op wat hij stelt waar te nemen.


Welkom in de tijd voor wakkere mensen

Coronacrisis – het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij.

Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat een lockdown bij voorbaat een volslagen sociale & economische ontwrichting teweeg zal brengen. Door de gevolgen van de lockdown sterven er meer mensen dan aan het coronavirus.

U als lezer kan er in ieder geval van uitgaan dat de coronamaatregelen zeker niet door onze politieke leiders zijn bedacht. Net als met de meeste belangrijke beslissingen voeren de politici gewoon uit wat hun opgedragen wordt, inclusief Mark Rutte. Opgedragen door wat er achter de schermen van de wereldpolitiek gebeurt! Ik raad de mensen dan ook af dit artikel verder te lezen, als zij geloven dat wij in deze huidige bijzondere situatie -met absurde maatregelen- zijn terecht gekomen door de coronapandemie.

Deze kunstmatig gecreëerde corona-pandemie, is slechts de zeer intelligent opgezet opmaat tot een technologische werelddictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde. Wij mensen zitten thans in de allerlaatste fase van dit mondiaal project (VN-agenda 21 & VN-agenda 2030/2050) dat uiteindelijk zal leiden tot het einde van onze vrijheid. Na de voor de meeste mensen verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, moeten we voorbereid zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.

Dit artikel geeft de lezers een mogelijkheid te doorzien wat er achter de schermen van de wereldpolitiek gebeurt en daarin patronen te herkennen, zodat men kan gaan handelen, iets dat in deze tijd -taboeloos- broodnodig is. Want het gaat hier uiteindelijk om totale macht over mens en natuur. Het einddoel van het grote plan is dat uiteindelijk de hele wereld geleid wordt door een dictator. De totale macht over mens en natuur op deze planeet.

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met de volksgezondheid te maken heeft. De WHO heeft corona (een verkoudheidsvirus) op de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals tyfus, polio, pest, pokken, embola enz. toegevoegd. Bij een uitbraak van een A-1 ziekte dient direct groot pandemie alarm geslagen te worden. Niemand begreep eerst waarom dit gedaan was. Want embola heeft een mortaliteit van 80% doden. Pokken heeft de mortaliteit van 50% doden. Corona (Covid-19) heeft een mortaliteit volgens de laatste cijfers van 0,028%. De WHO heeft de definitie van een pandemie gewijzigd van mortaliteit naar infectiepercentage. Dus de mortaliteit is niet meer leidinggevend maar de infectie spreiding en/of de infectieaandoening. In principe is nu elke verkoudheid een pandemie. Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel?

Dit is geen complottheorie, maar wel een complot
Het doel is totale herinrichting van de wereld op macro & microniveau. Gebruikmakend van de beschikbare technologie (de 4e industriële revolutie). Geen enkel land op deze wereld kan hieraan ontsnappen of achterblijven. Al in 2007 hebben vrijwel de meeste landen op de wereld (waaronder Nederland) hierover een verbindend verdrag gesloten (in 2007 hebben 167 landen hun handtekening gezet onder een coronaplan van de World Health Organisation, de WHO is een VN-onderafdeling). Dit is geen complottheorie, maar wel een complot. Deze totale herinrichting via “Ordo ab Chao” (Orde door Chaos) gaat sindsdien mondiaal stap voor stap en is al ver gevorderd. Met als doel:

 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren (zoals nationaliteit).
 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen.
 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum/verstrekt basisinkomen). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft of nuttig is en wie niet.
 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via verplicht vaccins en verhongering.
 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist (The Internet of Things/Sleepwet/ 5 en 6 G/ Corona App etc.).
 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau (gedachtenpolitie). Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoefte! Ongehoorzaamheid = Sterven.
 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een op een kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerd computersysteem valt niet te discussiëren.
 8. Het centrale digitale systeem (The Cloud) bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame.
 9. De bestuurders zijn anoniem en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf een plek. Een (VN) wereldregering dus.
 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf een centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken.
 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilege punten op basis van gewenst/ongewenst gedrag (ook wat energieverbruik, water en milieu betreft).
 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet (bijvoorbeeld recht op voortplanting etc.).
 13. Transhumanisme.

Om dit mogelijk te maken, moet de menselijk samenleving (en haar diverse cultuur) eerst worden vernietigd. Dit proces is openlijk & heimelijk over de gehele wereld gaande. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De openlijk coronacampagne is de mondiaal start van de sloop (men kan hierbij ook indirect sterk denken aan de klimaatcampagne, regenboogcampagne, migratiecampagne, media-gelijkschakelingcampagne, de BLMcampagne etc.). De maatregelen zullen -zowel nationaal als internationaal- de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende wereldwijd humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen”. De slapende mensheid zal er zelfs om vragen, en dit zelfs toejuichen. Dictator Adolf Hitler zei het al: “wat een geluk voor ons leiders dat de mensen niet kunnen nadenken”. Feitelijk staan we al onder dictatuur. Welkom in de tijd voor wakkere mensen.

Alleen onze massale weigering mee te gaan met de maatregelen zoals bijvoorbeeld de corona Noodwet of verplichte vaccinatie etc., kan dit scenario nog voorkomen. Het goede nieuws is, dat we daartoe op ieder moment kunnen besluiten. Het eindresultaat wordt dus door ons bepaald.

Marcel Thomassen

bron: beroepswappie


© pxb-cc

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

6 Reacties

 1. 18 september 2020 at 14:21

  **/ potentially spam /**

  WIJ LATEN HET QUA BERICHTGEVING OVER DIT ONDERWERP HIERBIJ
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  aanvullend stuurt dhr.Thomassen op 17/9 dit bericht:

  DE PLANDEMIE .
  Op 16 september vlogen ze al elders over regio Rijnmond, en op 17 september ‘ drophoogte ’ laag boven Maassluis. Militair Hercules vliegtuigen worden voornamelijk gebruikt voor het droppen van zwaarbewapend parachutisten of bevoorading. Dit is in de ons regio niet meer voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Precies zoals voorspeld: Nederland begint vanaf 18 september met aanloop naar een tweede lockdown. Wij kennen het scenario. Welkom in de wereld van de wakkere mensen.

  Al maanden geleden wisten we dat in de meeste West-Europese landen vanaf 18 september opnieuw een lang van te voren geplande tweede lockdown zou beginnen in te gaan. In de weken daarvoor zouden de EU burgers daarop met media berichten worden voorbereid, voorbereid met media berichten over een zogenaamd ”zorgwekkend” oplopend aantal besmettingen in de EU.

  Op vrijdag 18 september na 18.00 uur gaan premier Rutte (VVD) en minister de Jonge (CDA) ook namens vicepremier Sigrid Kaag (D66 en tevens huidig CEO WHO), de feitelijk aanstaande dictatoren van ons land (tenzij de Eerste Kamer straks nog roet in het eten gooit en de corona Noodwet afwijst), tijdens een nationale persconferentie regionale maatregelen afkondigen. Daarbij werd deze week de hulp van hun collega’s uit Duitsland en België ingeroepen, die de provincies Noord- & Zuid-Holland tot ‘rode’ gebieden hebben verklaart. De plandemie gaat beginnen.

  De eerste lockdown werd gerechtvaardigd om ‘de zorg niet te overbelasten’, zodat de IC’s niet zouden vollopen. Al maanden is het aantal Covid-19 patiënten in ziekenhuizen en op de IC’s bijzonder laag. Om de maatregelen toch te kunnen handhaven werd de focus verlegd naar het aantal ‘veronderstelde ’besmettingen. Verondersteld, omdat de gebruikte PCR testen volslagen onbetrouwbaar zijn, en helemaal niets zeggen of iemand op dat moment een virus heeft, of een paar maanden eerder heeft gehad. Bovendien kan het net zo goed een gewoon verkoudheidsvirusje zijn geweest.

  De mainstream media hebben deze feiten genegeerd of tot nep-nieuws verklaard. Gelukkig heeft wel de New York Times deze week toegegeven dat 90% van de positief getesten in werkelijkheid virusvrij is. De mortaliteit van covid-19 is maar 0,028%. Er is dus geen enkele reden voor premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (die met een farmacie-gigant waarvan zijn broer directeur is, inmiddels ‘n ‘Staatsgeheim’ miljardencontract voor coronavaccins heeft afgesloten) om wat voor extra maatregelen dan ook te nemen –integendeel- alles pleit er al enkele maanden voor dat de bestaande maatregelen onmiddellijk kunnen en moeten worden opgeheven, en we weer zonder zorgen of gevaar terug kunnen naar verstandig beleid dat tot 2020 onomstreden was. Namelijk de zieken & kwetsbaren beschermen, en de rest van de samenleving en economie door te laten draaien.

  Toch komt er dus een stapsgewijs een tweede lockdown, die weleens een half jaar (mogen wij volgend jaar maart nog wel stemmen?) kan gaan duren. In Fase 1 komen er eerst een serie regionaal lockdowns. Mensen mogen dan niet meer buiten hun gemeenten of woonplaats komen. Ook kunnen de grenzen weer worden gesloten voor al het ‘niet essentiële’ verkeer. Fase 2 begint na circa 2 weken met het sluiten van alle niet essentiële bedrijven, zoals de horeca, bioscopen, theaters en andere plaatsen en events waar veel mensen komen. Nog een paar weken later gaat Fase 3 van start. Dan moet iedereen weer verplicht thuis blijven, en mogen onder strenge voorwaarden in Nederland alleen nog boodschappen worden gedaan.

  We weten uit informatie dat het leger checkpoints gaat oprichten. Dat binnen de periode 18 tot 30 september binnen de EU een nieuwe serie lockdowns zullen komen, die desnoods met behulp van het leger en checkpoints zullen worden gehandhaafd en afgedwongen ook in Nederland (Duitsers die een verplichte quarantaine ontvluchten, mogen overigens nu al met vuurwapens worden gestopt). De vrijheid om te reizen zal dan compleet worden ingeperkt, Je kunt er niet meer in of uit. Volgens het scenario wordt dit bewust gedaan in gebieden met industrie (zoals Rijnmond enz.), zodat er niets meer kan worden geproduceerd. Werknemers zullen dan werkloos worden. Defensie is zich hierop aan het voorbereiden ook in Rijnmond (vandaar die oefening met Hercules vliegtuigen?). Wij burgers moeten er daarom rekening mee houden dat aanvoerlijnen (en dus de bevoorrading van fabrieken en winkels) zullen worden verstoord in de toekomst (sla proviand in, wapen u met verstand).

  Het lijkt er daarom sterk op (buiten dat defensie de laatste jaren veel geoefend heeft m.b.t. binnenlands ordehandhaving/geweldbeheersing) dat de zo succesvolle “verdeel & heers” politiek van de afgelopen jaren- met diversiteitsbeleid is de bevolking doelbewust in groepen verdeeld (etnische afkomst, huidskleur, religie, geaardheid etc.) en tegen elkaar opgezet en uitgespeeld – ook is doorgevoerd in de corona strategie. Een heel land in een totale lockdown creëert iets van saamhorigheid, ook in protest en verzet, en dat is iets wat de politiek & establishment (de zelfbenoemd elite) ten koste van alles wil voorkomen. Door steeds weer andere steden, regio’s, provincies of landsdelen te treffen, maar andere (tijdelijk) ongemoeid te laten, wordt op deze slinkse wijze ook binnen een land en binnen een volk afstand en verdeeldheid gezaaid. Steeds meer mensen beginnen dit te doorzien, maar weigeren nog altijd de mogelijkheid onder ogen te zien dat hun eigen regering en volksvertegenwoordigers er met deze pandemie-hoax op steeds brutalere wijze een andere agenda doorheen drukken: de in januari 2020 op het World Economic Forum in Davos besloten “Grote (Groene) Reset” in het kader van VN agenda-21 (en VN agenda 2030/2050), die moet leiden (via 4e Industriële Revolutie) naar een totalitaire technocratische werelddictatuur. De Nieuwe Wereld Orde van het establishment. (Hun) Orde uit Chaos!

  Een andere voorname reden waarvoor hier door de ‘zogenaamde elite’ werd gekozen is het onhoudbaar worden van de schuldenlast van veel landen en bedrijven en vooral een nieuwe, reeds uitgebroken maar stil gehouden bankencrisis (80% van de EU banken is technisch failliet). Het corona “herstelfonds” is in realiteit een bankenreddingsfonds. Opnieuw worden honderden miljarden uit de samenleving weggezogen om de echte veroorzakers van onnoemelijk veel ellende overeind te houden. Wat er nu gaande is, is dan ook dermate schandalig, dat van een regelrechte STAATSGREEP tegen de democratie, welvaart, vrijheid en burgerrechten kan worden gesproken, en gezien de plannen om de hele bevolking als proefkonijnen in te enten met experimentele mRNA/DNA vaccins, ook tegen onze gezondheid en lichamelijk onaantastbaarheid.
  Hoe kan het dat zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge en (5% loonsverhoging) Willem Alexander weten da t ”het virus” er over 181 dagen, tijdens de verkiezingen nog steeds is? Dat kunnen gerenommeerd virologen niet eens voorspellen. Niet alleen zij, maar ook vrijwel iedereen binnen het spectrum van onze Nederlandse politieke elite heeft in deze boter op zijn hoofd. Frans Timmermans, Mark Rutte, Sigrid Kaag, Kajsa Ollogren, Hugo de Jonge, Jesse Klaver, Carola Schouten noem ze maar op. Sla alvast wat proviand in en wapen u met verstand. Immers er is in dit land maar voor drie dagen voedselvoorraad. U bent maar negen maaltijden verwijderd van “moord, doodslag en ontreddering”.

 2. Danny
  16 september 2020 at 12:01

  Marcel bedankt voor het delen! Gelukkig zijn niet alle Maassluizenaren nog in slaap… Langzaam maar zeker ontwaken er steeds meer mensen en zien ook zij wat er op dit moment gaande is in de wereld. Keep sharing!

 3. Sylvia
  14 september 2020 at 15:19

  Goed stuk!! Helaas zul je de ‘niet wakkere’ mensen niet overtuigen. Maar dat covid-19 een plandemie is ipv een pandemie wordt hoop ik voor steeds meer mensen duidelijk!!

 4. Aad Rieken
  14 september 2020 at 13:34

  “Ongelovige Thomas-sen!”

 5. Peter
  14 september 2020 at 11:30

  Klap van de (wind) molen gehad????

  • Hans O.
   14 september 2020 at 12:40

   Goed stuk Marcel….