Vragen over de aansluitingen 6 en 7 op de A20

www.maassluis.nu – Op 27 januari 2015 heeft het College van B&W van Midden Delfland een Raadsinformatiebrief gestuurd over de toekomstige verkeersafwikkeling van de afritten 6 en 7 van de A20. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen over de mogelijke gevolgen voor Maassluis. 

LEES MEER →

D66 wil met raad en college discussiëren over A20

www.Maassluis.nu – D66 vraagt zich ook af of Rijkswaterstaat wel ‘in-control’ is

LEES MEER →

B&W beantwoordt vragen over geluidsoverlast A20

De fracties van D66, CDA en CU hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geluidsoverlast A20 en aanbrengen van geluidisolerende maatregelen. Hier zijn de antwoorden.

LEES MEER →

Bodemdaling door proefboring?

Het college van B&W heeft de vragen van de CDA-fractie over de proefboring van de NAM bij de A20 beantwoord.

LEES MEER →

CDA en CU: Geluidswerende maatregelen A20

Welke geluidswerende maatregelen kunnen er komen langs de A20 in de wijk Dijkpolder ter hoogte van de Esdoorn.

LEES MEER →