Maak abortus onderdeel van de reguliere zorg

Omdat abortus in het Wetboek van Strafrecht staat, is de abortuszorg geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel.

LEES MEER →

Het Fonds zoekt burgerinitiatieven

Het initiatief moet wel tenminste van drie bewoners in de wijk komen en het gaat om inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ook moet het toegekende budget binnen één jaar na toekenning zijn uitgegeven. De aanvraag kan tot 1 april 2021 worden gedaan.

LEES MEER →

Ingezonden: Teken Burgerinitiatief discussie ‘Great Reset’

Schwab eist dat “de wereld gezamenlijk en snel moet optreden om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden.”

LEES MEER →

VIDEO: Burgerinitiatief leidt tot aanschaf AED in de wijk

Onderdeel van deze actie was ook om een zo groot mogelijk aantal bewoners te bewegen de AED reanimatiecursus te gaan volgen. Dertien bewoners hebben hier gevolg aan gegeven en zijn gecertificeerd.  Daarnaast zijn er in de wijk al een aantal bewoners die al gecertificeerd zijn i.v.m. hun beroep.

LEES MEER →

Fonds steunt burgerinitiatief

Afgelopen maandag is de vlag met de nieuwe huisstijl bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. gehesen. Hiermee is de nieuwe huisstijl van het Fonds officieel gelanceerd. Dit is tevens de start van het programma voor burgerinitiatieven.

LEES MEER →