De Begeleidende Vervoerservice Maassluis is weer onderweg

Wilt u begeleiding en vervoer via de BVO Maassluis? Dan kunt u dit minimaal een week van tevoren aanvragen.

LEES MEER →

BVO Maassluis zoekt vrijwillige chauffeurs

Vrijwilligers van de BVO Maassluis begeleiden ouderen naar hun bestemming. Dit doen zij met hun eigen auto.

LEES MEER →

BVO Maassluis zoekt vrijwillige chauffeurs

Vrijwilligers van de BVO Maassluis begeleiden ouderen naar hun bestemming. Dit doen zij met hun eigen auto.

LEES MEER →

Maak het verschil als vrijwilliger BVO Maassluis

Hiermee helpen zij cliënten die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer en/of geen hulp kunnen krijgen van hun mantelzorger of familie.

LEES MEER →

Maak het verschil als vrijwilliger BVO Maassluis

Hiermee helpen zij cliënten die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer en/of geen hulp kunnen krijgen van hun mantelzorger of familie.

LEES MEER →

Maak het verschil als vrijwilliger BVO Maassluis

Vrijwilligers van de BVO begeleiden ouderen of andere kwetsbare cliënten naar hun bestemming. Dit doen zij met hun eigen auto. Hiermee helpen zij cliënten die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer en/of geen hulp kunnen krijgen van hun mantelzorger of familie.

LEES MEER →

Maak kennis met BVO Maassluis!

www.maassluis.nu | Vrijwilligers van de BVO Maassluis zetten zich in om kwetsbare mensen te begeleiden en te voorzien van vervoer. Heeft u interesse om de BVO een handje te helpen?

LEES MEER →

BVO Maassluis zoekt vrijwillige chauffeurs

www.maassluis.nu | De Begeleidende Vervoerservice OproepCentrale Maassluis zoekt vrijwilligers die met hun eigen auto tegen onkostenvergoeding mensen willen vervoeren die niet met het openbaar vervoer kunnen.   

LEES MEER →