Fred Voskamp (CDA) verlaat de gemeenteraad

Met veel inzet en enthousiasme werkte hij in het college aan de herinrichting van de Kwartellaan, de verbetering van de kruising van de Schweitzerdreef en aan het Rainproof maken van Maassluis.

LEES MEER →

CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →

Maaslanders mogen (nog) niet grofvuil in Maassluis aanbieden

De berichtgeving op de WOS is wat ons betreft voorbarig. Het klopt dat het bestuur van Midden-Delfland ons heeft gevraagd of het mogelijk is dat inwoners van Midden-Delfland gebruik kunnen maken van de milieustraat in Maassluis.

LEES MEER →

Maasland’s grofvuil naar milieustraat in Maassluis

CDA: Wat is de reden dat wij dit besluit in de media moeten vernemen en dat de gemeenteraad (nog) niet geïnformeerd is over dit besluit?

LEES MEER →
©HVM

Stand van zaken realisatie nieuwe Olympiahal

Hoeveel tijd is er nodig om tot een realisatie te komen van een nieuwe Olympiahal en hoe verhoudt zich dat tot de planning uit het investeringsplan?

LEES MEER →

Kosteloos inleveren van oude medicaties

Feitelijk gezien betreft het veelal medicijnen die door inwoners vanuit hun huishouden worden ingeleverd bij hun apotheek. Dit vanuit het idee dat deze medicijnen dan verantwoord worden afgevoerd en verwerkt. De apotheek vervult een waardevolle rol hierin.

LEES MEER →

CDA – Apothekers belemmeren het inleveren van niet gebruikte medicatie

Nu geven meerdere apothekers aan dat de inwoners hun medicatie zelf moeten gaan inleveren bij de gemeente Maassluis. Vooral voor oudere inwoners is dat een grote opgave

LEES MEER →

CDA Maassluis kiest Corine Bronsveld-Snoep als lijsttrekker

Maassluis is een mooie stad met een fijne inwoners. Ik ben dankbaar dat ik me in de afgelopen periode voor de stad heb mogen inzetten op verschillende gebieden.

LEES MEER →