Column(21): Een conflict als reden om uit elkaar te gaan

‘Conflicten’ kunnen effectieve communicatie door betrokken partners bevorderen. Een conflict biedt de kans de behoeften en verwachtingen over en weer onder woorden te brengen.

LEES MEER →