12/6 Zin in Zondag – Cultuurverschillen

Samenleven met cultuurverschillen. In de afgelopen jaren is er heel wat over gezegd en heel wat over te doen geweest. Kom gezellig meepraten! …

LEES MEER →

Witte Herberg: Wat is tijd

Hoe kunnen we zo veel mogelijk uit de tijd halen? En is dat eigenlijk wel zinvol? Wat zijn de verschillen tussen de ware tijd en de gevoelstijd?

LEES MEER →

11/9 Filosofisch café – Tradities en rituelen

Tradities en rituelen, er zijn er genoeg in de hele wereld. In Nederland kennen we er een aantal, maar steeds vaker zien we ook tradities en rituelen van buitenaf. Wat is de waarde hiervan? Doe je zelf aan tradities en rituelen?

LEES MEER →

10/1: Hebben regels zin?

www.maassluis.nu |Zijn regels iets waar je verder mee komt, of houden regels je ook vaak tegen? Met elkaar gaan we deze vragen en meer onderzoeken. Dat doen we via een socratisch gesprek.

LEES MEER →

Bijeenkomsten Vrijzinnig centrum “De Witte Herberg”

www.maassluis.nu – Het Vrijzinnig centrum organiseert op donderdag 12 februari een avond met Nanneke Beekhuis over ervaringen met het filosoferen met kinderen. Op zondag 22 februari is er een ochtend met ds Geb van Doornik en Hans Eijsackers over de lezing van Jezus die over het water liep.  

LEES MEER →

Filosofisch café over ‘Veerkracht’

Op zondag 14 december zal in het Witte Kerkje weer een bijeenkomst van het filosofisch café ‘ZinInZondag’ worden gehouden. Deze keer zal Cisca Peters de bijeenkomst leiden en het zal gaan over veerkracht.

LEES MEER →

Witte Kerkje: jubileumfeest op 8 november 2014

8 november 2014 – Expositie en bijpraten met (oud)bewoners

LEES MEER →

Tien jaar ‘vrienden van het Witte Kerkje’

8 november 2014 – De werkgroep Jubileum Vrienden van het Witte Kerkje is voor de samenstelling daarvan op zoek naar foto’s over het leven in deze Maassluise wijk. Behalve voor foto’s is er ook belangstelling voor filmpjes en bijzondere verhalen om de geschiedenis van de wijk in beeld te brengen. Eventuele bijdragen/ideeën zijn hartelijk welkom

LEES MEER →