Begroting 2022 – Keuzes maken om water de baas te blijven

Het college van het Hoogheemraadschap Delfland legt de begroting 2022 ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering van Delfland. Op 18 november 2021 vergadert de verenigde vergadering erover. De begroting ligt vanaf 22 oktober ter inzage.

LEES MEER →

Waterschap: De beoogde Erasmusvaart is te duur

Het was een mooi idee, maar het gaat niet door. Delfland heeft per direct het trekkerschap van het plan Erasmusvaart neergelegd.

LEES MEER →

Ontwerpplan De Vliet negeert advies en verzoek van Hoogheemraadschap

In ons advies van 28 augustus 2020 hebben wij een aantal opmerkingen over de waterbergingsopgave gemaakt. Hier is geen reactie op gekomen noch zijn
deze in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Wij vragen u onze opmerkingen alsnog mee te nemen en nader af te stemmen.

LEES MEER →

Negatief zwemadvies in Haagse regio

NEGATIEF ZWEMADVIES OP VEEL LOCATIES IN DE HAAGSE REGIO Waterkwaliteit …

LEES MEER →

Opnieuw Imidacloprid in een sloot tussen de kassen

“Dit is gewoon supergiftig spul en 2021 is het laatste jaar waarin het überhaupt mag worden gebruikt”.  

LEES MEER →

Plannen voor vaarweg tussen Westland en Den Haag

De uitkomsten van het onderzoek door Deltares naar nut en noodzaak van de geplande Erasmusvaart tussen Den Haag en Westland zullen op 12 oktober worden gepresenteerd. 

LEES MEER →

Stimuleringsregeling voor groenblauwe maatregelen weer groot succes

Met of zonder financieel duwtje in de rug, iedereen kan blijven meedoen. Kijk voor tips en mooie voorbeelden op  ….

LEES MEER →

Water speelt een prominente rol bij de grote uitdagingen van deze tijd

door Anja van Rijn DELFLAND | De kwaliteit en gezondheid …

LEES MEER →