© Jelle Ravestein

Hoe gaat Delfland nu om met nieuwe inzichten over waterbeheer?

Opmerkelijk is dat Natuurmonumenten in het college van Delfland is vertegenwoordigd, waarom was dit niet even kortgesloten?

LEES MEER →

Hoogwater in gebied Delfland

Onze gebiedsbeheerders, peilbeheerders en handhavers moesten keihard aan het werk om de kans op wateroverlast te verkleinen. Er zijn extra mobiele pompen ingezet om zoveel mogelijk overtollig regenwater weg te malen

LEES MEER →

Hoogheemraadschap Delfland: fractie BBB en JA21 samengevoegd

Toen bleek dat de JA21-fractie om voor hen motiverende redenen niet langer deel wilde uitmaken van hun partij, zijn verkennende gesprekken gestart met BBB.

LEES MEER →

Samenwerkingsovereenkomst Windwinning Hoeksebaan

Op basis van de haalbaarheidsstudie/ businesscase zal blijken of het project (het plaatsen van een windturbine) ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

LEES MEER →

“Rechtse coalitie slecht voor Delfland en doet geen recht aan de verkiezingsuitslag”

Wij constateren dat een werkelijke verkenning naar een coalitie die een goede afspiegeling vormt geen sprake is geweest.

LEES MEER →

Zeventig jaar na de watersnoodramp

Hoe veilig voel jij je achter de dijken? Het belang van samenwerking met de omgeving blijft ook naar de toekomst toe een belangrijk uitgangspunt voor ons.

LEES MEER →

Leerlingen De Mavo Vos bezoeken AWZI De Groote Lucht

Drie tweede klassen gaan nadenken over de publiekscommunicatie over de zuivering. Na introductielessen op school brachten de leerlingen nu een bezoek aan de zuivering zelf. Zij kregen een rondleiding en konden vragen stellen aan onze medewerkers.

LEES MEER →

Voorbereidingen inwerkingtreding Omgevingswet 

De Waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die Delfland stelt binnen zijn beheergebied. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening wordt ook een aantal regelingen van Delfland gewijzigd.

LEES MEER →