Leerlingen De Mavo Vos bezoeken AWZI De Groote Lucht

Drie tweede klassen gaan nadenken over de publiekscommunicatie over de zuivering. Na introductielessen op school brachten de leerlingen nu een bezoek aan de zuivering zelf. Zij kregen een rondleiding en konden vragen stellen aan onze medewerkers.

LEES MEER →

Voorbereidingen inwerkingtreding Omgevingswet 

De Waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die Delfland stelt binnen zijn beheergebied. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening wordt ook een aantal regelingen van Delfland gewijzigd.

LEES MEER →

AWZI Nieuwe Waterweg – Collectief voor schoner water 

De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de ondernemers die zijn aangesloten bij de Water ZuiveringsCoöperatie Westland. Deze neemt naar verwachting deze zomer een besluit over de overeenkomst met Delfland. 

LEES MEER →

Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart

De afvoer van de Rijn is momenteel erg laag en deze blijft dalen. We verwachten binnen anderhalve week een Rijnafvoer van 750 m3/s. Hierdoor komen de aanvoermogelijkheden van zoetwater uit de rivieren onder druk te staan. Ook neemt de verzilting vanuit de sluizen toe. Dit geldt ook voor Delfland.

LEES MEER →

AWP: Eindelijk proef met reguliere kreeftenkorven

Laten we hopen dat de proef een mooi resultaat oplevert, waaruit ook een aanpak voor de overlast en natuurschade door rivierkreeft voortkomt.

LEES MEER →

Marcel Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad

Een hoogheemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. De functie van hoogheemraad is vergelijkbaar met die van een wethouder bij een gemeente.

LEES MEER →

Primaire waterkeringen in goede staat

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen in Nederland aan de nieuwste norm voldoen. De meest urgente dijktrajecten worden daarbij als eerste opgepakt. 

LEES MEER →