Nationale kindertop HOPE XXL

Alle kinderen hebben aan het eind van de dag hun handtekening gezet onder een universele verklaring van kinderen gericht aan alle wereldleiders die de afgelopen dagen in Nederland zijn voor de Nucleaire Top.

LEES MEER →

Schaakfestijn voor de jeugd

29 maart 2014 – Schaakfestijn voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. Dit festijn wordt gehouden in Wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis. De aanvang is 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De deelname is gratis en voor een lunch wordt gezorgd.

LEES MEER →

OOGO leidt tot overeenkomst “Passend Onderwijs”

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in Nederland van kracht. Met deze wet worden scholen en samenwerkingsverbanden verplicht om elke leerling in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs passend onderwijs te bieden.

LEES MEER →

Voortzetting daling aantal voortijdige schoolverlaters in Maassluis

In 2013 verlieten 62 Maassluise jongeren hun school zonder diploma, 2,5% van de doelgroep. De gezamenlijke aanpak van voortijdige schoolverlaters door scholen, gemeenten en het Steunpunt Jongeren leidde tot daling van het aantal uitvallers.

LEES MEER →

Doe je mee op zee show

16 maart 2014, 13:00 uur zondag 16 maart 2014, 15:30 uur Ernst, Bobby en de rest in Theater Koningshof.

LEES MEER →