21/7 Kerkdienst

Een reguliere kerkdienst

LEES MEER →

29/6 Kerkdienst

Een reguliere kerkdienst

LEES MEER →

23/6 Kerkdienst

Een reguliere kerkdienst

LEES MEER →

16/6 Kerkdienst – Avondmaalsdienst

Een kerkdienst in het teken van het Avondmaal

LEES MEER →

9/6 Kerkdienst – Belijdenisdienst

Een kerkdienst in het teken van Pinksteren

LEES MEER →

14/6 Kerkdienst – Huwelijksdienst

Een kerkdienst in het teken van een huwelijksverbintenis

LEES MEER →

2/6 Kerkdienst

Een reguliere kerkdienst

LEES MEER →