Leefbaar Maassluys: segregatie als bezwaar tegen Islamitische school

Is het college van mening dat segregatie an sich leidt tot verminderde kansen op de arbeidsmarkt, een grotere kans op armoede en daarmee leidt tot een verhoogde druk op ons sociale vangnet c.q. onze verzorgingsstaat?

LEES MEER →

LM over Islamitisch onderwijs in Maassluis

Hoe gaat het college waarborgen dat Nederlandse normen en waarden, zoals de democratische rechtstaat en bepaalde vrijheden, waaronder die van seksueel anders geaarden, vrouwen, andersgelovigen en ongelovigen, worden gewaarborgd?

LEES MEER →
© PR

Leefbaar Maessluys organiseert petitie als verzet tegen GFT containers

De gemeente Maassluis wil dat inwoners van Het Balkon en de Burgemeesterswijk GFT-kliko’s in hun tuin krijgen. Bewoners is niet om hun mening gevraagd en deze petitie is bedoeld om het draagvlak te meten.

LEES MEER →

Waar staat de leefbaarheid in Maassluis?

Moslims, mensen van kleur en andere minderheden zijn niet zielig en worden niet ernstig onderdrukt. Zij zouden zichzelf dat daarom ook niet moeten laten aanpraten. Het zijn volwaardige burgers en daarom: geen diversiteitsquota, afschaffing van de Charter Diversiteit en uitschrijving van Maassluis als regenbooggemeente.  

LEES MEER →

Leefbaar Maessluys – De frisse wind in de lokale politiek

Wij hopen met uw steun een nieuwe frisse wind door het Maassluise stadhuis te laten waaien.

LEES MEER →