Bewonerscommissie​ ​vertegenwoordige alle huurders in de Kapelpolder

Het ​streven​ ​is​ ​om​ ​de​ ​wijk​ ​leefbaar,​ ​veilig​ ​te​ ​houden,​ ​en​ ​de​ ​saamhorigheid te​ ​bevorderen.

LEES MEER →

‘Humaan voor vluchtelingen, niet voor eigen inwoners’

‘Er is tot nu toe niet gesproken met bewoners over hun wensen. Het bouwplan is belangrijker gemaakt, dan de persoonlijke belangen van de inwoners’

LEES MEER →

Zeer beperkte huurverhoging Maasdelta woningen in 2017

Er is advies gevraagd aan de Huurdersorganisaties. Zij adviseerden een gemiddelde huurverhoging voor 2017 van …

LEES MEER →

Verto wijk timmert aan de weg … en wil graag resultaten boeken

De open brieven die gestuurd zijn, naar de Gemeente Raad en alle politieke partijen in Maassluis en naar Maasdelta en Raad van Bestuur van Maasdelta, hebben geresulteerd in een flink aantal gesprekken.

LEES MEER →

Ingezonden: Maasdelta wil niet, inwoners willen wel

Maasdelta ziet er geen brood in, wij als bewoners zien er wél brood in.

LEES MEER →

Prestatieafspraken: gemeente, woningcorporatie en huurders

Er gaat gewerkt worden aan: Sociale woningvoorraad op peil houden, Aanpak schaarse woningen ( jongerenwoningen en eengezinswoningen).

LEES MEER →

Vertowijk gaat Groenboek maken om gemeente te helpen

Onderwerp van gesprek waren o.a. de beleidsvisie van de Gemeente betreffende de Vertowijk tot 2021, de riolering, achterstallig onderhoud aan groen en wegen/voetpaden, speeltuinen enz. Afspraak is gemaakt dat de BC Verto een zogenaamd Groenboek aan zal leveren

LEES MEER →

Kapelpolder: Geslaagde Talmamarkt

Honderd jaar geleden kocht de gemeente Maassluis de grond wat nu de wijk Kapelpolder is, in de volksmond ‘t Stort genoemd. Er was een diversiteit aan kramen bezet door de wijkbewoners en …

LEES MEER →