Is meldpunt Openbare Verlichting niet effectief?

Voor de fractie van Maassluis Belang is dit een onwenselijke situatie voor onze stad. Deze problemen zijn al meerdere malen aan de orde gesteld maar de inwoners van Maassluis ervaren daar nog onvoldoende resultaat van.

LEES MEER →

Losliggende tegels melden via meldpunt

Door de droge periode is het vocht weggetrokken uit de ondergrond. De tegels zijn hierdoor los komen te liggen en gaan schuiven.

LEES MEER →

Meten met twee maten

Wij stimuleren de burger om contact op te nemen met het gemeentelijk Meldpunt, maar op deze wijze vergaat hen de moed.

LEES MEER →

Samen Tegen Afval

Zo kunt u een melding maken over bijvoorbeeld zwerfvuil op straat, volle of beschadigde afvalbakken of gedumpt grofvuil. De gemeente stuurt onmiddellijk het Stroomopwaarts team eropaf.

LEES MEER →

Ingezonden: Wordt de Hoge Zeedijk een illegale vuilstortplaats?

Er wordt daar zoveel geld besteed aan een enorm aantal parkeerplaatsen, aanleg van een mooie weg etc. Is er dan echt geen geld meer voor een stuk of 10 prullenbakken?’

LEES MEER →

SP opent Meldpunt Jeugdzorg, Zorg en Participatie

www.maassluis.nu – De gemeente heeft dit jaar de taak gekregen om zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen,  langdurig zieken en om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Om te weten of dit op een goede manier gebeurt en om mogelijke verbeteringen te kunnen voorstellen heeft de SP een meldpunt geopend.

LEES MEER →

SP : Meldpunt Betalingsproblemen eigen bijdrage in de zorg

www.maassluis.nu – Eigen Bijdrage in de Zorg.. SP opent Meldpunt voor betalingsproblemen.

LEES MEER →