Kerkje t Woudt

26/1 Infoavond : Midden-Delfland Dagen 2017

Iedereen die geïnteresseerd is in deelname aan de Midden-Delfland Dagen 2017, is van harte welkom. Doelstellingen, programma-opzet en ondersteuning die vanuit de Midden-Delfland Vereniging aan deelnemers kan worden geboden, maken deel uit van de avond.

LEES MEER →

Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan bij Afvalwaterketen Delfland

Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen. …

LEES MEER →

MDD2016 – Hoeveel noten heb jij op je zang?!

Een mooie start van de Midden-Delfland Dagen wordt onvergetelijk wanneer de verbinding plaatsvindt door een groot koor van bezoekers. ….

LEES MEER →