Midden-Delfland Dag 2021 komt eraan

In Schipluiden zijn bezoekers welkom bij de Levende Buitenplaats. In de gerestaureerde wagenschuur en het bezoekerscentrum is vanaf 19 juni de expositie Duurzaam en gezond van eigen grond te zien. Laat je informeren over kringlooplandbouw, natuur-inclusief boeren, weidevogelboeren en het fenomeen herenboeren,

LEES MEER →

Midden-Delflandprijs 2021 voor bomenman Piet van der Eijk

Als lid van de werkgroep Bomen van de vereniging volgt Piet van der Eijk het bomenbeleid van o.a. de gemeente Midden-Delfland en is hij alert op kapvergunningen en herplantplannen (bijv. ‘t Kraaiennest).

LEES MEER →

Schrijfwedstrijd Ode aan Midden-Delfland

Alle inwoners en bezoekers van de kernen van Midden-Delfland en het Bijzonder Provinciaal Landschap kunnen deelnemen. Doet u/ doe jij mee? 

LEES MEER →

Het weidevogelseizoen is begonnen!

Niet alleen de boeren, maar iederéén kan een steentje bijdragen. Zo kunt u ’s nachts uw kat binnenhouden. De kuikens zijn dan extra kwetsbaar, omdat de ouders het gevaar dan niet zien aankomen. Ook is het belangrijk om honden aangelijnd te houden bij een wandeling langs of door boerenland.

LEES MEER →

Politie: Vuurwerk overlast 

Zie je dat personen strafbare feiten plegen, bijvoorbeeld vernielingen met vuurwerk, bel dan direct 1-1-2. Geef ons de locatie en de signalementen van verdachten door.  Als het kan en voor jou veilig is, probeer het strafbare feit te filmen, zodat verdachten op camera staan.  

LEES MEER →

Werkzaamheden zuidplas Kraaiennest van start

De lege plas is daarbij verboden terrein. Daarom doen wij een dringende oproep aan hondenbezitters om de hond aangelijnd te houden zodat deze niet de lege plas in kan rennen en vast komt te zitten.

LEES MEER →

Oproep “Voorkom overlast op het water”

Er moet nu helder en eenduidig worden ingegrepen om dit verder afglijden te stoppen. Onze recreatiebedrijven lijden eronder (de ongewenste vaargasten besteden vrijwel niets in ons gebied), natuur wordt verstoord, waterkanten mét de nesten erin worden vernield.

LEES MEER →

Houd uw hond aan de lijn in de polder

Neem het zekere voor het onzekere en lijn hem op deze stukken aan. Ziet u honden loslopen in deze gebieden, attendeer de eigenaar dan op de jonge haasjes en de broedende weidevogels.

LEES MEER →